52.262478 20.960927

Assets Consulting sp.j. A i R Pytlińscy

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Zegrzyńska 17Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

OfertaW zależności od Państwa potrzeb, oraz zgodnie z wymaganiami prawapodatkowego prowadzimy ewidencję finansowo - księgową Państwa firmyw oparciu o obowiązujące ustawy i rozporządzenia. W zakresienaszych usług mieści się:Obsługa podatkowaNa podstawie prowadzonych ewidencji sporządzamy i przekazujemy dowłaściwego urzędu skarbowego deklaracje podatkowe,jednocześnie informując Państwa o zobowiązaniach podatkowychwynikających ze złożonych deklaracji.KadryNasza spółka prowadzi w pełnym zakresie obsługę kadro—płacową, wtym prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasupracy, ewidencji urlopów oraz innych ewidencji ikartotek wymaganych prawem pracy.Sprawozdania finansoweNa podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych na koniec rokuobrotowego sporządzamy sprawozdanie finansowe (bilans,rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środkówpieniężnych). Na Państwa życzenie sporządzamy wnioskikredytowe, oraz inną dokumentacje finansową.MisjaSpecjalizujemy się w świadczeniu usług małym i średnimprzedsiębiorstwom. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasze usługisą bardzo dobrze dopasowane do wymagań przedsiębiorców. Do każdegoklienta podchodzimy indywidualnie a nasze usługi są idealniedopasowane do potrzeb przedsiębiorcy.