52.069213 20.069564

Urząd Gminy Nieborów

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Ogrodowa 1Nieborów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Informacja o rekrutacji do projektu „Nowehoryzonty”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Projekt skierowany jest do osób z województwa łódzkiego, któreutraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie niedłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu.Udział w projekcie jest bezpłatny.   WięcejObwieszczenie Wojewody Łódzkiegoo wydaniu decyzji nr 18/2014 ustalajacej lokslizację inwestycjicelu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dlaprzedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego LE20SBednary P4031 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacjilinii kolejowej   WięcejObwieszczenie Wojewody Łódzkiegoo wydaniu decyzji nr 16/2014 ustalajacej lokslizację inwestycjicelu publicznego na terenie zamkniętym, kolejowym dlaprzedsięwzięcia pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego LE20SBełchów P4029 sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacjilinii kolejowej   WięcejRolniku - upadek to nie przypadekartykuł prewencyjny KRUS   WięcejObwieszczenie Wojewody Łódzkiegona wniosek PKP PLK S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyczji gm. Nieborów,obręb Bełchów   WięcejObwieszczenie Wojewody Łódzkiegona wniosek PKP PLK S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawiewydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyczji gm. Nieborów,obręb Bednary   WięcejOgłoszenieOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadańpożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 18-02-2014 roku  WięcejKoła zainteresowańW roku szkolnym 2012/2013 Zespół Placówek Oświatowych w Nieborowiezłożył wniosek o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwójobszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacjipolegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraznabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.  WięcejUCHWAŁA NR XLVI/237/2014Rady Gminy Nieborów zdnia 16 stycznia 2014 roku w sprawieuchwalenia budżetu na 2014 rok.   WięcejOrganizacja lekcji i warsztatówmuzealnychdla grup szkolnych z terenu Gminy Nieborów w ramach Działania 413„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata2007-2013   WięcejUchwała Nr XLV/235/2013 z dn. 27-12-2013r.Wójt Gminy Nieborów podaje do publicznej wiadomości treść UchwałyRady Gminy Nieborów w sprawie zamiaru i przyczynach połączeniasamorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury wNieborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie, w jednąinstytucję kultury o nazwie Gminne Centrum Kultury w Nieborowie  WięcejProgram „Na Własne Kontorealizowany w Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku   WięcejOdnawialne źródła energiiPortal informacyjny www.pompyciepla.com powstał z myślą owszystkich gospodarstwach domowych, instytucjach oraz organizacjachpożytku publicznego szukających informacji o wykorzystywaniuodnawialnych źródeł energii oraz o korzyściach idących z posiadaniatakiego systemu.   WięcejBiuro Bezpieczeństwa Narodowegoopublikowało Białą Księgę Bezepieczeństwa Narodowego RP. Stronainternetowa poświęcona Białej Księdze: www.spbn.gov.pl  WięcejInformacjao zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych  WięcejInformacja ARiMRInformacja ARiMR dotycząca zakazu wypalania traw...   WięcejInformacja dot. GMOWójt Gminy Nieborów podaje do publicznej wiadomości informacjęWicewojewody Łódzkiego w sprawie GMO...   WięcejBezpłatne szkoleniaBezpłatne szkolenia z zakresu HACCP   WięcejŻłobkiMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronęinternetową www.zlobki.mpips.gov.pl, skierowaną do rodziców małychdzieci, chcących skorzystać z usług żłobków oraz dla osób, którechciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi.  WięcejMammografiaOgłoszenieOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadańpożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 14-03-2013 roku  WięcejOgłoszenieOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadańpożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 29-02-2012 roku  Więcej