52.6530572 19.0682962

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Jerzy Lewandowski

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Królewiecka 41/43Modzerowo

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Oferta Kancelarii:W obszarze działalności Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowegoleży sporządzanie wycen:nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanychnieruchomości budynkowych i lokalowychnieruchomości specjalistycznych i komercyjnych (stacje paliw,salony samochodowe, hotele, supermarkety, biurowce, warsztaty,itp.)nieruchomości zabytkowych i turystycznychużytków rolnych i leśnychspółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i lokaliużytkowychmaszyn , urządzeń, pojazdów mechanicznych i wyposażeniaprzedsiębiorstw, wartości niematerialnych i prawnychdla sektora bankowego i finansowego, administracji publicznej, osóbfizycznych i prawnych.wartości godziwej środków trwałych dla potrzeb sprawozdańfinansowychDokonujemy wycen dla następujących celów:zabezpieczenia kredytówkupna ? sprzedaży ruchomości i nieruchomościuzyskiwania dopłat unijnychwywłaszczeń i odszkodowańzniesienia współwłasności, wniesienia aportu, dla potrzebamortyzacji i skarbowo ? podatkowychaktualizacji dopłat za użytkowanie wieczysteinnychWykonujemy analizy i ekspertyzy dotyczące:określania wartości godziwej dla potrzeb sprawozdań finansowychrynku nieruchomościskutków finansowych i uchwalania miejscowych planówzagospodarowania przestrzennegowyceny nieruchomości i ruchomości będących środkami trwałymiprzedsiębiorstwbadanie i porządkowanie stanów prawnych nieruchomościProwadzenie praktyk zawodowychWycena standardowych nieruchomości do 7 dniroboczych. Zapewniamy Państwuprofesjonalizm, terminowość, solidność i komfort przeprowadzeniainteresów z nami.Zmieniony: Czwartek, 10 Styczeń 2013 23:12