53.49269104003906 18.748559951782227

Psycholog dr Wojciech Ożarowski

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Rynek 3/5Sztynwag

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Specjalistyczne leczenie i poradypsychologiczne.Orzecznictwo:Na podstawie wyników badań orzekamy o rodzaju stwierdzonychzaburzeń, nieprawidłowości i dysharmonii rozwojowych.Formułujemy opinie psychologiczne dla celów oświatowych imedycznych z odpowiednimi wnioskami i zaleceniami.Nasze fachowe opinie pomagają m.in.: nauczycielom w postępowaniu zdzieckiem dyslektycznym oraz pozwalają lekarzom na trafnepostawienie rozpoznania i skuteczne leczenie medyczne.Psychoterapia indywidualnaOpiera się na relacji emocjonalnej i intelektualnej między Klientemi psychoterapeutą. Celem jest rozwój osobowości, poprawafunkcjonowania w środowisku oraz usunięcie objawów chorobowych.Metody naszej pracy mają eklektyczny charakter. Podczaspsychoterapii stosujemy techniki wywodzące się z terapii poznawczej/A.T.Beck/, terapii humanistyczno-egzystencjalnej /C.R.Rogers/i programowania neurolingwistycznego /Bandler i Grinder/.Terapia rodzinna i małżeńskaPracując z rodzinami, stosujemy podejście systemowe, przyjmując, żezachowania poszczególnych osób można zrozumieć jedynie w kontekściecałego systemu rodzinnego, którego jest on członkiem.Dążymy do jak najpełniejszego porozumienia na wszystkich poziomach,przy zachowaniu wzajemnego szacunku partnerów. Dbamy zwłaszcza ootwartą komunikację między członkami rodziny.Umiejętność otwartego wyrażania swoich potrzeb i uczuć tak, abybyły one do przyjęcia dla drugiej strony i aby uzyskać poparcieoraz zrozumienie, jest bezcenna.Ludzie, którzy są ze sobą na co dzień, mają przekonanie, że wiedząo partnerze wszystko, że partner wie, co jest dla nich ważne, żeumie czytać mu w myślach.Jakże wielkie jest zaskoczenie, gdy żyjąc ze sobą wiele lat,dowiadują się o prawdziwych marzeniach partnera, jego obawach, aczasem trudach codziennych, z których nie zdawali sobie sprawy.Terapia online za pośrednictwem SkypeProwadzimy również TERAPIĘ ON-LINE (via Skype)- nowa forma pomocypsychologicznej, która dotyczy pacjentów indywidualnych oraz par.Każda sesja trwa 60 minut, zaś szczegóły kontraktupsychoterapeutycznego oraz warunki płatności ustalane sątelefonicznie.Porady psychologicznePorady są skuteczną formą pomocy, gdy problem Klienta jest wąski,szczegółowo sformułowany i konkretny. Na przykład:- Jak rozwijać percepcję wzrokową dziecka?- Jak radzić sobie z nieśmiałością?Dla rodziców:- konsultacje i porady- interwencje rodzinne- spotkania psychoedukacyjne:    * radzenie sobie z problemami wychowawczymi,emocjonalnymi i adaptacyjnymi dzieci    * sposoby rozwiązywania konfliktów, redukcjilęku i nieśmiałości    * motywowanie do nauki i innych form aktywnościi rozwoju    * sposoby budowania i podtrzymywania kontaktuemocjonalnego z dzieckiem    * nauka uważnego słuchania, rozpoznawania izaspokajania potrzeb dziecka    * inneDla nauczycieli:- pomoc w rozwiązywaniu problemów klasowych, wychowawczych,konfliktów- motywowanie dzieci do nauki i poznawania- sposoby integracji klasy- metody rozwiązywania indywidualnych problemów dzieci(emocjonalnych, rodzinnych, szkolnych)- negocjacje i mediacjePsychoedukacjaStosujemy ją, gdy Klient oczekuje obszernych wyjaśnień, informacjii wskazówek postępowania w szerszym kontekście. Na przykład:- Jak stymulować rozwój poznawczy dziecka?- Jak rodzina może pomóc osobie z zaburzeniami odżywiania?Oferujemy prowadzenie warsztatówumiejętności:- porozumiewania się- uważnego słuchania- odmawiania- rozwiązywania i zapobiegania konfliktom- pokonywania nieśmiałości i tremy- autoprezentacji- zawierania przyjaźni- ochrony swoich granic- akceptacji własnej osoby i wiary we własne możliwości- koncentracji, efektywnego uczenia się oraz zdawania egzaminów- inneSzkolenia i treningi psychologiczneProponujemy Państwu szeroki zakres działań dotyczących m.in.relacji pracowniczych oraz funkcjonowania w grupie, do którychnależą:- metody wywierania wpływu- procesy kadrowe- komunikacja niewerbalna- metody radzenia sobie ze stresem- HRM- zarządzanie zasobami ludzkimi- relacje interpersonalne- kontakt z klientem- techniki negocjacji i mediacjiPonadto polecamy Państwa uwadze:- warsztaty rozwoju osobistego- trening asertywnościSzczegółowe warunki współpracy zostaną ustalone w  kontakciebezpośrednim.