54.2456049 20.8042995

i Zarządzania

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Mickiewicza 64Szczecin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania wywodzi się
bezpośrednio z najstarszej polskiej uczelni ekonomicznej na Pomorzu
Zachodnim, jego tradycja liczy już 65 lat. Proces edukacji na
WNEiZ obejmuje wszystkie stopnie kształcenia, na których
aktualnie studiuje ponad pięć tysięcy studentów. W strukturze
WNEiZ znajduje się 14 jednostek organizacyjnych, w których
zatrudnionych jest blisko 200 naukowców, w tym ponad 40 profesorów
– wysoko wykwalifikowanych specjalistów prowadzących badania
naukowe na światowym poziomie. Wydział posiada pełne prawa
akademickie w dyscyplinie: ekonomia oraz prawo do nadawania stopnia
doktora w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu wykształcił ponad 60
tysięcy magistrów i dyplomowanych ekonomistów, nadał prawie 500
stopni doktora nauk ekonomicznych i ponad 70 stopni doktora
habilitowanego. Wydział przywiązując dużą wagę do znajomości
języków obcych, organizuje cykliczne wykłady gościnne w języku
angielskim i niemieckim oraz prowadzi szeroką wymianę
międzynarodową.
Na Wydziale prowadzone są zajęcia w języku angielskim (potok
anglojęzyczny) oraz w języku niemieckim na studiach
polsko-niemieckich.Nasz adres:
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. 91 444 18 01
promocja@wneiz.pl