54.1202 19.1134

Ostrowski Wiesław Usługi ogólnobudowlane

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Krakowska 10Lipinka

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Współcześnie korzystamy pomoc z notariusz Łódź w sytuacji gdy
chcemy sprzedać działkę, uzyskać świadectwo aktu bądź sporządzić
testament. Niektóre sprawy muszą być zaopatrzone w podpis i pieczęć
notariusza, gdyż bez tego nie będą posiadały mocy prawnej, a
posiadane dokumenty nie pozostaną uznane w urzędach i sądach.
Notariusz przygotowuje akty notarialne, poświadcza i potwierdza
dokumenty lub odpisy, sporządza odpisy, protokoły jak również inne
dokumenty o charakterze urzędowym, które zabezpieczają nasze prawa
i interesy. Klienci mogą zostawiać u notariusza wartościowe
przedmioty, papiery czy pieniądze. Niestety każdy odpis, bądź
czynność notarialna wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wielkość
danej usługi to sprawa umowna pomiędzy stronami. Darmowe jest
jedynie otrzymywanie informacji dotyczących czynności notarialnych.
Warto również przed podpisywaniem aktu notarialnego umówić się z
notariuszem na rozmowę. W jej trakcie należy dokładnie podkreślić
główne założenia umowy oraz wziąć wszystkie niezbędne w sprawie
dokumenty. Powinno się do nich zaliczyć między innymi odpis z
księgi wieczystej, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wypis z
ewidencji gruntów, wypis z kartoteki lokali, wypis z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, postanowienie o nabyciu
spadku, odpis z Krajowego Rejestru sądowego. Oczywiście wyliczenia
te są przykładowe. Rodzaj dostarczanych przez nas dokumentów będzie
zależał od rodzaju sprawy. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z pracy
notariusz Łódź możemy złożyć skargę do rady notarialnej. Rada toczy
między innymi działania dyscyplinarne, może karać za uchybienia od
upomnienia przez naganę. Notariusz może pozyskać karę pieniężną lub
zostać pozbawiony praw prowadzenia kancelarii