50.4753372 17.9685142

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zgm Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Chrobrego Bolesława 36Rogów Opolski

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Zarząd Gospodarowania Lokalami Licznik odwiedzin strony ZGL Dzisiaj264 Wczoraj219 Poprzedni tydzień1398 Obecny miesiąc5282 Poprzedni miesiąc6045 Zarząd Gospodarowania Lokalami jest jednostką budżetową Miasta Gniezna, utworzoną na podstawie uchwały Rady Miasta Gnieznaz dnia 25 listopada 2009r. Przedmiotem działalności Zarządu jest gospodarowanie i zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Miasta Gniezna, będącym do 30 września 2009r. w bilansowej i pozabilansowej ewidencji księgowej Spółki Urbis z ograniczoną odpowiedzialnością oraz innymi nieruchomościami w skład, których wchodzą: zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe w tym garaże, targowiska i hale targowe, nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi i nieruchomości zabudowane będące współwłasnością Miasta Gniezna. Do zadań Zarządu należy sprawowanie funkcji właścicielskiej  poprzez: planowanie, koordynowanie i realizacja założeń polityki mieszkaniowej Miasta Gniezna, w tym opracowywanie i wdrażanie polityki czynszowej, planowanie i wdrażanie wieloletnich programów gospodarowania komunalnym zasobem, w tym realizacja Uchwał Rady Miasta Gniezna w zakresie gospodarowania zasobem komunalnym, wynajmowanie i wydzierżawianie zasobu komunalnego oraz zawieranie umów cywilno – prawnych, prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą wyodrębnionych komunalnych lokali mieszkalnych, reprezentowanie Miasta Gniezna we współwłasnościach i wspólnotach mieszkaniowych, prowadzenie windykacji należności Miasta Gniezna z tytułu najmu i dzierżawy zasobu komunalnego w tym prowadzenie spraw o eksmisję z zasobu, tworzenie warunków dla rozwoju i pozyskiwania lokali komunalnych i socjalnych dla Miasta Gniezna, prowadzenie zadań związanych z rewitalizacją zasobu komunalnego. Do zadań Zarządu, w zakresie zarządzania nieruchomościami, należy podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności poprzez: prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej zasobu komunalnego, prowadzenie spraw remontowych w zakresie zasobu komunalnego a także nadzór nad ich realizacją i eksploatacją zasobu, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień w zakresie robót budowlanych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu komunalnego oraz zawieranie umów z wykonawcami i dostawcami, przejmowanie oraz czasowa obsługa nieruchomości lub ich części o nieuregulowanym stanie prawnym w przypadkach i na warunkach określonych przez Prezydenta Miasta Gniezna. Zarządzanie zasobem komunalnym, Zarząd wykonuje poprzez: licencjonowanych zarządców lub przedsiębiorstwa, które zatrudniają licencjonowanych zarządców, wyłonionych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub powierzenie tych czynności, podmiotom na podstawie odrębnych przepisów, zatrudniających licencjonowanych zarządców, bezpośrednio poprzez własne komórki organizacyjne