52.5801651 21.4560792

Ankieta

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Al. Wolności 9Wyszków

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Reprezentantem Rady Ministrów w terenie jest wojewoda, któregopowołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds.administracji publicznej.Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarzewojewództwa, nadzór nad zespoloną administracją rządową orazsamorządem terytorialnym. Jest także reprezentantem SkarbuPaństwa.Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki mieści się w Bydgoszczy, przyul. Jagiellońskiej 3 oraz Konarskiego 1-3.Delegatury naszego Urzędu znajdują się w Toruniu, przy ul.Moniuszki 15-21 oraz we Włocławku, przy ul. Brzeskiej 8. KontaktSprawy do załatwienia w Urzędzie. Sprawy do załatwienia wUrzędzieHistoria budynku Urzędu.Kamień węgielny pod budowę gmachu Regencji położono 8 czerwca 1834roku... Urząd od 1836 roku