52.22572 21.038758

Zespół BKKK-KIW, FundacjaFundusz Współpracy

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Górnośląska 4Białobrzegi

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Społeczność praktykówIstotnym elementem nowych programów unijnych jest upowszechnianiedobrych praktyk oraz uzyskanych rezultatów, a także  wdrażanieuzyskanych rozwiązań w główny nurt polityki. Ważne jest, abywymieniać nabyte doświadczenia pomiędzy podmiotami realizującymiprojekty, instytucjami wdrażającymi i zarządzającymi orazbeneficjentami końcowymi projektów.Aby wspierać  proces mainstreamingu w jak najbardziejskuteczny sposób na poziomie  europejskim Komisja Europejskawe współpracy z państwami członkowskimi zorganizowała tzw.społeczności praktyków „Community of Practice,  którychgłównym celem jest  zorganizowanie platformy wymianydoświadczeń ich ocena oraz upowszechnienie.Społeczności praktyków koncentrują się m.in. na takich tematach jakzarządzanie jakością, zarządzanie cyklem projektu (PCM),innowacyjność, ewaluacja, ponadnarodowość, przedsiębiorczość orazgender mainstreaming.