51.0606467 21.0665779

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. T Kościuszki

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Al. Jana Pawła II 6Starachowice

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Sukcesy uczniów I LO* Paulina Wieczorek   środa, 07 maja 2014 19:36Zwycięstwo Natalii Sidor 6 maja 2014 r. w Opocznie odbył się finał XI edycji DiecezjalnegoKonkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”.Znakomicie zaprezentowała się w nim uczennica naszej szkoły –Natalia Sidor z klasy 1b, zajmując I miejsce wswej kategorii wiekowej. Natalia zachwyciła jury interpretacjąwiersza Jana Lechonia pt. „Rejtan”. Do konkursu przygotowywała siępod kierunkiem mgr Beaty Berlewicz. Przy tej okazji warto przypomnieć inne znakomite osiągnięciauczniów I LO, które odnieśli oni w tym roku szkolnym.– XLIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – etap okręgowy:Anna Czarnota z kl. 2e (opiekun: mgr MonikaMoskal) i Małgorzata Samela z kl. 2c (opiekun: mgrAnita Utnik-Wawszczak),– XXVI Olimpiada Filozoficzna – etap okręgowy: WiktorNiedopytalski z kl. 1e (opiekun: mgr Beata Berlewicz) iMałgorzata Perchel z kl. 1a (opiekun: mgr AnitaUtnik-Wawszczak), – Gabriela Romańska (kl. 2c) zajęła III miejsce wWojewódzkim Konkursie Plastycznym „Pasja” (opiekun: mgr AnitaUtnik-Wawszczak),– w III Regionalnym Konkursie Plastycznym „W malinowymchruśniaku”wyróżnienia za ilustracje do wierszy Bolesława Leśmianaotrzymały: podopieczna mgr Anity Utnik-Wawszczak –Katarzyna Pastuszka z kl. 3e („O zmierzchu”) orazuczennice mgr Beaty Berlewicz – Margareta Rakowskaz kl. 1e („Zjesieniałe zmrocze”) i Anna Romańska zkl. 2a („Zmory wiosenne”),– wyróżnienia w konkursie literackim „Rodzino, stań się tym, czymjesteś” zdobyli: Kinga Bartoszek iAngelika Borcuch z klasy 1a (opiekun: mgr AnitaUtnik-Wawszczak) oraz Paweł Sitkowski z kl. 1c(opiekun: mgr Edyta Żurowska),– w XV Konkursie Ortograficznym I miejsce zajęła WeronikaMyszka z kl. 1a (opiekun: mgr Anita Utnik-Wawszczak),– laureatkami XIX Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnejzostały uczennice kl. 1a: Malwina Dutkiewicz iMartyna Szymczyk (opiekun: mgr AnitaUtnik-Wawszczak), zaś wyróżnienie otrzymała WeronikaTraczyk z kl. 1b (opiekun: mgr Beata Berlewicz),– w XIV Powiatowym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kochammoją Ojczyznę” I miejce zajęła Natalia Sidor z kl.1b, a III – Wiktor Niedopytalski z kl. 1e(opiekun: mgr Beata Berlewicz),– w IV Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Retro dla Dzieci iMłodzieży wzięły udział: Małgorzata Drela z kl. 1a(opiekun: mgr Anita Utnik-Wawszczak) oraz IzabelaStompór z kl. 2a i Marcelina Wasil z kl.2b (opiekun: mgr Beata Berlewicz). Marcysia zdobyła III miejsce wplebiscycie publiczności za wykonanie przedwojennego szlagieru„Ach, jak przyjemnie”.  Wszystkim nagrodzonym serdeczne gratulujemy i czekamy na kolejnesukcesy uzdolnionej młodzieży z I LO!Poprawiony: czwartek, 08 maja 2014 20:06 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in/home/ilotst/domains/lo1.starachowice.pl/public_html/plugins/content/jwsig.phpon line 78IV Międzyszkolny Konkurs PiosenkiObcojęzycznej* Paulina Wieczorek   wtorek, 29 kwietnia 2014 16:33W I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki odbył się IVMiędzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Śpiewanopiosenki w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim irosyjskim. W konkursie wzięło udział  50 uczniów ze szkółponadgimnazjalnych ze Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego,Kielcach i Końskich. Piosenki oceniało jury, w którego skład weszliwszyscy nauczyciele języków obcych obecni na konkursie.Uczestnicy prezentowali się wspaniale, ale wygrać mogli tylkonieliczni. Po burzliwych naradach w kategorii językangielski: I miejsce zdobyła  Daria Pol z I LO im.KEN Końskich, II miejsce przyznano Kamili Musiał I LO im. KENKońskich a III miejsce otrzymała Górecka Weronika z I LO im. KENKońskich. W tej kategorii Klaudia Kaptur, reprezentująca ZS nr 2 wOpatowie otrzymała wyróżnienie i nagrodę rzeczową ufundowaną przez stowarzyszenie „Nasza Jedynka”, które prężnie działa przy ILOw Starachowicach.W kategorii język niemiecki główna nagrodęotrzymała Weronika Górecka z I LO im. KEN w Końskich. II miejscepowędrowało do Patrycji Śmigały z LO Nr I w OstrowcuŚwiętokrzyskim. III miejsce przyznano Kamili Musiał I LO im. KENKońskich.W kategoria język francuski/włoski miejsce I exaequo zostało przyznane Paulinie Lipiec z LO Nr III im. Wł.Broniewskiego w Ostrowcu Św. i Dominice Bugajskiej z Gimnazjum nr 1w Ostrowcu Św., natomiast II miejsce otrzymał duet:  MariaMazan i Joanna Kuligowska z Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Św.W kategorii język rosyjski I miejsce przyznanoKlaudii Kaptur ZS nr 2 w Opatowie, II miejsce ex aequo powędrowałodo Pawła Pawlika z LO Nr I im. St. Staszica w Ostrowcu Św. i FilipaPikusa z tej samej szkoły. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody w postaci sprzętukomputerowego oraz upominki książkowe ufundowane między innymiprzez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, InstytutGoethego w Krakowie, Instytut Francuski w Krakowie, Szkołę JęzykowąGuliwer w Ostrowcu Świętokrzyskim i wydawnictwo Pearson.O prawidłowy przebieg konkursu i znakomitą atmosferę w czasie jegotrwania zadbali prowadzący – Natalia Oświecińska i AnnaPastuszka z klasy IIe. Poprawiony: wtorek, 29 kwietnia 2014 16:46 Szkolny Klub Europejski* Paulina Wieczorek   poniedziałek, 28 kwietnia 2014 14:42Uczniowie z naszej klasy zostali wybrani  do zarządu SzkolnegoKlubu Europejskiego: Prezes: Adrian Lubieniecki.Wiceprezes: Ewa Budzeń.Samorząd: Anna Bonio, Eliza Wiśniewska, Paulina Mańko.Opiekunowie: p. Anna Kozłowska, p. Bohdan Izak, p. Paweł Zieliński.    Celem klubu jest propagowanie idei integracji europejskiej,nawiązywanie kontaktu z innymi klubami,  instytucjami istowarzyszeniami zajmującymi się problemami Unii Europejskiej,pogłębienie wiedzy oraz przygotowanie młodzieży do udziału wkonkursach, olimpiadach i debatach o tematyce unijnej. Członkowieklubu będą organizować spotkania z osobami działającymi na rzeczUnii. W szkole została już stworzona gablota , gdzie zamieszczanesą informacje o przedsięwzięciach podejmowanych przez klub. Zainteresowanych członkostwem w klubie prosimy o kontakt zzarządem! Pozdrawiam Monika Tomkowska.Poprawiony: poniedziałek, 02 czerwca 2014 12:34 Wizyta w Rumunii* Paulina Wieczorek   środa, 16 kwietnia 2014 20:17Ostatnim etapem programu Comenius, w którymuczestniczy nasza szkoła była wizyta w mieście Caransebes wRumunii,  która miała miejsce od 31 marca do kwietnia 2014. W tym ostatnim spotkaniu projektowym wzięły udziałcztery uczennice naszego liceum: Natalia Oświecińska, AnnaPastuszka, Iga Zieja i Weronika Traczyk. Opiekę naduczniami sprawowali nauczyciele zaangażowani w prace związane zrealizacją projektu: Małgorzata Skóra, Anna Pająk, ZofiaJarosz i Edyta Kaptur.Spotkanie projektowe rozpoczęło się we wtorek wizytą w szkole. Wramach zadań związanych z realizowanym projektem „ Pamięć kulturowanarodów” uczniowie przygotowali i przedstawili pokaz strojówludowych, recytowali wiersz w gwarze ludowej, zaśpiewali dwiepiosenki ludowe oraz zaprezentowali taniec ludowy. W szkoleprzygotowano dla  nas charakterystyczne, regionalne potrawy.Tego samego dnia zwiedzaliśmy miasto Caransebes. Oprócz praczwiązanych z projektem, uczniowie mieli okazję poznać dziedzictwokulturowe Rumunii. Następnego dnia udaliśmy się do miejscowościSarmisegetuza gdzie zwiedziliśmy amfiteatr rzymski i muzeumhistoryczne tego miasta. Stamtąd udaliśmy się do zamkuCorvins  de Hunedoara oraz do miasta Deva. Kolejny dzień towycieczka do  Portes de Fer, gdzie mieliśmy okazję zwiedzićelektrownię wodną na przełomie Dunaju oraz słynne łaźnie rzymskieBaile Herculane.Było to bardzo udane spotkanie, pełne wrażeń i emocji. Dwa latarealizacji projektu minęły bardzo szybko i każdy wspomina znostalgią spotkania z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Francji iRumunii. Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2014 20:38 Rekolekcje wielkopostne 2014* Marcel Gralec   niedziela, 30 marca 2014 17:47 Jak co roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rekolekcjachwielkopostnych w parafii pw. Wszystkich Świętych, mających miejscew dniach 26-28 marca.Trzy dni rekolekcji były jednak nie tylko czasem przedświątecznychrozważań – dla klas maturalnych zaczął się „finał” - od egzaminówdzieli tegorocznych maturzystów już niewiele ponad miesiąc, dlategote – jak je nazwali niektórzy - prawie wolne dni były świetnąokazją do kontynuacji (lub rozpoczęcia) przygotowań do egzaminów.Pierwszego dnia o godzinie 9:30 odbyła się pierwsza mszarekolekcyjna, prowadzona przez ks. Pawła Augustyniaka. Kazanie, zewzględu na komunikatywny sposób przekazania cieszyło się uwagązebranej młodzieży.Dla trzecioklasistów najważniejszy był drugi dzień rekolekcji, wktórym miała miejsce pielgrzymka do Częstochowy. O godzinie 8:30autokary wyruszyły ze Starachowic. Droga do celu, choć zajęła 4godziny, upływała w przyjemnej, koleżeńskiej atmosferze. O godzinie12:00, od razu po naszym przybyciu do Częstochowy udaliśmy się naJasną Górę. Na początku wzięliśmy udział w drodze krzyżowej, poktórej miała miejsce msza święta w intencji tegorocznychmaturzystów. Była prowadzona przez ks. Pawła Augustyniaka. Zarównopodczas drogi krzyżowej, jak i mszy świętej uczniowie trzecich klasnaszej szkoły czytali rozważania i intencje modlitw. Następnympunktem pielgrzymki, przez niektórych nazwaną dzięki niemu„pielgrzymko-wycieczką” był czas wolny. Była to okazja do bliższegozapoznania się z kompleksem klasztornym, zjedzenia obiadu,zwiedzenia miasta lub po prostu odpoczynku. Do Starachowicpielgrzymi powrócili około godziny 20:00. Panowały pozytywnenastroje i świadomość miło spędzonego, pożytecznego dnia.Następnego dnia, w piątek o godzinie 9:30 miała miejsce mszarekolekcyjna z drogą krzyżową. Oficjalne zakończenie rekolekcjiwielkopostnych rozpoczęło się o godzinie 19:00 i trwało godzinę.Zgromadzonym życzono wesołych świąt wielkanocnych, a samymmaturzystom powodzenia na egzaminach. Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in/home/ilotst/domains/lo1.starachowice.pl/public_html/plugins/content/jwsig.phpon line 78Tytuł Mistrza Powiatu w siatkówceobroniony* Administrator   wtorek, 25 marca 2014 16:36W dniach 5.03.2014-11.03.2014 odbyły się powiatowe zawody w piłcesiatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Zawody przeprowadzonebyły systemem „Każdy z każdym” w hali II LO w Starachowicach. Brałoudział sześć szkół z terenu miasta: I LO, II LO, ZSZ1, ZSZ2, ZSZ3,NT. Nasze dziewczęta przeszły współzawodnictwo jak burza, pokonującwszystkie rywalizujące zespoły w setach 2:0. Najbardziej zaciętypojedynek stoczyły z koleżankami z II LO. Pierwszy set wygrałygładko, w drugim przegrywały 8:2, jednak potrafiły się zmobilizowaćdoprowadzając do remisu i wygrywając drugą partię 25:23. Zapewniłoim to zdobycie mistrzostwa powiatu drugi raz z rzędu. W zespole ILO grały:1. Paulina Walkiewicz2. Katarzyna Zapała3. Izabela Kwiecień4. Iga Zieja5. Katarzyna Stawiarska6. Martyna Kozłowska7. Klaudia Zawal8. Małgorzata Samela9. Jagoda Maciąg10. Natalia Gąsior11. Margareta RakowskaOpiekun grupy – Mariola KordeuszZdobycie pierwszego miejsca jest awansowane udziałem w półfinałachwojewódzkich, które odbędą się 10.04.2014 we Włoszczowie. Życzymypowodzenia siatkarkom i trzymamy za nich kciuki!.Poprawiony: wtorek, 25 marca 2014 16:45 Kolejny rok z projektem COMENIUS* Paulina Wieczorek   niedziela, 23 marca 2014 15:28Mija kolejny rok szkolny, rok nowych wyzwań i zmian. Jest todrugi rok pracy nad projektem „Pamięć kulturowa narodów”realizowanym w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całeżycie”. Do tej pory odbyliśmy już cztery spotkania projektowe.Młodzież z naszej szkoły miała okazję odwiedzić Włochy, Hiszpanię,Francję. W październiku 2013 przyjęliśmy w naszym mieście gości zpartnerskich krajów. Podczas wizyt w krajach partnerów uczniowieprzedstawiali prezentacje dotyczące naszego miasta, naszej szkołyoraz strojów ludowych z regionu świętokrzyskiego. Na spotkaniu wPolsce, uczestnicy projektu mieli za zadanie przedstawić w formieprezentacji multimedialnej, obchody święta kościelnego,charakterystycznego dla naszego kraju a w szczególności regionu.Praca nad projektem to nie tylko wyjazdy zagraniczne, ale teższereg imprez, które odbywały się na terenie szkoły. Uczniowieprzygotowywali wystawy dotyczące regionalnych strojów ludowych orazdziedzictwa kulturowego narodów krajów partnerskich. Zwiedziliśmymuzeum w Tokarni, Krzemionkach jak i klasztor w Wąchocku. Tworzymydokumentację dotyczącą dziedzictwa naszego regionu. przygotowujemyartykuły, prezentacje, wystawy, filmy, sprawozdania.Niebawem wybieramy się na ostatnie spotkanie projektowe, którebędzie uroczystym zakończeniem prac nad projektem. Spotkanie będziemiało miejsce w Rumunii w miejscowości Caransebes. W wyjeździebędzie uczestniczyć cztery uczennice naszego liceum: NataliaOświecińska, Anna Pastuszko, Izabela Zieja i Weronika Traczyk.Opiekunami programu Comenius są pani Małgorzata Skóra i EdytaKaptur. W każdym spotkaniu projektowym uczestniczą uczniowie inauczyciele najbardziej zaangażowani w prace nad projektem. Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in/home/ilotst/domains/lo1.starachowice.pl/public_html/plugins/content/jwsig.phpon line 78Dzień Myśli Braterskiej Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in/home/ilotst/domains/lo1.starachowice.pl/public_html/plugins/content/jwsig.phpon line 78MIędzynarodowy Dzień Języka Ojczystego* Administrator   niedziela, 16 marca 2014 19:3713. marca 2014 roku klasa II C ( pod opieką pań: Anity Utnik iAgnieszki Samsonowskiej) wzięła udział w uroczystych obchodachMiędzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, jakie odbyły się w Sejmie.Organizatorami tegoż przedsięwzięcia byli: Wydział Polonistyki UJ,Koło Naukowe Metodyki Polonistycznej oraz Koło NaukoweJęzykoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia. Gospodarzespotkania to pani poseł Barbara Bubula z Parlamentarnego ZespołuObrońców Języka i Literatury Polskiej i Wicemarszałek Sejmu RPMarek Kuchciński.By uczcić Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, organizatorzyprzygotowali dwa konkursy: na najlepszą lekcję języka polskiegopoświęconą językowi w polityce oraz na najlepszą mowę oratorską natemat: „Wpływ nowoczesnych technologii na życie człowieka”.Uczniowie ILO  wysłuchali wystąpień uczestników finału agonuretorycznego.Mowy wygłoszone przez: Michała Pieczkę (Uniwersytet Wrocławski),Tomasza Narodowskiego (Uniwersytet Śląski), Michała Kozienia(Uniwersytet Jagielloński), Macieja Stopę (UJ) i  absolwentaILO ( obecnie studenta KUL-u)  Łukasza Łaskawca oceniało juryw składzie: prof. Jerzy Bralczyk ( wiceprzewodniczący RJP PAN),prof. dr hab. Anna Łebkowska (Dziekan Wydziału Polonistyki UJ), drhab. Krzysztof Biedrzycki (UJ, Instytut Badań Edukacyjnych), drMaria Załęska ( Polskie Towarzystwo Retoryczne) i dr BeataDrabik-Frączek (Podyplomowe Studium Retoryki UJ).Zwycięzcą agonu został Michał Kozień.Konkurs na lekcję zostałrozstrzygnięty przez jury w składzie: dr Maciej Rak, dr Ewa Horwathi dr hab. Witold Bobiński.Zwycięzca tegoż konkursu - Gabriel Maniaz UJ przeprowadził lekcję na temat: „We współczesnej polityce,czyli język jako werbalny autoportret”. Uczestnikami tychże zajęćbyli uczniowie IIC, którzy musieli wykazać się znajomością funkcjijęzyka i umiejętnością analizy wskazanych wystąpień politycznych imateriałów propagandowych. Warto dodać, że wywiązali się ze swychzadań bardzo dobrze.To wyjątkowo interesujące spotkanie  było możliwe  dziękiKatarzynie Bolębie, niegdyś uczennicy ILO a obecnie studentcepolonistyki UJ i przewodniczącej Koła Metodyki Polonistycznej.Transmisja z przebiegu uroczystości tutaj!] Poprawiony: poniedziałek, 17 marca 2014 09:05 Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in/home/ilotst/domains/lo1.starachowice.pl/public_html/plugins/content/jwsig.phpon line 78Cześć Ich Pamięci