50.0379645 22.0331127

PPHU Bezpol Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Jadernych Augusta i Wiktora 2Rzeszów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Centrum Szkolenia BEZPOL rozpoczyna kolejny nabór na kurs dla osóbpragnących uzyskać wpis na listę kwalifikowanych pracownikówochrony ( dawnej licencjonowanego pracownika ochrony ). Rozpoczęciekursu 13 czerwca 2014 r. Zakończenie kursu 14 sierpień. Zajęciaodbywają się od środy do piątku w godzinach 15:00-20:00 oraz wsoboty i niedziele  od  8:00-18:00. Szkolenie realizowane jest w zakresie:- zagadnień dotyczących ochrony osób i mienia - 15 godz- wybranych zagadnień – 15 godz.- prawa karnego- prawa wykroczeń- prawa karnego procesowego- prawa cywilnego- prawa pracy- wybranych zagadnień psychologii – 6 godz- etyki pracownika ochrony – 4 godz.- zasad udzielania pomocy przedlekarskiej – 10 godz.- taktyki wykonywania zadań ochrony - 100 godz.- wyszkolenia strzeleckiego – 35 godz.- samoobrony i technik interwencyjnych – 60 godz.Łącznie 245 godzin (w tym 100 godzin praktycznych)W ramach naszego kursu absolwenci studiów na kierunkachBezpieczeństwo Wewnętrzne mogą odbyć przeszkolenie z zakresutechnik interwencji, samoobrony i wyszkolenia strzeleckiego ( 95godz. zajęć praktycznych ). Wydajemy zaświadczenie o ukończeniutego przeszkolenia, które jest niezbędne do uzyskania wpisu nalistę kwalifikowanych pracowników ochrony.Jesteśmy członkiem Krajowego Związku Pracodawców Ochrona idla najlepszych uczestników kursu wydajemy rekomendację ułatwiającąznalezienie pracy.Harmonogram kursu (pdf)Wymagania podstawowe:Ukończone 21 lat, posiadać ukończoną co najmniej ośmioklasowąszkołę podstawową lub gimnazjum, niekaralność, posiadaćobywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiegoUnii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwaczłonkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu(EFTA).Zapisy przyjmujemy do 9 czerwca 2014 roku. Osoby, które nie zostanąprzyjęte z powodu braku miejsc będą mogło uczestniczyć w kursie wewrześniu.Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 609 282 235 lub email:bezpol@onet.plZapraszamy.  Od 1 styczni 2014 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy związane zderegulacją zawodu pracownika ochrony. Jedną z istotnych zmian jestkonieczność złożenia oświadczenia przy wpisie na listękwalifikowanych pracowników ochrony o nieposiadaniu grupyniepełnosprawności ... Oznacza to, że ceny za usługi ochronępowinny wzrosnąć. Dodatkowo pracownik płaci sam za orzeczenielekarskie, gdy nie jest jeszcze pracownikiem licencjonowanym, nawetjeśli jest zatrudniony. W tym roku najprawdopodobniej wejdzieozusowanie umów zleceń ( tzw. umów śmieciowych ). Spodziewamy sięwzrostu kosztów usług ochrony i innych usług wykonywanych przezprzedsiębiorstwa. Może to także spowodować zmiany w strukturzezatrudnienia i masowe zmiany planów ochrony w obiektachpodlegających obowiązkowej ochronie. Mamy nadzieje, że WPA wKomendach Wojewódzkich podołają obciążeniom.Komentarze Zadanie jest proste. Należy przejechać samochodem 400 km po Polscezaglądając po drodze do dwóch zaprzyjaźnionych firm w Warszawie wkażdej po 15 minut. Oczywiście, żeby nie było łatwo wybieramypiątek, z Warszawy wyjeżdzamy w okolicach godziny piętnastej, tylko100 km jedziemy autostradami i najważniejsze - musimy uniknąćzapłacania mandatu. Jeżeli komuś udało się ograniczyć czas takiejpodróży do 10 godzin to jesteśmy pełni szacunku, a po ostatnichdoświadczeniach wręcz pełni podziwu. Prowadzenie interesów zużyciem środków transportu naziemnego staje się utrapieniem,szczególnie w momencie, gdy latanie nie jest już takie tanie, akoszt utraty prawa jazdy wiązać się może z zakończeniem działanościgospodarczej. Pozostaje zatrudnić kierowcę i zmieniać, go cośrednio co dwa miesiące ... na skutek nakłaniania do łamaniaprzepisów drogowych, ale przecież to jest karalne. Podobny problemdotyka serwisantów, handlowców i wszystkie osoby poruszające się popolskich drogach. Niestety pośpiech stał się naszym drugim ja.Pamiętajcie jednak, pośpiech pozbawia godności i jest oznaką brakukultury osobistej. Troszkę z historii płacenia ... Bardzo dawno temu nie byłopieniędzy i wymieniano się dobrami. Było to utrudnione i wymyślonopieniądze. Pieniądze miały wartość mierzalną ( były ze złota ).Niestety przyszły ciężkie czasy i władcy wpadli na pomysł, abystworzyć pieniądze z mniejszą domieszką złota i pieniądz zacząłtracić na wartości. Następnie pieniądze przejęły państwa i oparłyjego wartość na złocie trzymanym w państwowych skarbcach. Jednak wlatach siedemdziesiątych Stany Zjednoczone w porozumieniu z innymipaństwami zrezygnowały z zabezpieczenia wartości waluty danegokraju w złocie i przyjęły dolara jako walutę względem, którejnaliczane są wartości innych walut. Wprowadzono także ograniczeniaco do waluty na obrót miedzynarodowy i sprzedaży paliw płynnych. Dodzisiaj ropę można kupić od producenta tylko za dolary. Skutki byłytakie, że państwa mogły dowolnie dodrukowywać walutę, manipulowaćdowolnie jej wartością i zawsze pozostawałą związana z wartościądolara, którego wartość kontroluje rząd USA. Bitcoin to powrót tozłotych monet i ograniczonej ilości tych monet. Jest to system, bytmatematyczny, matrix wymyślony i wdrożony niezależnie od rządów ibanków w świecie sieci internetowej. Bitcoiny wybija się poprzezciężką pracę kryptologiczną komputerów użyczających swojej mocyobliczeniowej, proces ten jest bardzo czasochłonny i wymagaogromnej ilości obliczeń, więć powstanie każdej nowej monety ( albojej minimalnej części ) jest nagrodą dla właściciela koparki ( komputera ), która w tym uczestniczyła. Niema banku, serwera, miejsca centralnego zarządzającego tymi złotymimonetami. Wszystko dzieje się w sieci rozproszonej na całymświecie. Jednak monety w postaci portfela elektronicznego możeszmieć na pendrive w kieszeni. System jest w stu procentachanonimowy, więc jeśli znajdziesz takiego pendrive to monety sąTwoje. Przesył odbywa się w dowolne miejsce na świecie w ciągu 10minut i nic nie kosztuje. W dowolnym miejscu na świecie możesz jewymienić na inną walutę. Moższe też w wybranych miejscach ją używaćjako środka płatniczego. Ustawodawca w Niemczech wskazuje ją jakowalutę do oszczędzania i ściąga z transakcji podatek ( realnie niemożna ustalić kto wysyła i kto otrzymuje bitcoiny ). Chińskiodpowiednik google przyją bitcoiny we wrześniu 2013 jako walutępłatniczą. Wartość bitcoina w ciągu ostatnich 30 dni wzrosła wstosunku do dolara o 30 %. Bitcoin nie jest kochany przez banki,instytucje rządowe, fiskusa i rząd Stanów Zjednoczonych. Uwielbianyprzez tych, którzy nie kochają systemu, ale jednak jestcałkowicie legany, jeśli nie kupujesz narkotyków, broni i niepierzesz brudnych pieniędzy. I najważniejsze bitcoin nie jestwirtualną walutą jak piszę się na wielu portalach. Można gowymienić na dowolną inną walutę w prawie każdym kraju na świecie. Atego nie uda się Wam zrobić z polską złotówką. Czas już chyba naBITCOIN REVOLUTION.Bezpol umożliwia klientom przechowywanie w swoim sejfachpowierzonych bitcoinów w formie papierowej i na pamięciach usb.Nigdzie nie będzie bezpieczniejszy ( patrz artykuł wyżej ).Ostatecznie to my chronimy banki.www.bitcoin.plpl.wikipedia.org/wiki/BitcoinAplikacje mobile dla bitcoin PODATKI BITCOIN