52.295684 21.0504591

NowyInteres.pl Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Malborska 16c/37Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

NowyInteres.pl to platforma internetowa ułatwiająca stworzenie biznesplanu oraz sprawdzenie opłacalności przedsięwzięcia w szybki sposób. Dostarczamy zestaw kreatorów opisowych oraz finansowych umożliwiających grupową pracę nad biznesplanem. Pomaga tworzyć profesjonalne biznesplany na postawie dostępnych szablonów i najlepszych praktyk. Wyliczenia finansowe zgodne są z zasadami rachunkowości polskiej i pozwalają na utworzenie bilansu, rachunku wyników, rachunku przepływów finansowych oraz wskaźników finansowych przedsięwzięcia. Celem projektu jest dostarczenie intuicyjnego i prostego w użytkowaniu narzędzia finansowego dla startupów, działających przedsiębiorców oraz planujących otwarcie działalności gospodarczej. Główny problem jaki pozwalamy rozwiązać to sprawdzenie opłacalności pomysłu po określeniu kosztów przedsiębiorstwa oraz obliczenie wskaźników finansowych pozwalających realną na ocenę wartości biznesu.

Aplikacja jest kierowana dla startupów, małych i średnich przedsiębiorców, planujących utworzenie nowego przedsiębiorstwa oraz osób tworzących biznesplany dla inwestorów lub próbujących pozyskać kredyt bankowy dla rozwoju przedsiębiorstwa. Produkt kierowany także dla edukacji oraz firm i instytucji szkoleniowych w zakresie edukacji finansowej oraz managerskiej. Może także współpracować z portalami dla sektora MSP, finansowego na zasadach partnerskich (kupony promocyjne, podział przychodów z partnerami).