50.2885039 18.6367222

Programu

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Daszyńskiego Ignacego 152Gliwice

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

ProgramPRZYJAZNA KłODNICA 12 marca 2010 Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony ÂŒrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podtrzymał decyzję o przyznaniu 42,5% z wnioskowanej kwoty dofinansowania Kampanii informacyjno-promocyjnej „Dzień dla Kłodnicy”. W związku ze zbyt dużą kwotą, jaką należałoby uzyskać od nowych sponsorów, IETU rezygnuje z przeprowadzenia Kampanii w tym roku. Niemniej jednak dołoży wszelkich starań, aby Kampania została uruchomiona w póŸniejszym terminie. 25 wrzeÂœnia 2009 Uprzejmie informujemy, że 24 wrzeÂœnia 2009 r. IETU złożył wniosek o dofinansowanie Kampanii informacyjno-promocyjnej „Dzień dla Kłodnicy” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ÂŒrodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Organizację Kampanii współfinansują: Urząd Gminy Ornontowice, Urząd Gminy Gierałtowice, Urząd Miasta Mikołów, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Bytom, Urząd Miasta Zabrze, Grupa PREVOIR oraz RPWiK Katowice. Współpracę przy organizacji Kampanii zadeklarowały: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, Radio Katowice oraz Fundacja „Zielonej Ligii”. 23 kwiecień 2009 23 kwietnia 2009 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Styczyńskiego w Gliwicach odbyło się oficjalne zakończenie projektu edukacyjnego „Kłodnica – czysta przyszłoÂœć Gliwic” dotyczącego badania stanu Âœrodowiska i wód rzeki Kłodnicy realizowanego przez uczniów i nauczycieli liceum. W trakcie spotkania mgr Monika Działoszyńska-Wawrzkiewicz z IETU zaprezentowała referat „Różne oblicza Kłodnicy”. 27 marzec 2009 27 marca 2009 r. wGórnoÂœląskim Centrum Edukacyjnym odbyła się konferencja dla nauczycieli przyrody, biologii, chemii i geografii „Woda problem globalny i lokalny” zorganizowana przez doradców metodycznych panie Ewę Bryndzę, Jolantę KoÂœmider oraz Ewę Trybalską. W trakcie konferencji mgr Monika Działoszyńska z IETU przedstawiła referat „”. „Gliwice wczoraj ...” to temat wystawy archiwalnych zdjęć udostępnionych przez Muzeum Miejskie w Gliwicach, którą można było obejrzeć w trakcie konferencji. Informujemy, że na podstroniepojawiły się informacje dotyczące : gospodarki wodno-Âœciekowej w gminach realizowanych inwestycji gospodarki wodno-Âœciekowej w gminach planowanych inwestycji gospodarki wodno-Âœciekowej w gminach Na podstronie zamieszczono informacje o gospodarkach wodno-Âœciekowych zakładów. 27 luty 2007 Nad planem dalszych działań niezbędnych do uzyskania poprawy jakoÂœci wody w rzekach zlewni Kłodnicy debatowali 27 lutego 2007 r. członkowie Rady Programowej Programu “Przyjazna Kłodnica”. 8 luty 2007 Zbiornik przepływowy jako alternatywa poprawy jakoÂœci wód Kłodnicy to jeden z tematów zaprezentowanych na Seminarium, które odbędzie się 8 lutego 2007 r. o godz. 13:00 w sali 121 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, Katowice. listopad 2006 Program Przyjazna Kłodnicazostał zaprezentowany na ogólnopolskiej Konferencji Nowoczesne Programy Ekologiczne. Przepisy - Interpretacje - Rozwiązania - Trendy wrzesień 2006 Powstała Sieć Naukowa Przyjazna Rzeka, której celem jest prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych służących przywróceniu pełnej czystoÂœci wodom rzek oraz rewitalizacji i renaturyzacji dolin rzecznych, co pozwoli udostępnić tereny nadrzeczne mieszkańcom obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. maj 2006 11 maja 2006 w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Programu Przyjazna Kłodnica w trakcie którego zaprezentowano między innymi wyniki zadań realizowanych w 2005 roku