52.240111 20.970902

TechnoBoard Sp. z o.o. E-biznes, inkubator przedsiębiorczości

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Prosta 1Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Poprzez naciśnięcie przycisku Wyślij wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych przez TechnoBoard. Jestem poinformowany,
że mam prawo dostępu do przetwarzanych moich danych osobowych i ich
poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych i
wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7) i 8) Ustawy o
ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 z późń. zm)