52.17723 20.945404

Instytut Lotnictwa w Warszawie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Krakowska 110/114Opacz-Parcela

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Szanowni Państwo,Instytut Lotnictwa od początku swojej historii prowadzi działalnośćbadawczą ukierunkowaną na praktyczne wykorzystanie wyników prac.Głównym obszarem zainteresowań naukowych były zagadnienia związanez rozwojem aeronautyki i astronautyki. Instytut Lotnictwa dokonał wtych obszarach znaczące rezultaty potwierdzone badaniami iużytkowaniem samolotów, śmigłowców, rakiet meteorologicznych,silników i osprzętu, w których zastosowano koncepcje i opracowaniabędące wynikiem prac wykonanych w Instytucie.Polityka rozwojowa Instytutu Lotnictwa opiera się na kontynuacjitradycyjnych obszarów badawczych takich jak aerodynamika,projektowanie i badania struktur lotniczych, osprzęt lotniczy,napędy. Ważny aspekt działalności stanowią również intensywnewdrażania nowych dziedzin takich jak komputerowe wspomaganieprojektowania, nowe techniki badania materiałów, projektowaniesystemów adaptacyjnych, zastosowania mikro i nanotechnologii,wykorzystanie alternatywnych źródeł energii, wykorzystanietechnologii lotniczych w medycynie i ochronie zdrowia, lotniczytransport lokalny.Badania stosowane i prace wdrożeniowe realizowane są we współpracyz krajowymi ośrodkami naukowymi i produkcyjnymi poprzez wspólneprojekty oraz zamówienia na usługi badawcze.Najważniejszym stymulatorem rozwoju prowadzonych w InstytucieLotnictwa badań jest współpraca międzynarodowa ze światowymi ieuropejskimi firmami lotniczymi.W końcu lat 90. ubiegłego wieku koncerny światowe dostrzegłypotencjał badawczy Instytutu Lotnictwa oraz możliwość efektywnegowykorzystania kadry inżynierskiej kształconej w polskich uczelniachtechnicznych. We współpracy z firmą General Electric powstał silnyośrodek projektowania i badań silników turbinowych, urządzeńenergetycznych i aparatury stosowanej w wydobyciu, transporcie iprzetwórstwie gazu i ropy naftowej. Naturalną konsekwencją takiegowejścia Instytutu Lotnictwa na globalny rynek usług badawczych byłoutworzenie Centrum Badań Materiałów, które w początkowej fazierozwoju wspierane było przez firmę Pratt & Whitney realizującejzobowiązania offsetowe.Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stworzyło szerokiemożliwości kooperacjiw dziedzinie badań stosowanych i pracrozwojowych. Instytut Lotnictwa włączył się skutecznie w europejskiobszar badawczy poprzez partnerski udział w projektach unijnych.Kolejny impuls dały Projekty Operacyjne, realizowane przez InstytutLotnictwa.Pozycja Instytutu uwarunkowana jest poziomem merytorycznym izaangażowaniem pracowników. Nastąpiła wymiana pokoleniowa. Zespołybadawcze tworzą młodzi, dobrze wykształceni pracownicy, którzypoprzez wykonywane projekty mogą realizować swoje ambicje naukowe izawodowe. Instytut Lotnictwa wspiera ich działania.Instytut Lotnictwa jest w fazie dynamicznego rozwoju, będącegowynikiem trafnych decyzji strategicznych, konsekwentnej realizacjiprzyjętych kierunków działań oraz poziomu merytorycznego,aktywności i zaangażowaniu w ten proces pracowników.Z poważaniem,dr inż. Wojciech PotkańskiZastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa