52.4072793 16.907902

POLSKI ZWIĄZEKKRĘGLARSKI

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. ZEYLANDA 5Poznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Z uwagi na wątpliwości, dotyczące zasad związanych z badaniemalkomatem zawodników/czek podczas zawodów, opracowano szczegółowąprocedurę oraz wzór protokołu z badań.Przeprowadzanie_badań_alkomatem_zawodników PDF]OpublikowanoInformacje Zawiadamiamy że z dniem 01.10.2013 nastąpiłazmiana adresu Mailowego Polskiego Związku Kręglarskiego na: biuro@pzkregl.plOpublikowanoKomunikaty Zamieszczamy i przypominamy o zasadach opisywania faktur ipism wychodzących na zewnątrz z Polskiego Związku Kręglarskiego.Zarządzenie nr 5 z 2010 roku reguluje te zasady.ZARZADZENIE 5 PDF]OpublikowanoZarządzenia Zamieszczamy zatwierdzony regulamin Komisji Dyscyplinarnej.Regulamin Komisji Dyscyplinarnej PDF]W dniu 5 sierpnia 2013 r. Prezydium Zarządu PZKręgl. jednogłośnieprzyjęło uchwałę w sprawie: umorzenia wszelkichzaległości finansowych i kar regulaminowych klubów , okrgów ifunkcyjnych działajacych w PZKręgle w czasie poprzedniej kadencjiwładz PZKręgl. (2009-2013)Za PrezydiumBernard BrońskiDo biura Polskiego Związku Kręglarskiego wpłynęło pismo onastępującej treści:Zgodnie z par.31 pkt 1 Statutu Polskiego ZwiązkuKręglarskiego, Krakowsko-Częstochowski Klub Bowlingowy „Jura”, jakoczłonek zwyczajny Związku, zgłasza kandydaturę BernardaBrońskiego na Prezesa Polskiego ZwiązkuKręglarskiego.Z poważaniem,Mariusz Musialik,Prezes KCKB „Jura”OpublikowanoInformacje Prezydium Polskiego Związku Kręglarskiego po zapoznaniu się zopinią prawną dotyczącą Zjazdu przywraca prawouczestnictwa Klubom: TKKF Dębinki Gdańsk, TKKF Sokół Brzesko, MLKSTucholanka Tuchola, KS Zatoka Puck w Zjeździe DelegatówPZKręgl., który odbędzie się w dniu 22.06.2013 w Tarnowie Podgórnymprzy ul. Zachodniej 3 ( Strzelnica Sportowa) o godz. 11.00 wpierwszym terminie.Prezydium PZKręgl. uprzejmie prosi o odwrotne podanie nazwiska i imienia delegata z wyżej wymineionychklubów wraz z jego adresem domowym i telefonem.Ze sportowym pozdrowieniemBernard BrońskiPrezes Polskiego Związku Kręglarskiego  OpublikowanoKomunikaty Prezydium Polskiego Związku Kręglarskiego uprzejmie informuje żenastępujące klub posiadają zaległości finansowe względem PZKręgl.:- KS Zatoka Puck: 1000zł kara- TKKF Dębinki: 1000zł kara- TKKF Sokół Brzesko: 340zł składki klubowe i licencje oraz1000 zł kara- MLKS Tucholanka 1000 zł kara.Jeżeli zaległości zostaną uregulowane do 31.05.2013 powyższe klubyodzyskają należne im  mandaty na Walny Zjazd DelegatówPZKręgl. Ze sportowym pozdrowieniemBernard BrońskiPrezes PZKręgl.OpublikowanoInformacje Zamieszczamy treść pisma, jakie trafiło do wszystkichzarejestrowanych klubów kręglarskich w Polsce w sprawie zwołaniaZjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delagatów PZKręgl.zjazd_PZKregl_2013 PDF]OpublikowanoInformacje 15 kwietnia w Pradze pożegnaliśmy Honorowego Prezydenta NBC– Antonina Cihlara.Antonin Cihlar był przez 14 lat Prezydentem NBC –od 1961 do 1975 roku. Wpisał się w historię sportu kręglarskiegojako osoba wysoce zaangażowana i starannie wykonująca swojeobowiązki. Przez wiele lat wspierał działalność federacji.Pan Cihlar bardzo pomagał Polakom, którzy zakładali Polski ZwiązekKręglarski – to za jego kadencji Polska wstąpiła w szeregi NBC.Bywał często na Międzynarodowym Pucharze Poznania.Zmarł w wieku 92 lat – 8 kwietnia 2013 roku.OpublikowanoAktualności