51.0982201 17.0332975

Pracowników Oświaty i Wychowania WrocławKrzyki

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Ślężna 2Wrocław

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Jesteś w dziale: Index ->AktualnościWesołych Świąt!2014-04-12, 07:32Wszystkim członkom MOZ NSZZ Solidarność POiWWrocław-Krzyki- nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz ichrodzinom Składam najserdeczniejsze życzenia.Pokoju w sercu, radości, miłości.Zdrowych, ciepłych i rodzinnych Świąt Wielkiej NocyOraz mokrego śmingusa-dyngusa!Krystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i WychowaniaWrocław-Krzyki  Konsultacje dla nauczycieli ubiegających się o awanszawodowy2014-03-03, 19:34UWAGA NAUCZYCIELE!!!Punkt konsultacyjny do spraw awansu zawodowego Nauczycieli, dlaczłonków Związku, działa w siedzibie Międzyzakładowej OrganizacjiZwiązkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty iWychowania.Dyżury będą pełnione w każdy wtorek miesiąca w godz.16:00 - 17:00.Nauczycieli zainteresowanych konsultacją prosimy o wcześniejszezgłoszenia pod nr telefonu:71 367-73-86, podanie typu szkoły i informacji o nauczanymprzedmiocie.PobierzplikKrystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i WychowaniaWrocław-Krzyki  Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność POiWWrocław-Krzyki2014-02-09, 07:1412 lutego 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibieZarządu Regionu, pl. Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu na IV piętrzesala 405, odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze MOZ NSZZSolidarność POiW Wrocław-Krzyki. Zebranie jest obowiązkowe dlawszystkich delegatów. Delegaci drogą pocztową otrzymaliinformację o zebraniu i porządku zebrania. Otrzymane tą drogązwolnienie z obowiązku świadczenia pracy należy dostarczyć dopracodawcy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr. 71 367-73-86. wgodzinach 9:00-13:00, a w środę w godzinach 11:00-16:00.Krystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i WychowaniaWrocław-Krzyki  Szkolenia dla nowych przewodniczących2014-02-09, 10:56Wybory w Kołach już za nami, wybraliśmy nowychprzewodniczących. Aby ułatwić im start w pracy związkowejspecjalnie dla nich zorganizowano 4-dniowe szkolenie pt. Podstawyprawne funkcjonowania organizacji związkowych z uwzględnieniemwybranych zagadnień dot. prawa oświatowego.Szkolenie odbyło się w Kołobrzegu w dniach 11-14 stycznia br.,wzięło w nich ponad 100 nowych przewodniczących (w tym 39 z MOZNSZZ Solidarność POiW Wrocław-Krzyki). Szkolący się zdobyliwiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji związkowych, prawaoświatowego i prawa pracy. Zajęcia dotyczyły m.in. rozwiązywaniastosunku pracy, 13. pensji, urlopu dla poratowania zdrowia, godzinponadwymiarowych czy funkcjonowania rad pedagogicznych, a więcnaszej nauczycielskiej codzienności. Przedstawiono teżnajważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego dot. omawianychzagadnień.Szkolenie prowadzili związkowi prawnicy na co dzień zajmujący sięprawem pracy i prawem oświatowym. Zdaniem uczestników szkolenia byłto czas wykorzystany bardzo efektywnie.Rafał Busse  Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!2013-12-21, 21:04Radosnych i pełnych łaski Świąt Bożego Narodzenia, spędzonychw rodzinnym gronie przy opłatku, przy wspólnym stole, a takżeszczęścia i zadowolenia w nadchodzącym 2014 roku życzy Krystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i WychowaniaWrocław-Krzyki  Wybory w Kołach2014-02-09, 10:58Zkońcem br. kończy się kadencja osób pełniących w Związku funkcjeczas rozpocząć nową kadencję. Zgodnie z uchwałą Prezydium MOZ NSZZSolidarność POiW Wrocław-Krzyki zebrania sprawozdawczo-wyborczepowinny się odbyć we wszystkich podległych Kołach do Świąt BożegoNarodzenia. Obowiązkiem przewodniczącego Koła jest poinformowanie członków Koła(a także dyrekcji placówki) o terminie i miejscu zebrania z minimum14-dniowym wyprzedzeniem oraz MOZ z minimum 7-dniowymwyprzedzeniem.Na zebraniu odbędzie się:1. sprawozdanie z działalności Koła,2. wybór nowego przewodniczącego Komisji Koła,3. wybór Komisji Koła,4. wybór delegatów.Na zebranie przybędą wybrani członkowie Prezydium MOZ, którzy będąmieć ze sobą wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzeniawyborów. Sprawozdanie z działalności Koła przygotowujedotychczasowy przewodniczący Komisji Koła.Chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj regulaminwyborów.Rafał Busse  Konkurs Mój dom, moje miasto, moja Ojczyznarozstrzygnięty2013-11-13, 14:47W piątek 8 listopada w Zarządzie Regionu NSZZ SolidarnośćDolny Śląsk odbył się finał XVI edycji konkursu plastycznego Mójdom, moje miasto, moja Ojczyzna. Tematem przewodnim konkursu byliBohaterowie polskiej historii. Prace wykonane dowolną technikąprzedstawiały wybitne postaci historyczne m.in. królów Polski,Józefa Piłsudskiego i Jana Pawła II. Na finał przybyła ponad setka wyróżnionych uczniów z dolnośląskichplacówek oświatowych. Towarzyszyli im rodzice i nauczyciele. Młodziartyści otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe,docenieni zostali również ich opiekunowie. Nagrody zostałyufundowane przez Zarząd Regionu, Międzyresortową Sekcję Oświaty iWychowania oraz MOZ NSZZ Solidarność POiW Wrocław-Krzyki.Finał uświetnił występ chóru Piastuny oraz przybyłe nauroczystość władze dolnośląskiej S w osobach Kazimierza Kimso iMarii Zapart.Nagrodzone prace można oglądać do końca listopada w siedzibieZarządu Regionu (hall główny na I p.) w godz. 8:00-16:00.Rafał Busse  Dzień Edukacji Narodowej2013-10-11, 10:40Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wszystkim członkom MOZ NSZZ Solidarność POiW Wrocław-Krzyki -nauczycielom i pracownikom placówek oświatowychPragnę przekazać życzenia, aby codzienna praca była dla Was źródłemsatysfakcji oraz radości z faktu, że jest Wam dana możliwośćkształtowania postaw, przekazywania wiedzy i umiejętności.Od Waszej pracy i zaangażowania zależy, jakie będą następnepokolenia Polaków.Niech świat polityki, mediów i całe społeczeństwo doceni Wasząrolę, która jest bezcenna!Krystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i WychowaniaWrocław-Krzyki  Ogólnopolskie dni protestu - wyjazd2013-09-10, 09:44Wdniach 11-14 września br. w Warszawie odbędzie się ogólnopolskiprotest, w którym wezmą udział wszystkie związki zawodowespodziewane jest uczestnictwo ok. 100 tys. związkowców z całegokraju. DLACZEGOORGANIZUJEMY PROTESTW związku z tym wszyscy przewodniczący kół zobligowani są doprzeprowadzenia nadzwyczajnego zebrania kół dotyczącegoprotestu. Sugerujemy, by zebrania odbywały się przy okazjiPlenarnej Rady Pedagogicznej. Na zebraniu prosimy sporządzićimienną listę osób decydujących się na udział w proteście. Przysporządzaniu list proszę zaznaczyć, czy dana osoba jest członkiemZwiązku (S) czy też należy do rodziny członka Związku (R). Listynależy przekazać do 03.09.2013 drogą e-mailową na adres:solidarnosc.wroc@gmail.comINFORMACJA O WYJEŹDZIE NA PROTEST:- uczestniczymy tylko w 1 dniu protestu ponieważ jest to dzieńwolny od pracy, zachęcamy do masowego w nim uczestnictwa- zbiórka 14.09.2013 (sobota) o godz. 03:45 przy ul.Sieradzkiej lub/i Petrusewicza- wyjazd autokarem 14.09.2013 (sobota) o godz. 04:00 z ul.Sieradzkiej lub/i Petrusewicza- udział w proteście przewidziany jest na godziny 12:00-17:00- powrót do Wrocławia w nocy 14.09.2013- do wyjazdu zobligowani są wszyscy przewodniczący kół iprzynajmniej 1 członek koła- w proteście mogą wziąć udział członkowie kół, ich rodziny orazznajomi- członkowie kół i ich rodziny mają zapewniony bezpłatny transportoraz posiłek regeneracyjny- pozostali uczestnicy mają zapewniony tylko darmowy transportZe związkowym pozdrowieniem.PRZEWODNICZĄCAKrystyna Kochan.  Życzenia na nowy rok szkolny2013-08-29, 05:24Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2013/14 Wszystkim członkom MOZ NSZZ Solidarność POiW Wrocław-Krzyki -nauczycielom, pracownikom administracji i obsługiSkładam najserdeczniejsze życzenia. Życzę wytrwałości, zadowoleniai satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz spełnienia wszelkichmarzeń. Czeka nas trudny rok, czas niepokoju i niepewności. Oby niebył dla nas aż tak straszny i obyśmy ze zdwojoną energią potrafiliwalczyć o nasze prawa pracownicze.Krystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i WychowaniaWrocław-Krzyki  23 Bieg Solidarności oraz Rodzinny FestynSolidarności2013-09-05, 05:067września 2013 r. Na Grobli odbędzie się 23 BiegSolidarności. Po biegu, o godz. 17:00 odbędzie się tradycyjny Rodzinny FestynSolidarności. Dla członków Związku i ich rodzin wstęp wolny.Jak zwykle czeka nas świetna zabawa przy muzyce.Zamówione przez koła talony można odbierać tylko w miejscuimprezy w dniu imprezy w godz. 17:00 - 19:00.Serdecznie zapraszamy do udziału w obu imprezach!Zarząd Regionu Dolny ŚląskNSZZ Solidarność  Bilety na koncert Bregovica, Zakopower i De Press2013-08-06, 11:5131 sierpnia 2013 r. w historycznej zajezndni przy ul.Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu odbędzie się kolejna edycjafestiwalu Wrock for Freedom. Koncert organizowany jest zokazji 33 rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Zagrają: GoranBregovic, Zakopower i De Press. Dla członków Związku przygotowano specjalne bilety w promocyjnychcenach:- 30 zł - miejsca stojące,- 50 zł - miejsca siedzące wraz z kiełbaską i napojem.Przy zakupie ponad 50 biletów stosowane będą dodatkowe bonifikaty.Bilety można kupić w Księgowości w Zarządzie Regionu przy pl.Solidarności 1/3/5 we Wrocławiu.Zarząd Regionu Dolny ŚląskNSZZ Solidarność  Zaproszenie do Koła Emerytów2013-07-06, 07:19Zapraszamy członków Związku ZawodowegoSolidarność przechodzących na emeryturędoKoła Emerytów, działającego przy: MiędzyzakładowejOrganizacji Związkowej NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i Wychowania Wrocław-Krzyki. Więcej na ten temat  Wakacyjne życzenia!więcej...  Nowe stawki pożyczek dla pracowników oświaty iwychowania2013-05-10, 14:39Miło mi poinformować, że udało się nam ustalić wyższe kwotypożyczek przysługujących pracownikom oświaty i wychowania. Nowekwoty są następujące: POŻYCZKA MIESZKANIOWA: do 10 000 złDUŻA POŻYCZKA: do 30 000 złNowe stawki pożyczek, ilość oraz wysokość rat, terminy posiedzeńkomisji, a także terminy składania wniosków i wypłat znajdują sięna naszej stronie w sekcji INNE, dział Zasiłki statutowei pożyczki dla pracowników oświaty.Krystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPOiW Wrocław-Krzyki  Projekt zmian w Karcie Nauczyciela2013-04-22, 12:47Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarnośćprzygotowała projekt zmian w Karcie Nauczyciela. Jest to odpowiedźna propozycje wysuwane od roku przez samorządy. Solidarnościowepropozycje nie koncentrują się wyłącznie wokół oszczędności, jakichmożna dokonać na oświacie, ale zabezpieczają interesy polskiegoszkolnictwa w tym nauczycieli. Solidarnościowy projekt zmian w Karcie NauczycielaRafał Busse  Komunikat w sprawie regulacji wynagrodzeń pracownikówadministracji2013-04-19, 16:42Komisja Międzyzakładowej Organizacji ZwiązkowejNSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław–Krzykiinformuje, że uzgodniono z władzami miasta regulację wynagrodzeńdla pracowników administracji. Wypłata nastąpi w maju, zwyrównaniem od kwietnia.Otrzymaliśmy zapewnienie skarbnika miasta, że pracownicyadministracji otrzymają regulację do średniej widełkowej.Ponadto przedstawiciele NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty iWychowania zwrócili się do skarbnika miasta o kontynuowanie rozmóww sprawie waloryzacji wynagrodzeń dla wszystkich pracownikówniebędących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowychgminy Wrocław. Krystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPOiW Wrocław-Krzyki  Manifestacja przed Urzędem Wojewódzkim2013-03-27, 08:38Stało się, w samo południe 26 marca pod Dolnośląskim UrzędemWojewódzkim zebrało się 2 tys. związkowców manifestujących swojepoparcie dla kolegów uczestniczących w strajku generalnym na GórnymŚląsku. Takie same akcje miały miejsce we wszystkich większychmiastach w całej Polsce. Obecni byli związkowcy „Solidarności” z całego Dolnego Śląska, OPZZoraz Forum Związków Zawodowych. Przybyli działacze „Solidarni 2010”i Platformy Oburzonych. Nie zabrakło również i nas, związkowców zkrzyckiej Óświatówki.Związkowcy domagali się skutecznego i rzeczowego dialogu pomiędzyelitami sprawującymi władzę a społeczeństwem. Krytycznie wyrażanosię o „osiągnięciach” ekipy rządzącej – zapaść służby zdrowia,szkolnictwa, a nade wszystko fatalny stan rynku pracy. Nasztandarach powiewały hasła „Stop umowom śmieciowym”, „Nie odkładamnic na swoją emeryturę”, „Dość Tuskolandii!” itp. Na taczcewwieziono ogromną pisankę z napisem „Rząd zasadził jajo”. Na ręcezastępcy Wojewody Dolnośląskiego Ewy Mańkowskiej sztabprotestacyjny złożył petycję.Centrale związkowe domagają się m.in.:1. Zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującympracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnymcharakterze,2. Uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw.umów śmieciowych3. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucaniafinansowania szkolnictwa publicznego na samorządy4. Stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulgpodatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie wokresie niezawinionego przestoju produkcyjnego,5. Podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektemzłożonym przez NSZZ „Solidarność”6. Stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstwenergochłonnych.Związkowcy oczekują od rządu przedstawienia harmonogramu realizacjiswoich postulatów do dnia 17 kwietnia 2013 r. w przeciwnym raziezorganizują ogólnopolską, narodową manifestację protestu.Manifestacja taka zostanie przeprowadzona do końca września.Rafał Busse  Rajd Pieszy Dolnośląskiej Solidarności Karkonosze 2013 iMistrzostwa Dolnośląskiej Solidarności w Pływaniu2013-03-27, 09:42Miło mi zakomunikować, że DolnośląskieStowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu przygotowało dlaczłonków Solidarności i ich rodzin kolejne 2 atrakcyjne imprezysportowe:- Rajd Pieszy Dolnośląskiej Solidarności Karkonosze2013,- Mistrzostwa Dolnośląskiej Solidarności w Pływaniu.Wszystkie niezbędne informacje o wydarzeniach znajdują się wregulaminach imprez. Regulamin Rajdu Pieszszego Dolnośląskiej Solidarności Karkonosze2013Regulamin Mistrzostw Dolnośląskiej Solidarności w PływaniuRafał Busse  26 marca o godz. 12:00 - manifestacja pod Urzędem Wojewódzkimprzeciwko zmianom w Kodeksie pracy2013-03-22, 11:51We wtorek, 26 marca br. odbędzie się solidarnościowy strajkgeneralny w regionie śląsko-dąbrowskim. Związkowcy walczyć będąprzeciwko niekorzystnym dla wszystkich pracowników zmianom wkodeksie pracy. Bądźmy z nimi solidarni, wszak walczą o dobrowszystkich pracujących Polaków, i okażmy im nasze poparcieprzychodząc w tym dniu o godz. 12:00 pod Dolnośląski UrządWojewódzki. Zaprośmy nasze rodziny, znajomych, sąsiadów -wszystkich ludzi pracy.Będziemy walczyć również o dobro polskiegoszkolnictwa! Nasze postulaty to:1. Wycofanie niekorzystnych dla pracowników zmian w Kodeksiepracy2. Uchwalenie przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw.umów śmieciowych3. Zaniechanie likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującychpracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnymcharakterze4. Zaprzestanie likwidacji szkół i zaprzestanieprzerzucania finansowania szkolnictwa publicznego nasamorządy5. Stworzenie osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulgpodatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie wokresie niezawinionego przestoju produkcyjnego.Apel Przewodniczącego Dolnośląskiej Solidarności KazimierzaKimsoKrystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i WychowaniaWrocław-Krzyki  Wszystkiego najlepszego Drogie Koleżanki!2013-03-08, 10:45Drogie Koleżanki! Dziękujemy Wam za wszystko, co robicie,W Wasze święto moc najserdeczniejszych życzeń,Abyście zawsze były doceniane, jak na to zasługujecie,W zamian dajemy Wam dziś najpiękniejsze w świecie kwiecie.Koledzy z PrezydiumMOZ NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i WychowaniaWrocław-Krzyki  Wigilia2013-03-27, 07:27Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Ztej okazji MOZ NSZZ „Solidarność” POiW Wrocław-Krzyki zorganizowałauroczystą Wigilię – spotkanie przy opłatku. Na uroczystość licznieprzybyli oficjele z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, WydziałuEdukacji, władze dolnośląskiej „Solidarności”, dyrektorzy krzyckichszkół oraz przewodniczący kół. Modlitwę odmówił ks. Pawlaczek,kapelan dolnośląskiej „Solidarności”, a przemówienie KrystynaKochan, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” POiW Wrocław-Krzyki.Życzeniom świątecznym i noworocznym nie było końca. Spotkanieodbyło się 6 grudnia, jego gospodarzami były ZS nr 2 we Wrocławiu,który zapewnił m.in. stronę organizacyjną oraz koncert chóru, orazZS Gastronomicznych we Wrocławiu, który przygotował smacznypoczęstunek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.Rafał Busse  Pani minister już dziękujemy!2013-03-22, 11:53Pod takim hasłem urządziliśmy pikietę podczas wizyty PaniKrystyny Szumilas we Wrocławiu w dniu 4 marca w IX LiceumOgólnokształcącym. Pani minister spotkała się z rodzicami sześciolatków, którzy odprzyszłego roku szkolnego obligatoryjnie rozpoczynają wcześniejsząedukacje szkolną. Pani minister wykazała samozadowolenie zpodjętych w tym kierunku działań przez Ministerstwo EdukacjiNarodowej. Rodzice mówią, a Pani minister słucha tylko tego, cosama mówi.Poniedziałkowe spotkanie odbyło się w godzinach porannych.Przedstawicieli oświatowej „Solidarności” zaproszono dopiero wpiątek wieczorem. Mylili się ci, którzy sądzili, że w tak krótkimczasie nie będziemy potrafili się zorganizować. Przed szkołąpojawili się związkowcy z hasłami „dziękujemy za skrócenie lekcjihistorii”, „dziękujemy za likwidację bibliotek”, „dziękujemy zalikwidację szkół” itp. Przechodnie i kierowcy wyrażali swojepoparcie dla akcji związkowców z „Solidarności” oświatowej.Do szkoły Pani minister weszła tylnym wejściem. Czyżby obawiała sięspojrzeć w twarz krytycznie nastawionym związkowcom?Rafał Busse  Zmiany w Karcie Nauczyciela i sześciolatki w szkole - nad tympracuje Sejm2013-03-23, 07:046 lutego 2013 r. w Sejmie obradowały podkomisja stała ds.ekonomiki edukacji i podkomisja stała ds. młodzieży. Obradowano nadzmianami w Karcie Nauczyciela, a także o przygotowaniu organówprowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym sześciolatków. KomisjaWspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego i OgólnopolskieStowarzyszenie Kadry Kierowniczej Dyrektorów Szkół poinformowały ogotowości szkół do realizacji obligatoryjnego obniżenia wiekuszkolnego od 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli podsekretarzestanu w MEN - Przemysław Krzyżanowski i Maciej Jakubowski - orazprzedstawiciele związków zawodowych.Rafał Busse  Mówimy TAK, mówimy NIE – kampania informacyjna na rzeczoświaty2013-01-20, 14:21My, pracownicy oświaty, zdajemysobie sprawę, że propozycje samorządów zmierzające do zmiany prawaoświatowego obniżą jakość kształcenia i warunki pracy w szkołach iprzedszkolach. Niestety nie wie tego polskie społeczeństwo, którejest dezinformowane przez niektóre media i przekonywane, że za stanedukacji odpowiedzialność ponoszą wyłącznie nauczyciele. Dlategozespół ds. przeciwdziałania zmianom w Karcie Nauczyciela opracowałulotkę informacyjną zawierającą nasze cele oraz stanowiskoKrajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” ws. politykioświatowej.Ulotki te rozdawaliśmy nawrocławskim rynku zainteresowanym przechodniom. Teraz nadszedłczas, by dotarły do rodziców naszych wychowanków – to przedewszystkim oni są zainteresowani jakością kształcenia. Ulotkirozwieźliśmy po wszystkich placówkach należących do MOZ POiW NSZZ„Solidarność” Wrocław-Krzyki (trafiły do rąk dyrektorów lub/iprzewodniczących kół). Postarajmy się, by przy okazji wywiadóweklub innych spotkań ulotki te trafiły do rąk rodziców. Niezapomnijmy też powiedzieć kilku słów od siebie – niech naszezaangażowanie świadczy o ważkości kampanii. Gdyby w którejśplacówce zaistniała potrzeba rozdania większej ilości ulotek, możnaje pobrać korzystając z powyższego linku i wydrukować. Tak będzienajszybciej.Wszystkim osobom zaangażowanym wkampanie informacyjną serdecznie dziękuję!Krystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i WychowaniaWrocław-Krzyki  Działania w obronie Karty Nauczyciela2013-03-23, 07:0519 grudnia br. na wrocławskim rynku odbędzie się akcjarozdawania ulotek ws. oświatowych. Ulotki skierowane są dospołeczeństwa, które powinno wiedzieć, że proponowane zmiany wKarcie Nauczyciela są niekorzystne dla systemu edukacyjnego. W tensposób mamy nadzieję zwiększyć poparcie społeczne dla naszejsprawy. Harmonogram działań:13:15 - zbiórka uczestników akcji w Zarządzie regionu, sala105 celem pobrania kamizelek, parasoli związkowych i ulotek13:45 - wymarsz uczestników akcji na rynek14:00-15:00 - rozdawanie ulotek.Osoby chętne do wzięcia udziału w akcji proszone są okontakt telefoniczny pod numerami tel. +48 601-638-063lub 71 367-73-86.Rafał Busse  Premia dla pracowników administracji2012-11-22, 14:35W dniu 6 listopada 2012 r. Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”Pracowników Oświaty i Wychowania spotkał się z Dyrektorem WydziałuEdukacji, Panią Iwoną Bugajską. Było to kolejne spotkanie dotyczącewaloryzacji wynagrodzeń pracowników oświaty zatrudnionych nastanowiskach administracyjnych. Niestety, mimo naszych usilnychstarań nie udało się wynegocjować podwyżki wynagrodzeń dla tejgrupy pracowników. Temat nie został definitywnie zamknięty. Do rozmów wrócimy w 2013roku.Natomiast do końca listopada będzie wypłacona jednorazowa premia wwysokości 600 zł dla pracownika, którego wynagrodzenie zasadniczenie osiąga średniej widełkowej i 200 zł dla pozostałych pracownikówadministracji.Pozdrawiam serdecznie.Krystyna KochanPrzewodniczącaMOZ NSZZ „Solidarność”POiW Wrocław-Krzyki  Zmiany w Karcie Nauczyciela2013-03-23, 07:07Szykują się zmiany w Karcie Nauczyciela. Od kilku miesięcyspotyka się w tej sprawie komisja trójstronna, w skład którejwchodzą związki zawodowe, MEN i samorządy. Strona rządowaprzyzwyczaiła nas już do tego, że pragnie wprowadzić w KN zmianyszkodliwe dla systemu edukacyjnego. Tym razem autorami projektuzmian są samorządy. Oczywiście MEN ów projekt przyjęło zentuzjazmem. Projekt zakłada m.in. zmniejszenie dofinansowaniaedukacji, zniesienie mianowania jako sposobuzatrudnienia, zmiany sposobu naliczenia uposażenianauczycieli, podwyższenie pensum, skrócenie urlopów,wreszcie wykluczenie części nauczycieli z Karty Nauczyciela.Samorządowyprojekt zmian w Karcie NauczycielaPropozycje zmian są tak drastyczne i tak szkodliwe, że NSZZSolidarność nie może się na nie zgodzić. Powołany został zespółds. przeciwdziałania tym zmianom. Zespół opracowuje m.in. ulotkęinformacyjną dla rodziców przedstawiającą niekorzystne dla systemuedukacyjnego propozycje samorządów. Ponadto opracował list otwartydo premiera RP, w którym my nauczyciele domagamy się, by tenspowodował wycofanie się MEN z prób zmian w Karcie Nauczyciela.List otwarty do Prezesa Rady MinistrówSprawa jest poważna i dotyczy całego systemu edukacyjnego iwszystkich nauczycieli. Dlatego list nie jest podpisany przez żadnąorganizację związkową, tylko przez nauczycieli dolnośląskich szkół.Koleżanki i Koledzy! Każdy komu zależy na przyszłości polskiejedukacji, na niedeprecjonowaniu zawodu nauczyciela niech wydrukujeów list (koniecznie dwustronnie!) i zbierze w swojej szkolepodpisy wszystkich nauczycieli wspierających sprawę. Podpisanelisty prosimy składać do 30 listopada w siedzibie MOZNSZZ Solidarność POiW Wrocław-Krzyki przy ul. Ślężnej 2-24/6we Wrocławiu.Rafał Busse  Zmiany w Karcie Nauczyciela2013-03-23, 07:09Od lipca br. w Warszawie spotyka się komisja trójstronna (MEN,samorządy, związki zawodowe) obradująca m.in. nad przywilejamiwynikającymi z Karty Nauczyciela. Strona samorządowa posunęła sięnawet do opracowania własnego projektu zmian w Karcie Nauczyciela.Zmiany te polegają przede wszystkim na szukaniu oszczędności woświacie kosztem nauczycieli i uczniów. Wg projektu deprecjonowaniuma ulec mianowanie nauczycieli, część pracowników oświaty zostaniewykluczona z Karty nauczyciela, a pozostali stracą swojeprzywileje. NSZZ Solidarność jest przeciwna tak daleko idącym zmianom wKarcie Nauczyciela. 5 października odbyło się nadzwyczajne zebranieprzewodniczących kół, na którym przedstawiono projektsamorządowców. Powołano też specjalny zespół ds. przeciwdziałanianiekorzystnym zmianą w KN. Pierwsze spotkanie zespołu 22października.Samorządowyprojekt zmian w Karcie NauczycielaRafał Busse  Przywracamy lekcje historii do szkół2013-03-23, 07:10Koleżanki i Koledzy Związkowcy! Nowa podstawa programowa wprowadzona do szkół w roku szkolnym2012/13 w sposób drastyczny ogranicza uczniom możliwość pełnegokształcenia z przedmiotów przyrodniczych oraz historii.Niebezpieczne jest zwłaszcza niedouczanie polskiej młodzieżyhistorii ojczystego kraju. Dlatego Komitet Inicjatywy ustawodawczejo zmianie ustawy o systemie oświaty zaproponował akcję pod hasłemPrzywracamy historię do szkół. Akcja ta zbliża się do końca. Jestjeszcze czas, by każdy komu zależy na wykształceniu polskichuczniów, mógł wziąć w niej udział.Osoby chętne i zainteresowane zapraszamy do zapoznania się zeszczegółami akcji.Rafał Busse  Rajd rowerowy2013-03-23, 07:10Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZSolidarność zaprasza wszystkich członków Związku oraz sympatykówdo wzięcia udziału w rajdzie rowerowym, który odbędzie się w dniach13-14 października 2012 r. na trasie Wrocław - Sulistrowiczki -Wrocław. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się zeszczegółami rajdu.Rafał Busse  WAŻNE! Kontrowersje w sprawie urlopów dla poratowaniazdrowia2013-03-23, 07:117 sierpnia 2012 r. w siedzibie MEN odbyło się drugie spotkaniekomisji trójstronnej w sprawie przywilejów nauczycieli wynikającychz Karty nauczyciela. 8 sierpnia media podały informację, że nauczyciele stracą urlopydla poratowania zdrowia lub że o urlop dla poratowaniazdrowia miałby wnioskować lekarz medycyny pracy, na coprzystały związki zawodowe.Jak się jednak okazuje, nie jest to prawdą. Na spotkaniu niezapadły żadne decyzje w tej sprawie, nie podpisano nawetprotokołu. Wszystko wskazuje jednak, że jest wola porozumienia wtym zakresie. Ale nie ma szans, by nowe przepisy weszły w życie odwrześnia br.11 września 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie na temat urlopów.Samorządy i MEN podtrzymały chęć zmiany sposobu przyznawaniaurlopów dla poratowania zdrowia. Co ciekawe, wbrew wcześniejszymzapowiedziom, strona rządowa zgodziła się z samorządami, bypłatnikiem urlopów zdrowotnych był ZUS. Stanowisko NSZZSolidarność pozostało niezmiennie takie samo. Na spotkaniu wdalszym ciągu nie zapadły żadne decyzje w tej sprawie.Komisja trójstronna zajęła się również urlopem wypoczynkowymnauczycieli. Zdaniem Przewodniczącego SKOiW Ryszarda Proksy stronasamorządowa dąży do usankcjonowania patologii panujących wniektórych samorządach, polegających m.in. na zmuszaniu nauczycielido pracy za darmo.Temat ma być kontynuowany podczas kolejnych spotkań.Notatka ze spotkania 7 sierpnia 2012Komunikat zespotkania 11 września 2012HarmonogramspotkańRafał Busse  Koło emerytów2012-09-11, 06:59Zebrania Koła emerytów NSZZ Solidarność POiW Wrocław-Krzykiodbywają się w każdą drugą środę miesiąca (z wyjątkiem wakacji) ogodz. 12:00 w sali klubowej VII LO we Wrocławiu przy ul. Kruczej 49(wejście od ul. Jemiołowej). Serdecznie zapraszamy emerytowanych nauczycieli, członków Związku.Urszula MerchelskaPrzewodnicząca Koła emerytów  Komunikat ze spotkania w MEN dnia 27.08.2012 roku2013-03-23, 07:12W dalszym ciągu brak propozycji zmian Karty Nauczyciela zestrony rządowej. Likwidacja dodatku wiejskiego i mieszkaniowegooraz zniesienie zapisów art. 30a KN - to propozycje korporacjisamorządowych. Określenie prawnego statusu trójstronnych spotkań wMEN i rzetelnego rozliczenia subwencji oświatowej - postulowałyzwiązki zawodowe. Trzeci raz spotkali się przedstawiciele rządu, korporacjisamorządowych i związków zawodowych aby podyskutować nad zmianamiustawy Karta Nauczyciela. Tematem poniedziałkowego spotkania byłyszeroko rozumiane wynagrodzenia nauczycieli.HarmonogramspotkańRafał Busse  KOMUNIKAT z posiedzenia Rady SKOiW NSZZ „Solidarność” z 23sierpnia 2012 r.2012-08-30, 21:02Warszawa, 23 sierpnia 2012 r.KOMUNIKAT z posiedzenia Rady SKOiW NSZZ „Solidarność” z 23sierpnia 2012 r.Samorządy atakują Kartę Nauczyciela. Podczas wakacji odbyły się jużpierwsze spotkania w komisjach sejmowych i Ministerstwie EdukacjiNarodowej na temat propozycji zmian w ustawie - Karta Nauczyciela,zgłoszonych przez korporacje samorządowe. Pomimo dokonania doraźnejzmiany w „Nowej Podstawie Programowej” przez wprowadzenieobligatoryjnego modułu dotyczącego historii Polski, „S” oświatowabędzie kontynuować działania na rzecz zmiany całej PodstawyProgramowej, także w zakresie innych przedmiotów.Jak co roku pod koniec wakacji w Warszawie odbyło się informacyjnespotkanie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ„Solidarność”. Omówiono działania Sekcji w czasie wakacji.Najważniejszym tematem były próby zmian w Karcie Nauczyciela.Korporacje samorządowe dążą m.in. do zwiększenia pensumdydaktycznego, wyeliminowania z Karty nauczycieli „nietablicowych”,likwidacji niektórych dodatków (przede wszystkim dodatków:wiejskiego i mieszkaniowego), zmian w awansie zawodowym (likwidacjistopnia nauczyciela dyplomowanego), ograniczenia wymiaru urlopuwypoczynkowego i daleko idących zmian w udzielaniu urlopówzdrowotnych. Samorządy nie chcą także składania sprawozdań zosiągania tzw. średnich wynagrodzeń nauczycieli i wypłacaniadodatków uzupełniających. W okresie wakacji przedstawicielePrezydium SKOiW spotykali się z innymi związkami zawodowymi iorganizacjami samorządów w sprawie tych propozycji zmian w KarcieNauczyciela.Na wspólnym posiedzeniu komisji sejmowych (edukacji i samorząduterytorialnego) przewodniczący SKOiW Ryszard Proksa przedstawiłkorzyści funkcjonowania Karty Nauczyciela. Ostrzegał także posłów iMEN, którzy dążyli do szybkich zmian w tej ustawie, aby niedokonywano żadnych zmian w trybie szybkiej ścieżki legislacyjnej,bez konsultacji społecznych. Przedstawiciele związków zawodowychpodawali przykłady łamania prawa oświatowego przez samorządy.Efektem spotkania komisji sejmowych z udziałem związków zawodowychbyło powstanie dezyderatu skierowanego do premiera RP o wzmożeniekontroli nad przestrzeganiem prawa oświatowego poprzezzdyscyplinowanie wojewodów, a za ich pośrednictwem organyprowadzące szkoły i placówki oświatowe. Przewodniczący Proksapoparł propozycję posłów 50 proc. dotacji z budżetu państwa dlaprzedszkoli samorządowych.Ministerstwo Edukacji nie ma jednoznacznego stanowiska w sprawiezmian w Karcie Nauczyciela, choć podjęło się roli organizatoraspotkań trójstronnych w tej sprawie z udziałem przedstawicielisamorządów i związków zawodowych. Pierwsze z nich dotyczyło urlopówdla poratowania zdrowia. Samorządy chcą ich ograniczenia, tzn.udzielania dopiero po 20 latach pracy i tylko w przypadku choróbzawodowych, skrócenia ich trwania, orzekania w tej sprawie przezlekarzy medycyny pracy i przeniesienia kosztów tych urlopów na ZUS.Wszystkie związki zawodowe skrytykowały te propozycje iprzedstawiły argumenty o ich utrzymaniu w dotychczasowym kształcie.Nie doszło do żadnych uzgodnień w tej sprawie, jak kłamliwieinformowały o tym niektóre media. Następne spotkania w MEN wsprawie zmian w Karcie mają dotyczyć wynagrodzeń nauczycieli iawansu zawodowego.W założeniach rządowych do budżetu na 2013 r. nie przewidzianowaloryzacji płac dla nauczycieli. Być może dlatego w przychylnychrządowi środkach masowego przekazu przedstawia się w złym świetletą grupę zawodową i nieustannie pojawiają się wysokości tzw.średnich wynagrodzeń nauczycieli (zwykle nieosiągalne przezzdecydowaną większość nauczycieli) i ich uprawnienia (czas pracy,urlopy zdrowotne, odprawy, itd.). Bądźmy krytyczni wobec takichmanipulacji prasowych, nie miejmy kompleksów i brońmy naszychuprawnień, bo nie są one niczym nadzwyczajnym. Dlaczego o innychgrupach zawodowych, które mają nieporównywalnie większewynagrodzenia i przywileje nie mówi się w mediach w ogóle?W Nowej Podstawie Programowej dokonano zmiany, polegającej nawprowadzeniu obligatoryjnego modułu: ”Ojczysty Panteon, OjczysteSpory” w nauczaniu historii w szkołach ponadgimnazjalnych. Tadoraźna zmiana, zdaniem Sekcji Krajowej, nie rozwiązuje problemu, wtym także w zakresie innych przedmiotów. „S” oświatowa dalej będziepodejmować działania w kierunku zmiany Podstawy Programowej, w tymrozważa możliwość wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”Wojciech Jaranowski  Komunikat w sprawie waloryzacji wynagrodzeń pracownikówadministracji i obsługi2012-07-27, 20:57Niestety Pani Iwona Bugajska, Dyrektor Wydziału EdukacjiUrzędu Miejskiego Wrocławia, w dniu 24 kwietnia wysłała pismo doDyrektorów Wrocławskich Szkół z informacją o dwuetapowymwprowadzaniu zmian w wynagrodzeniach pracowników nie będącychnauczycielami. Piszę niestety, ponieważ nie jest to podwyżka, ojaką wnioskuje od grudnia 2011 roku Związek „Solidarność”. Ponadtow dniu 11 kwietnia uzgodniliśmy z Panią Dyrektor, że w terminie do2 tygodni poda związkowi kwotę, o jaką będą waloryzowanewynagrodzenia. Wtedy też uzgodnimy sposób w jaki będziewaloryzowane wynagrodzenie. Jest mi przykro, że takieuzgodnienia nie są wiążące. W dniu 25 kwietnia jest posiedzenie Międzyregionalnej SekcjiOświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk tampostanowimy, jakie w związku z zaistniałą sytuacją podejmiemykroki. Na pewno nie odpuścimy.Ustne obietnice Pana Prezydenta Michała Janickiego, jak i PanaMarcina Urbana skarbnika miasta Wrocławia, nie powinny być czczymiobietnicami.Póki co, pozostaje mi przeprosić zawiedzionych członków związku. Jateż jestem zawiedziona, ale mam nadzieję że Pan Prezydent i PanSkarbnik dotrzymają danej obietnicy.Doprowadzimy do spotkania i będziemy domagać dotrzymania ustnegozobowiązania.Pozdrawiam wiosennie z dużą dozą goryczy, niestety.Krystyna Kochan  Będzie podwyżka wynagrodzeń dla pracowników administracji iobsługi2012-07-27, 20:57W dniu 11 kwietnia 2012 r. Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”Pracowników Oświaty i Wychowania spotkał się z Panią IwonąBugajska, Dyrektorem Wydziału Oświaty w sprawie waloryzacjiwynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkachoświatowych, prowadzonych przez Gminę Wrocław. Było to siódmespotkanie w kwestii wynagrodzeń tej grupy pracownikówoświaty. Na prośbę Związku „Solidarność” Dyrektor Wydziału Edukacji UrzęduMiejskiego Wrocławia, przygotował informację o wysokościwynagrodzeń we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych wGminie Wrocław. Dysproporcje wynagrodzeń na tych samychstanowiskach w różnych szkołach i placówkach oświatowych sąznaczne. W związku z tym podejmiemy działania zmierzające dospłaszczenia tak znaczących różnic.Pani Iwona Bugajska oświadczyła, że w przeciągu 2 tygodni będziemogła przedstawić Związkowi kwotę o jaką wzrośnie wynagrodzenie tejgrupy zawodowej. Dołożymy starań aby postulat nasz, żeby była tokwota 250,00 zł na etat, został spełniony.W jaki sposób zostanie wdrożona waloryzacja wynagrodzeń pracownikówniepedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych naszej Gminy,ustalimy po uzyskaniu informacji o wysokości kwoty przeznaczonej naetat, o czym niezwłocznie poinformuję.Pozdrawiam serdecznie.Krystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i WychowaniaWrocław - Krzyki  Komunikat ws. wynagrodzeń pracowników niebędącychnauczycielami2012-07-27, 20:55Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania prowadzinegocjacje z Dyrektorem Wydziału Edukacji Urzędu MiejskiegoWrocławia, Panią Iwoną Bugajską w zakresie zmiany tabeliwynagrodzeńzasadniczych pracowników samorządowych, zatrudnionych wjednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego, w związku zezmianą najniższego wynagrodzenia. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z PrezydentemWrocławia, Panem Michałem Janickim i Skarbnikiem Miasta, PanemMarcinem Urbanem. Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie przełomem wnaszych negocjacjach i będziemy mogli podać termin od kiedy i ojaką kwotę nastąpi waloryzacja wynagrodzeń pracownikówadministracji i obsługi zatrudnionych w Szkołach i PlacówkachOświatowych Gminy Wrocław.O postępie rozmów będziemy informować członków naszego związkupoprzez komunikaty.Pozdrawiam serdecznie.Krystyna KochanPrzewodnicząca MOZ NSZZ SolidarnośćPracowników Oświaty i WychowaniaWrocław - Krzyki  List Przewodniczącej KomisjiMiędzyzakładowej NSZZ Solidarność POiW Wrocław-Krzyki doDyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia ws.waloryzacji wynagrodzeń pracowników administracji i obsługiwięcej...  Referendum ws. powszechnego wiekuemerytalnegoTrwaakcja zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawieutrzymania obecnie obowiązującego wieku przechodzenia na emeryturę.- Mamy obowiązek wypowiedzieć się w tej sprawie. Chcemy skorzystaćz wolności, z tego że żyjemy w demokratycznym państwie – podkreślaszef związku Piotr Duda.więcej...  Mistrzostwa Dolnośląskiej Solidarności w Pływaniu12.05.20122013-03-23, 07:14Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZSolidarność zaprasza wszystkich członków Związku oraz ich rodzinydo uczestnictwa w Mistrzostwach Dolnośląskiej Solidarności wPływaniu. Mistrzostwa odbędą się 12.05.2012 we Wrocławiu.Więcej informacji znajduje się w regulaminie mistrzostw.Rafał Busse  Manifestowaliśmy pod Sejmem2013-03-23, 07:14W piątek 30 marca pod gmachem Sejmu odbyła się manifestacjaSolidarności w sprawie referendum emerytalnego. Oczywiście niemogło nas tam zabraknąć. I nie zabrakło! W nocy do Warszawywyruszył specjalny autobus wiozący członków MOZ NSZZ SolidarnośćPOiW Wrocław-Krzyki. Wystąpiliśmy w związkowych koszulach, w rękachmieliśmy flagi z napisem Solidarność, a na ustach hasła poparciadla referendum. Przed gmachem Sejmu ustawiony był ogromny telebim,na którym oglądaliśmy na żywo posiedzenie Sejmu dot. wnioskureferendalnego. Przemówienie przewodniczącego Komisji KrajowejPiotra Dudy zaowocowało burzą oklasków tak wśród obradującychposłów jak i manifestujących związkowców. Niestety nie wystarczyłoto do przeforsowania wniosku (choć zdaniem fachowców nie wszystkojest stracone). W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować tym Koleżankomi Kolegom związkowcom, którzy wzięli udział w manifestacji, a takżetym wszystkim, którzy aktywnie zbierali podpisy.Prezydium MOZ NSZZ Solidarność POiW Wrocław-KrzykiRafał BusseFoto by Busse  Wyjazd na manifestację przed Sejmem2012-07-27, 20:52W dniu 30 marca 2012 roku o godzinie 9:00 rozpocznie sięposiedzenie Sejmu, na którym zostanie poddany pod głosowaniewniosek NSZZ Solidarność o referendum w sprawie wiekuemerytalnego. Uwaga! W tym dniu do uczestnictwa w manifestacji przed Sejmemzostały zobligowane osoby funkcyjne tj. Przewodniczący (obecnośćobowiązkowa). W przypadku braku możliwości uczestnictwa proszę owyznaczenie zastępstwa.Wyjazd ok. godz. 0:45 w nocy 29/30 marca z ul. Petrusewicza (obokAquaparku). Powrót ok. godz. 21:00.Zapewniamy wyżywienie.Osoby funkcyjne proszone są o pilny kontakt telefoniczny.Piotr DrozdZ-ca PrzewodniczącegoNSZZ Solidarność POiW Wrocław-Krzykitel. kom. 601 638 063  EUROMANIFESTACJA2012-02-12, 18:17Koleżanki i koledzy, Serdecznie dziękuję za Wasz udział w euromanifestacji we Wrocławiu17 września br. Razem z naszymi kolegami z całej Europypokazaliśmy, że nie ma zgody na oszczędzaniu na pracownikach podpretekstem kryzysu.Myślę, że na tle związków zawodowych z innych krajów oraz z innychregionów Polski wyjątkowo korzystnie zaznaczyliśmy swoją obecność.Ze związkowym pozdrowieniem!Kazimierz KimsoPrzewodniczący Zarządu Regionu Dolny ŚląskNSZZ Solidarność  Podziękowania dla wieloletnich członków NSZZSolidarność2010-12-09, 13:21Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZSolidarność Pan Kazimierz Kimso spotkał się z zasłużonymiczłonkami naszego związku. Spotkanie odbyło się w siedzibie KołaEmerytów w Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Kruczej 49.Przewodniczący Regionu wraz z Przewodniczącą KomisjiMiędzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław - KrzykiPanią Krystyną Kochan uhonorowali najbardziej założonych członkówwręczając im dyplomy oraz symboliczne róże.  RAJD ROWEROWY DOLNOŚLĄSKIEJSOLIDARNOŚCI1. Termin: 7-10.06.2012 r. 2. Trasa: Wrocław – Henryków – Travna - Kłodzko3. Przejazd: rowerem (organizatorzy zapewniają przewóz bagaży)4. Noclegi: Henryków – 1 nocleg, Travna – 2 noclegi5. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje ( + obiad w niedzielę)6. Cena: 180 zł (obejmuje: transport bagaży, ubezpieczenie KL+NNW,3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 obiad, ubezpieczenie KL+ NNW)7. Organizatorzy:Piotr Drozd: KM POiW NSZZ „Solidarność” Wrocław-KrzykiRafał Tomczak: KM POiW NSZZ ”Solidarność” Wrocław-Centrum,Dolnośląskie Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu NSZZ„Solidarność”więcej...