52.838597 15.827107

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Kaliska 1Drezdenko

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Ponadto MGZO zajmuje się:sprawami administracyjno - gospodarczymi,planowaniem, finansowaniem i zlecaniem remontów,obsługą kadrową, finansowo - księgową placówek,organizowaniem wynagrodzeń dla pracowników - gospodarką funduszempłac,opracowywaniem wniosków do budżetu Gminy,nadzorem nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej iorganizacyjnej przez dyrektorów placówek,gospodarką funduszem płac,sprawozdawczością finansową i statystyczną w zakresierealizowanych zadań,zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki orazpracy,przestrzeganiem przepisów dotyczących organizacjipracy,zapewnieniem bezpiecznego transportu i opieki w czasieprzewozu uczniów do szkół.