51.3818302 21.1712295

Szkolenia:

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Al. Grzecznarowskiego Józefa 28Radom

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Organizatorem szkolenia otwartego jest RADWAG Wagi ElektroniczneWitold Lewandowski w Radomiu, ul. Bracka 28, w zakresiei terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleniowej.Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesłać do RADWAG wformie listu, poczty elektronicznej lub faksu, wypełniając Kartęzgłoszenia.Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 5 dni roboczych przedrozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpłynięcia zgłoszenia doRADWAG). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jestdopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnieniaz RADWAG oraz przesłania wypełnionej karty zgłoszenia w jednejz wyżej określonych form. Firma RADWAG potwierdzi uczestnictwow szkoleniu najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym terminemszkolenia.W przypadku szkolenia potwierdzonego przez firmę RADWAG rezygnacjęz uczestnictwa należy przesłać w formie listu, faksu lub pocztyelektronicznej do RADWAG najpóźniej na 5 dni roboczych przedplanowanym terminem szkolenia. Zamawiający wyraża zgodę na fakt, iżw przypadku rezygnacji po tym terminie, jest zobowiązany douiszczenia opłaty za szkolenie w całości.W przypadku odwołania przez RADWAG ustalonego terminu szkolenia,RADWAG - według wyboru Zamawiającego - zwróci wpłaconą kwotę wcałości lub, w miarę możliwości, przeprowadzi szkolenie w innym,uzgodnionym przez obie strony terminie.RADWAG zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołaniaszkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dnirobocze przed terminem szkolenia, a Zamawiający w takim wypadkumoże od umowy odstąpić, uzyskując zwrot wpłaconej kwoty - o ilemiała miejsce - bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.Zgłaszający ma prawo zmieniać nazwiska osób delegowanych naszkolenia do chwili rozpoczęcia szkolenia. Przesunięcie terminuszkolenia przez zamawiającego jest traktowane jako rezygnacja zuczestnictwa.Ceny szkoleń obejmują: koszt przeprowadzenia szkolenia, kompletmateriałów szkoleniowych, certyfikaty w języku polskim i przerwykawowe oraz przerwy obiadowe w szkoleniach.Ceny szkoleń prezentowane na stronie internetowej RADWAG sącenami netto do których należy doliczyć 23% stawkępodatku od towaru i usług (VAT) -  ustawa z dnia 29.10.2010 ozmianie ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. nr 226, poz.1476.Płatność za szkolenie dokonywana jest najpóźniej na pięć dni przedjego terminem na rachunek bankowy - Bank HandlowyS.A. nr rachunku 48 1030 1061 0000 0000 09443000 - w oparciu o otrzymaną fakturę Pro-Formę lub gotówkąw dniu szkolenia.