50.161308 18.9035016

Laboratorium Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów DigitalLAB

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

niowa 1Mikołów

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Odzyskiwanie danych.Brak dostpu do danych zapisanych na cyfrowych nonikach informacjinie musi oznacza ich bezpowrotnej utraty.W digitalLAB odzyskujemy utracone, wykasowanedane (dokumenty, zdjcia, nagrania etc.) i informacje z cyfrowychnonikw takich jak np.:cyfrowe dyktafony, odtwarzacze multimedialne MP3, MP4,cyfrowe aparaty fotograficzne i/lub kamery,karty pamici flash, pendrive USB,smartfony, telefony komrkowe, tablety, dyski USB, SATA, pytyCD/DVD.Utrata dostpu do danych jest bardzo stresujc sytuacj. Popiech wpoczeniu z nieprzemylanym dziaaniem moe tylko pogorszy zy rozwjzdarze i w efekcie cakowicie uniemoliwi odzyskanie informacjizapisanych na cyfrowym noniku.Dlatego te, gdy przytrafi si takie zdarzenie, to bez wzgldu naokolicznoci, naley unika podejmowania gwatownych dziaa!Najlepiej zaprzesta korzystania z danego urzdzenia czy nonikainformacji, aby nie nadpisa utraconych danych, a nastpnie skontaktowa si zdigitalLAB.Przeprowadzimy bezpatn diagnoz, analiz urzdzenia, aby okrelirodzaj uszkodzenia nonika informacji lub dziaania, ktre spowodowaoutrat danych.Nastpnie okrelimy czy istnieje moliwo odzyskania danych orazprzedstawimy scenariusz dziaania wraz kosztami usugi odzyskaniadanych.