52.0385711 23.1316196

Zakład Doskonalenia Zawodowego - Policealne Studium Zarządzania i Marketingu

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Kwiatkowskiego 4Łuków

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

O FIRMIE .....................................
O firmie Filie
:: ŁUKÓW
:: RADZYŃ PODL.
:: ŁOSICE Szkoły ZDZ dla
młodzieży

:: LICEUM
:: TECHNIKUM
:: ZAWODOWA
dla dorosłych
:: LICEUM
:: TECHNIKUM
:: POLICEALNE Kursy
Aktualności
Kontakt
.....................................
STRONA GŁÓWNA
MAPA SERWISU ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY
:: Zakład Doskonalenia Zawodowego21-500
Biała Podlaska
Aleja Jana Pawła II 97
tel./fax (83) 343-63-62 tel.
(83) 343-66-76
::Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Lublinie Oddział Biała Podlaska
jest
stowarzyszeniem oświatowym z ponad 60-letnią tradycją na polu
kształcenia, dokształcania i przekwalifikowania pracowników.
Historia naszej firmy sięga lat 50. gdy na terenie Białej
Podlaskiej i okolicznych miejscowości rozpoczęto prowadzenie kursów
w zawodach robotniczych - głównie dla stolarzy, ślusarzy i
mechaników. W 1975 roku na bazie Warsztatów w Zalutyniu powstał
Oddział Zakładu Doskonalenia Zawodowego, który prowadził praktyczną
naukę zawodu dla młodzieży szkolnej. W tym samym okresie przy ulicy
Warszawskiej w Białej Podlaskiej został otwarty Ośrodek Kształcenia
Zawodowego. W 1985 roku Ośrodek Kształcenia Zawodowego przeniósł
swoją siedzibę na ulicę Miła 2 (obecnie Al. Jana Pawła II 97). W
1994 roku Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział Biała
Podlaska, jako organ prowadzący powołał do życia niepubliczną
Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodzie fryzjer. W latach następnych
powstały między innymi Policealne Studium Zarządzania i Marketingu,
Liceum Zawodowe, Liceum Profilowane, Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych oraz Technikum Zawodowe dla Dorosłych. W 1998 roku został
oddany do użytku po rocznym okresie inwestycyjnym nowoczesny obiekt
dydaktyczny, który jest główną siedzibą Zakładu Doskonalenia
Zawodowego Obecnie w budynku dydaktycznym przy ulicy Al. Jana Pawła
II 97 znajduje się 20 doskonale wyposażonych pracowni i
klaso-pracowni, które służą do prowadzenia zajęć praktycznych i
teoretycznych. Na potrzeby kształcenia młodzieży i słuchaczy
dorosłych jest udostępnionych 60 komputerów ze stałym dostępem do
Internetu. Uczniowie i słuchacze mają możliwość korzystania z
zasobów cyberprzestrzeni w nieograniczonym wymiarze czasowym.
Pracownie wyposażone są w niezwykle funkcjonalne urządzenia
techniczne. Od kilku lat funkcjonują także m.in. pracownie:
fryzjerskie, gastronomiczne, mechaniczna, pojazdów samochodowych,
elektroniki i elektrotechniki pojazdowej. Szkoły bialskiego Zakładu
Doskonalenia Zawodowego z uwagi na ilość osób uczących się zajmują
czołowe miejsce wśród szkół niepublicznych w województwie
lubelskim. Sprzyja temu nowoczesna baza dydaktyczna, przyjazna
atmosfera oraz doświadczona kadra nauczycielska. Nasi uczniowie i
słuchacze otrzymują solidną wiedzę opartą na standardach
europejskich. Od 2003 roku prowadzimy nauczanie na poziomie
zawodowym w szkołach zawodowych, technikach, szkołach policealnych
i pomaturalnych w różnych zawodach. Między innymi kształcimy
przyszłych fryzjerów, mechaników, techników rachunkowości,
budownictwa, bhp, ekonomistów, informatyków, technologów żywienia
oraz pracowników administracyjnych. Prowadzimy liczne szkolenia
kursowe w różnych zawodach dla osób bezrobotnych, chcących zdobyć
nowy zawód i przekwalifikować się. Szkolenia są prowadzone we
współpracy z Urzędami Pracy i różnego rodzaju agencjami. Rocznie
bierze w nich udział ponad 5 tys. osób z całego regionu. Nasze
60-letnie doświadczenie, nowoczesne wyposażenie sal wykładowych i
pracowni, posiadane przez nas uprawnienia formalne, wykwalifikowana
kadra specjalistów, wykładowców, pedagogów i egzaminatorów jest
gwarancją sukcesu. Tysiące zatrudnionych absolwentów Zakładu
Doskonalenia Zawodowego jest najlepszą wizytówką skutecznego
kształcenia. :: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie
Oddział Biała Podlaska
21-500 Biała Podlaska Aleja Jana Pawła II 97
tel./fax (83) 343-63-62, tel. (83) 343-66-76
e-mail: zdz@bialapodl.pl

.............................................................................................................................................
O firmie Filie Szkoły Kursy Aktualności Kontakt Strona
główna Do góry Copyright © 2002-2013 ZDZ Biała Podlaska -
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
INFORMACJE O NASZEJ FIRMIE:
HISTORIA NASZEJ FIRMY PRACOWNICY