50.662032 21.7463559

Nazwa i adresSpółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego „SANDOMIERZ

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Baczyńskiego 18Sandomierz

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Sandomierz istnieje od1983 roku. Pracą i zaangażowaniem swoich członków stara sięrozwiązywać wszelkie problemy swoich mieszkańców. Wszystkichzainteresowanych zapraszamy do aktywnego współuczestnictwa wswoim otoczeniu.Zapraszamy do zapoznania się z historią Spółdzielni, podstawowądokumentacją prawną, struktur i pionów służb pracowniczych.Do Państwa dyspozycji są również aktualności, ogłoszenia i inneniezbędne informacje.  Rewitalizacja - modernizacja gospodarki cieplnej w zasobach SBMSandomierzczwartek, 25 kwietnia 2013Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją oraz zdjęciamidotyczącymi rewitalizacji i modernizacji gospodarki cieplnej.…czytaj więcej XXX - lecie spółdzielniczwartek, 25 kwietnia 2013Dokładnie trzydzieści lat temu tj. w 1983 roku grupa osóbzatrudnionych w Hucie Szkła Okiennego „SANDOMIERZ” podjęłainicjatywę utworzenia spółdzielni mieszkaniowej. Inspiracją tegowyzwania była odległa perspektywa uzyskania własnego mieszkania,szczególnie przez ludzi młodych wkraczających w samodzielne życie.W ówczesnych realiach Sandomierza okres oczekiwania na mieszkaniewynosił 20 lat.Z perspektywy minionego czasu należy stwierdzić, że przedsięwzięcieodniosło ewidentny sukces. Nie tylko spełniły się marzenia wielurodzin, ale też ukształtowana została nowa społecznośćzamieszkująca obecne osiedle spółdzielcze. Zintegrowana, solidarnaidentyfikująca się z ideą spółdzielczości. Mnożyć można przykładycharakteryzujące te cechy. Postawa mieszkańców osiedla podczaszagrożenia powodziowego w 2010 roku jest jednym z nich.Współczesność spółdzielni to przede wszystkim podnoszeniestandardów zasobów mieszkaniowych poprzez ich modernizację,rewitalizacja infrastruktury towarzyszącej oraz wdrażanie programówi projektów generujących sukcesywny rozwój spółdzielni jak iprawobrzeżnej części miasta, na przykład projekt pod nazwą „NowySandomierz”, „ORLIK” czy modernizacja układu komunikacyjnego.…czytaj więcej Międzynarodowy Rok Spółdzielczości 2012wtorek, 13 listopada 2012Z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości odbyła się BiesiadaRodzinna.…czytaj więcej Modernizacja gospodarki cieplnejśroda, 10 października 2012Kontynuacją przedsięwzięcia modernizacji gospodarki cieplnej nazasobach mieszkaniowych spółdzielni, po wdrożonym nowym systemieopomiarowania centralnego ogrzewania kolejnym etapem jesturuchomiony pod koniec ubiegłego roku projekt zmiany dostawyenergii cieplnej realizowany wspólnie z PEC Sandomierz sp. z o. op.n. „Likwidacja wymiennikowni grupowej z wykonaniemprzyłączy ciepłowniczych i indywidualnych kompaktowychdwufunkcyjnych węzłów w budynkach mieszkalnych” Na obecnąchwilę najnowocześniejszy wdrożony w tym zakresie system w kraju.Wyposażony w automatyczną regulację pogodową sieć teletransmisyjnąsłużącą do wizualizacji oraz monitorowania pracy węzłów cieplnychoraz sieci cieplnej opartą na modułach internetowych firmy Samson istanu technicznego sprawności sieci, co przyczynia się doefektywniejszej gospodarki cieplnej. Na podstawie audytuenergetycznego w sprawie określenia efektywności energetycznej w/winstalacji można określić, że oszczędności w rocznym zużyciuenergii cieplnej dla jej odbiorców (mieszkańców) będą wynosić odsezonu grzewczego 2012-2013 1408 GJ/rok. Andrzej BolewskiPrezes Zarządu…czytaj więcej