53.44085 14.53224

Pomorza Zachodniego

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Wojska Polskiego 113Szczecin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Co to jest związek zawodowyZgodnie z Ustawą o związkach zawodowych (art. 1 ZwZawU) związekzawodowy to dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy,powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowychi socjalnych. Jest to organizacja pracowników, którzy łączą się iorganizują, aby wspólnie zabiegać o poprawę warunków pracy irespektowanie praw pracowniczych przez pracodawców, negocjowaćpodwyżki i reprezentować załogę w rozmowach z pracodawcą.Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” to największaw Polsce organizacja pracowników. Organizujemy i zrzeszamypracowników różnych branż – od nauczycieli czy pielęgniarek, pogórników i stoczniowców. Działamy na terenie całego kraju.Historia NSZZ „Solidarność” sięga roku 1980, kiedy to pracownicywielu zakładów pracy w całym kraju, w tym także na PomorzuZachodnim, przystąpili do strajku. Walczyli wtedy nie tylko opodwyżki, ale także o możliwość tworzenia wolnych związkówzawodowych i inne swobody obywatelskie. Ich determinacja i wspólnedziałanie utorowały Polsce drogę do demokracji. Dzisiaj nie musimyjuż walczyć o wolność, ale ludzie pracy wciąż borykają się zwieloma problemami: niskie zarobki, zwolnienia, likwidacja zakładówpracy, umowy śmieciowe, łamanie praw pracowniczych, mobbing, złewarunki pracy, brak wynagrodzenia za pracę – to tylko niektóre znich. Jako „Solidarność” jesteśmy w stanie pomóc wszystkimpracownikom w walce o godną pracę.Dlaczego warto być w „Solidarności”Razem łatwiej bronić swoich praw! Pracownicy, którzy zorganizująsię w związek zawodowy mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace,lepsze traktowanie i korzystne układy zbiorowe pracy. Jako„Solidarność” posiadamy wiedzę i doświadczenie w relacjach zpracodawcami, którymi dzielimy się z naszymi Członkami. Razemmożemy więcej!Tam gdzie działają związki zawodowe:prawa pracownicze są bardziej respektowane przez pracodawców,dzięki stałej kontroli a także obowiązkowi przekazywania dozaopiniowania przez związek większości decyzji podejmowanych przezpracodawcęłatwiej jest wynegocjować podwyżkę wynagrodzeńpracownicy mają realny wpływ na warunki pracymożliwe jest wynegocjowanie układu zbiorowego pracy, któryreguluje wszelkie stosunki pomiędzy pracodawcą i pracownikamipracownicy mają swoją reprezentację w strukturach zakładowych,np. w Funduszu Socjalnymczłonkowie związku mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnychi szkoleń związkowych, m.in. z zakresu prawa pracy, negocjacji,itp.Pamiętaj! Pracodawca szybciej przychyli się do potrzeb pracowników,jeśli Ci będą zorganizowani i będą mówić jednym, silnym głosem.Dołącz do nas!Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku, dołącz do największeji najsilniejszej organizacji związkowej w Polsce! Jeśli w Twoimzakładzie pracy działa już Niezależny Samorządny Związek Zawodowy„Solidarność” wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską idostarczysz ją do komisji zakładowej.Jeśli w Twoim zakładzie pracy nie ma zarejestrowanego NiezależnegoSamorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” zaproponuj swoimkolegom i koleżankom założenie związku zawodowego. Im więcejczłonków Związku będzie w twoim miejscu pracy, tym większy wpływbędziecie mieli na warunki pracy i wysokość zarobków. Przyzakładaniu organizacji związkowej wesprze Was organizator związkowyZarządu Regionu, który odpowie na wszystkie pytania, pomożezorganizować spotkanie i przekonać pracowników do wstąpienia do„Solidarności”, pomoże przejść przez formalności i kolejne etapyzwiązane z zarejestrowaniem organizacji związkowej w Twoimzakładzie pracy.Skontaktuj się z nami! Telefonicznie – pod numerem tel. 91 422 7422 lub droga mailową, wypełniając formularz.Pracownicy Działu Rozwoju Związku odpowiedzą na wszystkie pytania irozwieją wszelkie wątpliwości.