53.0120847 18.6096025

ul. Prosta 4

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

czmienna 10Toruń

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Policealne Studium Bezpieczestwa i HigienyPracy     -1,5 letnia szkoa ksztacca wzawodzie Technik bezpieczestwa i higieny pracyOrodek Kursowego Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego,,Studium Techniczne -kursy oraz formy szkolne z zakresubran: budowlanej, geodezyjnej,drogowej, urzdzesanitarnych Gimnazjumdla dorosych-3 letnia szkoa dla dorosych w formiezaocznej         Liceum dla dorosych-3 letnia szkoa dla dorosych wformie zaocznejORGANIZACJA POYTKU PUBLICZNEGOToruskieStowarzyszenie Pomocy Szkole, organizacja poytku publicznego dziaaod 1989 roku.  Jako organizacja pozarzdowa poytku publicznegorealizuje cele w sferze:edukacji, owiaty i wychowaniaturystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i modzieyupowszechnienia kultury fizycznej i sportu szkolnegopomocy spoecznej udzielanej uzdolnionym uczniom.Terenem dziaaniajest pnocny obszar Polski obejmujcy wojewdztwa: kujawsko-pomorskie,warmisko-mazurskie, pomorskie, wielkopolskie izachodnio-pomorskie.Stowarzyszenieopiera swoj dziaalno na spoecznej pracy ogu czonkw. Stowarzyszenieposiada jednostki terenowe w postaci komitetw pomocy szkoledziaajcych przy placwkach owiatowych.Toruskie Stowarzyszenie PomocySzkoleCENTRUM KSZTACENIA                        ,,PRYMUSZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO                        Pomocy SzkoleToruskie StowarzyszenieZarzd Regionalny1%                       podatku                       dla           www.edukacja.torun.com.pl    tel/fax 56-622-37-85,56-622-55-15   tsps@edukacja.torun.com.pl   Wywietle:  Policealna Szkoa Projektowania i KonfekcjonowaniaOdziey-kursy zawodowe w zakresie projektowania, konstrukcjii szycia odziey                            ** technik technologii odziey        w specjalonociach    projektowania, konstrukcji i    szycia odziey KRS 0000121592OWIATY                   Orodek Kursowego Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego,,Gastrohtur-kursy oraz formy szkolne z zakresu bran:gastronomicznej,hotelarskiej i turystycznej    Centrum PRYMUSprowadzi nabr w roku szkolnym 2014/2015 do szk dla dorosych wzawodach:** technik urzdze    sanitarnych** technik ywienia i usug    gastronomicznych** technik ywienia i usug    gastronomicznych** Liceum Oglnoksztaccym    dla Dorosych** Gimnazjum dla    Dorosych