51.206405 16.151115

Albert Nawrot

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Doradca podatkowy nr 10655Legnica

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

  Szanowni Państwo !Od 2008r.  prowadzękancelarię świadczącą usługi w zakresie  doradztwapodatkowego.    Swoją karierę zawodowąrozpocząłem w 1993r. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Legnicy.Następnie byłem zatrudniony w Urzędzie Kontroli Skarbowej weWrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy, gdzie pracowałem do końca2003 roku. Zajmowałem samodzielne stanowisko inspektora  kontroli   skarbowej,   po  zdanym  w   1997r.   egzaminie w  Ministerstwie   Finansów.  Od 2004r  w  związku   z  powołaniem tzw. dużychUrzędów Skarbowych przeniosłem się do Dolnośląskiego UrzęduSkarbowego we Wrocławiu, gdzie przez ponad 4 lata pracowałem nasamodzielnym stanowisku inspektora kontroli podatkowej. Do zakresumoich    obowiązków  w   ramach zatrudnienia  w  organach  skarbowych i podatkowych należało przeprowadzanie kontroliskarbowych i podatkowych w podmiotach  prowadzącychdziałalność gospodarczą,     w spółkach zograniczoną odpowiedzialnością, w spółkachakcyjnych         i innychpodmiotach, przygotowywanie oraz wydawanie decyzji w sprawienależności budżetowych (w tym podatku dochodowego od osóbfizycznych, osób prawnych, podatku VAT ). Jestem przekonany, że moje kwalifikacje i umiejętnościbędą przydatne  w Państwa firmie. Gdyby moja ofertazainteresowała Państwa, deklaruję gotowość do nawiązaniawspółpracy.Podstawowe usługi świadczę na terenie województwadolnośląskiego, natomiast usługi e-doradztwa naterenie całego kraju.