51.250008 22.598326

Global Detektyw

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Mełgiewska 2Lublin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Inwigilacja Pozyskiwanie istotnych informacji skutecznie wspomaga
zarządzanie przedsiębiorstwem oraz planowanie biznesu, staje się
również skuteczną bronią w walce o życie naszej firmy. W odpowiedzi
na potrzebę pozyskiwania właściwych informacji zaczęto tworzyć
systemy informacji, które ułatwiają zarządowi, menedżerom czy
pracownikom poszukiwania odpowiedzi na różnorodne pytania dotyczące
różnych aspektów działalności firmy. Wraz z szybkim rozwojem
przestrzeni wirtualnej, w dobie wszechobecnej elektroniki istnieją
ogromne możliwości inwigilacji konkurencji, przyszłych kontrahentów
i pracowników. Nowoczesne technologie dają wszystkim dostęp do
nieskrępowanej komunikacji z dowolnego miejsca na świecie.
Równolegle z rozwojem technik łączności jak i zapisu informacji na
wszelkich nośnikach, poszerza się możliwość dostępu do różnych
przechwytywanych danych. Jeszcze nigdy dotąd systemy informatyczne
nie rejestrowały tak wielkiej liczby danych o codziennej aktywności
każdego z nas. Przedsiębiorstwa w coraz większym stopniu śledzą
również aktywność własnych pracowników, coraz częściej obserwują
ich działania, walcząc ze spadkiem wydajności pracy. Dzięki kartom
dostępowym można śledzić, kto i kiedy przyszedł do pracy i jakie
pomieszczenia odwiedzał. Ponadto na wszystko patrzą wszechobecne
kamery. Komputery w firmach stanowią dla szpiegów kopalnię
informacji. Niezależnie od tego, czy do informacji można dotrzeć na
odległość, czy też dyski mogą być przekopiowane na miejscu lub
wyniesione na zewnątrz, efekt jest zawsze taki sam. Duża wartość
zdobytych informacji, małe ryzyko, często brak dowodów utraty
danych. Wiele poufnych danych udostępniamy często, nie w pełni
świadomie, z własnej woli, korzystając np. z serwisów
internetowych, które zachęcają do pozostawiania i publikowania
informacji o sobie. Szanowni Państwo, zadbajmy o swoją prywatność i
tajemnice firmy, przeciwdziałajmy szpiegostwu gospodarczemu i
niechcianemu rejestrowaniu życia prywatnego, działalności firmy i
jej pracowników.GŁÓWNE ZAGADNIENIA
TEMATYCZNE
• Etyczne i prawne aspekty inwigilacji. •
Bezpieczeństwo firmy a ochrona informacji prawnie chronionych (w
tym tajemnica przedsiębiorstwa). • Wywiad i szpiegostwo gospodarcze
w walce konkurencyjnej przedsiębiorstw. • Inwigilacja w sieciach i
systemach teleinformatycznych, cyberprzestępczość. • Osobowe źródła
informacji • Etyczne aspekty stosowania zasad i technik manipulacji
w biznesie. • Publiczne środki łączności – zagrożenia inwigilacji.
• Prawne aspekty inwigilacji pracodawcy i pracownika, relacje i
zależności. • Środki i techniki inwigilacji na co dzień.
(prezentacja urządzeń) Forma szkolenia:
Wykład Prezentacja urządzeń Grupa docelowa:
Duże przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo
Mikro / małe przedsiębiorstwo
Sektor administracji publicznej Osoby indywidualne Efekt
szkolenia:

- wiedza zdobyta pozwala na wdrażanie rozwiązań organizacyjnych,
dzięki którym można minimalizować zagrożenia związane z utratą
kluczowych informacji mogących mieć istotny wpływ na przyszłość
przedsiębiorstwa/instytucji.
- podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie ochrony
informacji. - możliwość wdrożenia bezpośrednio po szkoleniu zasad
oraz przepisów, dzięki, którym wzrasta bezpieczeństwo w firmie,
instytucji.-podniesienie wiedzy i świadomości pracowników w
zakresie konsekwencji i odpowiedzialności związanej tzw.
szpiegostwem gospodarczym oraz nieuczciwą konkurencją.
-podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie sprzętu używanego do
ogólnie pojętej inwigilacji oraz jego możliwości technicznych.
W trakcie szkolenia poruszane są również prawne i moralne
aspekty związane z tzw. lojalnością pracowniczą oraz obowiązkiem w
zakresie utrzymania w tajemnicy posiadanych informacji związanych z
prosperowaniem oraz planami przedsiębiorstwa a także posiadanych
informacji handlowych. W ramach szkolenia poruszane są również
kwestie regulacji prawnych wynikających min. z: Konstytucji RP
Kodeksu Karnego Prawa Telekomunikacyjnego Prawa do ochrony
tajemnicy korespondencji