50.530582 18.724273

swfobject.registerObject(top-flash, 9.0.0)

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Zamkowa 16Tworóg

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Agencja RynkuRolnego uprzejmie informuje, że w okresie od15 stycznia do 25 czerwca 2013 r. można ubiegaćsię o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzeniamateriału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanymającej charakter pomocy de minimis wrolnictwie,dotyczące materiału siewnego - zbóżozimych i jarych, roślin strączkowych iziemniaka - zakupionego izużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia od15 lipca 2012r. do 15 czerwca 2013 r.Szczegółoweinformacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w„Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego dosiewu lubsadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wramach pomocy de minimis w rolnictwie”.UWAGA: W 2013 r. obowiązujeNOWY WZÓR WNIOSKU oprzyznanie dopłaty.Agencja RynkuRolnego przypomina, że łączna kwota pomocy deminimis w rolnictwie przyznana(przez ARR, ARiMR, ANR oraz inneorgany i instytucje) producentowi rolnemu wokresie 3 latpodatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz wciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie możeprzekroczyć 7500 euro.Jeżeli poziom pomocy 7500 euro został przekroczonyw wyniku przyznania dopłaty do materiału siewnego,należybezzwłocznie poinformować o tymfakcie ARR.Brakprzekazania informacji w powyższym zakresiemoże skutkowaćkoniecznością zwrotu ostatniejprzyznanejdopłaty w pełnej jej wysokości wraz z odsetkami.