54.4031391 18.5720825

Kształcenia Menedżerów

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Aleja Grunwaldzka 472Gdańsk

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Szanowni Państwo!Gdańska FundacjaKształcenia Menedżerów zaprasza Państwa do współpracyprzy aplikacji i realizacji projektów dofinansowanychw ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkich 2007-2013.Program ten jest największym w historii Unii Europejskiejprogramem współfinansowanym z Europejskiego FunduszuSpołecznego. Jego budżet to 11,4 mld euro. Środkite przeznaczone będą m.in. na szkolenia i doradztwodla polskich przedsiębiorców oraz ich pracowników. GFKM posiada duże doświadczenie w realizacji projektówszkoleniowych dofinansowanych z środków unijnych.W ramach środków Sektorowego Programu Operacyjnego RozwójZasobów Ludzkich 2004-2006 zrealizowaliśmy 10 przedsięwzięćo łącznej wartości ponad 16 milionów złotych.W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskaliśmy środkina realizację 14 projektów o łącznej wartości 43,5 mlnzł.Proponujemy Państwu kompleksową obsługę przy pozyskiwaniuśrodków i realizacji projektów szkoleniowo – doradczych,dofinansowanych w ramach POKL, obejmującą:Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu szkoleniowo –doradczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb PaństwaFirmyObjęcie funkcji lidera oraz kompleksowe zarządzanie projektemod strony administracyjno-rozliczeniowejProwadzenie działań szkoleniowych i doradczych przezwykwalifikowaną kadrę szkoleniową GFKM oraz proponowanych przezPaństwa podwykonawcówJeżeli byliby Państwo zainteresowani współpracą z namizapraszamy do kontaktowania się z naszymiprzedstawicielami: Krystyna PołubińskaDyrektor ds. projektówtel. (058) 558 58 58 wew. 358kom. 0 600 095 604e-mail: k.połubińska@gfkm.pl