przy K.S.P.N.#8222OTWARTE SERCA #8221

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Łapanów 12Łapanów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Katolickim
Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” w Łapanowie
istnieje od dnia 16 grudnia 2003r. Pierwotnie nasz Warsztat
znajdował się w podziemiach Kościoła św Bartłomieja, natomiast 24
stycznia 2012 r. Starosta Bocheński pan Jacek Pająk dokonał
otwarcia naszej nowej siedziby, która obecnie znajduje się w
budynku internatu przy Zespole Szkół w Łapanowie. Celem działania
naszego warsztatu jest rehabilitacja zawodowa, społeczna oraz
medyczna zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego z
uczestników warsztatu, poprawy ich zaradności życiowej, sprawności
psychofizycznej oraz integracji społecznej.
Cele te pragniemy osiągnąć poprzez:
- ogólne usprawnienie fizyczne i psychiczne
- naukę rozwoju umiejętności wykonywania czynności życia
codziennego
- przygotowanie do życia w środowisku społecznym
- opanowanie czynności potrzebnych do podjęcia pracy w konkretnym
zawodzie
- rozwijanie podstawowych umiejętności zawodowych, umożliwiających
w konsekwencji podjęcie pracy zawodowej Działalność naszą będziemy
realizować poprzez prace z uczestnikami warsztatu w ośmiu
pracowniach takich jak: 1. Pracownia gospodarstwa domowego
2. Pracownia plastyczna
3. Pracownia drewna i technik różnych
4. Pracownia ogrodniczo-zoologiczna
5. Pracownia rehabilitacyjna
6. Pracownia krawiecka
7. Pracownia sztuki użytkowej
8. Pracownia wikliniarsko-modelarska Poprzez wszechstronną
rehabilitację zawodową, społeczną i medyczną, pragniemy osiągnąć
następujące efekty: - doskonalenie koordynacji
wzrokowo-ruchowej,
- kształcenie i doskonalenie podstawowych procesów psychologicznych
(uwaga, koncentracja, pamięć, wyobraźnia, spostrzegawczość),
- doskonalenie umiejętności tworzenia i kojarzenia,
- samoobsługa i zaradność w pracy,
- współpracę i funkcjonowanie w grupie,
- poznawanie i przyswajanie nowych nazw branżowych,
- naukę rozróżniania i wykorzystywania materiałów do pracy,
- mobilizowanie sił sprawczych oraz wiara we własne możliwości –
podnoszenie samooceny uczestników poprzez stworzenie okazji do
zaistnienia na tle grupy,
- usprawnienie manualne,
- podniesienie sprawności fizycznej,
- wykształcenie umiejętności poruszania się w środowisku lokalnym i
poza lokalnym – umiejętności poruszania się środkami transportu
publicznego,
- umiejętność posługiwania się środkami finansowymi,
- kształtowanie umiejętności zawodowych,
- wdrażanie do pracy poprzez wizytacje poszczególnych zakładów
pracy