53.120152 17.958087

Crazyit-Strony Internetowe www Strony internetowe, strony www

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ostroroga Jana 23Bydgoszcz

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Do wystawiania faktur w serwisie ifirma można z łatwością użyćbiblioteki guzzle.Trzeba wcześniej w konfiguracji ifirma wygenerować kluczesymetryczne.Definicja funkcji pomocnicznych:define(IFIRMA_LOGIN,...)function ifirma_client() static $clientif(!isset($client)) require_once(guzzle.phar)$client = new GuzzleHttpClient(https://www.ifirma.pl/iapi)$cookiePlugin = new GuzzlePluginCookieCookiePlugin(new GuzzlePluginCookieCookieJarArrayCookieJar())$client->addSubscriber($cookiePlugin)}return $client}function ifirma_post($adres,array $data,$typ,$klucz) $client = ifirma_client()$requestContent = json_encode($data)$login = IFIRMA_LOGIN$url = https://www.ifirma.pl/iapi/.$adres$hmac = hash_hmac(sha1,$url.$login.$typ.$requestContent,pack(H* , $klucz))$client->setDefaultOption(headers, array(Authentication => IAPIS user=.$login., hmac-sha1=.$hmac))$ret = $client->post($adres)->setBody($requestContent,application/json)->send()->json()return $ret}function ifirma_get($adres,$typ,$klucz) $client = ifirma_client()$login = IFIRMA_LOGIN$url = https://www.ifirma.pl/iapi/.$adres$hmac = hash_hmac(sha1,$url.$login.$typ,pack(H* , $klucz))$client->setDefaultOption(headers, array(Authentication => IAPIS user=.$login., hmac-sha1=.$hmac))$ret = $client->get($adres)->send()->json()return $ret}Wystawienie faktury:$pobranie = false$data = Array(...)$klucz = ...$fak = ifirma_post(faktura.($pobranie?wysylka:kraj)..json,$data,faktura,$klucz)Pobranie numeru właśnie wystawionej faktury:if(!isset($fakresponse]Identyfikator])) return false$fak_arr = ifirma_get(faktura.($pobranie?wysylka:kraj)./.$fakresponse]Identyfikator]..json)print($fak_arrresponse]PelnyNumer])