U. W. O.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Sułkowskiego 1Wałbrzych

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

W U. W. O. robimy wszystko, aby pomagać naszym Klientom efektywniej
wykorzystać zasoby sieci sprzedaży. Jesteśmy w stanie wspierać
Państwa - na miejscu, w oddziałach - wszystkimi tradycyjnymi
narzędziami i najnowszymi osiągnięciami marketingu. Dzięki U. W. O.
nie muszą Państwo szukać dostawców uzupełniających. Całość serwisu
merchandisingowego i promocyjnego możecie Państwo zamówić w jednym
miejscu! • merchandising materiałów reklamowych,
• promocje sprzedaży w oddziałach klienta,
• audyty ekspozycji. W U. W. O. nieustannie pracujemy nad
podnoszeniem poziomu serwisu świadczonego w Państwa placówkach.
Taki sposób pojmowania zadań zobowiązuje nas do ciągłego
podnoszenia standardów własnych usług. Stale podnosimy swoje
kwalifikacje, poszukujemy nowych dróg i rozwiązań. Dzięki nim
jeszcze wydatniej będziemy pomagać w wykorzystaniu siły Państwa
oddziałów i zatrudnionych w nich pracowników. Codziennie pracujemy
nad nowymi metodami, aby dać Państwu jeszcze większą kontrolę i
bardziej precyzyjne informacje na każdym etapie realizowanych przez
nas usług.
Mamy nadzieję, że będą chcieli Państwo nas wypróbować.
Merchandise (ang.) oznacza dobra przeznaczone na sprzedaż,
towar. Merchandising natomiast to całokształt działań promocyjnych
prowadzonych na rzecz określonej marki w punkcie sprzedaży, a także
pośredniczenie w kontaktach między producentem a detalistą.
Wykorzystuje punkt sprzedaży jako specyficzny kanał kontaktu z
konsumentem, zgodnie z tezą, że dwie na trzy decyzje zakupowe
zapadają właśnie tam. Merchandising ma wywierać wpływ na ostateczną
decyzję zakupową konsumenta, a także dbać o ciągłość dostępności
promowanego towaru i jego właściwą rotację. Pojęcie merchandisingu
obejmuje sposób prezentacji towarów, ujednolicanie przekazu
promocyjnego oraz systemu identyfikacji wizualnej i zasad
prezentacji materiałów. Dotyczy również opakowania, rozdawania
próbek, konkursów, degustacji i demonstracji zastosowania
produktów. W koncepcji marketingu-mix merchandising sytuuje się
pomiędzy dystrybucją a promocją. Polszczyzna nie stworzyła jak do
tej pory własnego odpowiednika tego słowa. Ponadto, upowszechniło
się wąskie rozumienie merchandisingu - wyłącznie jako walki o
przestrzeń na półce i odpowiednią ekspozycję towaru. Kontrola w
merchandisingu
jest bardzo ważnym elementem jego procesu.
Kontrola jest zwykle wieloszczeblowa i obejmuje systematyczne
sporządzane przez merchandiserów raporty z pracy oraz wizytacje
przeprowadzane w punktach usługowych przez kadrę kierowniczą
szczebla terenowego (koordynatorów regionalnych i menedżerów
regionu) oraz pracowników centrali (accountów). Merchandising
usług
. Szczególna forma merchandisingu towarowego. Oznacza
całokształt działań promocyjnych na rzecz określonej marki lub
usługi wewnątrz punktu sprzedaży. Celem merchandisingu usług jest
wywarcie wpływu na ostateczną decyzję zakupową konsumenta.
Merchandising usług, w związku z niematerialnym charakterem swojego
przedmiotu, obejmuje przede wszystkim właściwą ekspozycję
materiałów reklamowych w punkcie sprzedaży, ujednolicenie przekazu
promocyjnego oraz systemu identyfikacji wizualnej.
Czekamy na Ciebie. Jesteśmy dla Ciebie
Lokalizacja placówek bankowych nie jest przypadkowa. Centra
handlowe, główne ulice czy pasaże sprawiają, że łatwiej jest
przykuć uwagę potencjalnych Klientów. Łatwiej także dbać o dobre
relacje z osobami odwiedzającymi bank na co dzień. Tak dogodnym
miejscom musi sprzyjać odpowiednia forma przekazu. W U. W. O.
rozumiemy takie potrzeby. Witryny sieci oddziałów są dla nas ważnym
nośnikiem komunikowania z wykorzystaniem wielko formatowych folii.
Projektujemy je, zapewniamy druk i prowadzimy ogólnopolską akcję
ich rozmieszczania. Wyznaczamy standardy Zaczynamy od
dokładnej inwentaryzacji, obejmującej miejsca ekspozycyjne placówek
w całej Polsce. Dzięki temu dopasowujemy przekaz do indywidualnych
warunków wielkości okien, typu ruchu (samochodowy, pieszy),
specyfiki miejscowości. Nasz system komputerowy zapewnia precyzyjne
planowanie i rozliczanie miejsc ekspozycji. Takie podejście w
zarządzaniu powierzchnią okien pozwala na indywidualne
projektowanie przekazów, z uwzględnieniem różnorodnych lokalizacji.
Realizujemy druk materiałów na wszystkich typach folii
wewnętrznej, zewnętrznej, one-way-vision, podłogowej. Wszędzie,
skutecznie
Korzystamy ze sprawdzonych zespołów w całym kraju,
by realizować usługi w najkrótszych terminach. Wynikiem tak
przyjętej organizacji pracy są niższe koszty logistyki. Stwarzamy w
ten sposób szanse na efektywne komunikowanie i pokazujemy, jak ją
wykorzystać. Mamy pełną kontrolę nad postępami prac przy
projektowaniu, produkcji oraz wyklejaniu. Akcję podsumowujemy w
raporcie prezentowanym w Internecie. Punkt sprzedaży to dla
wielu konsumentów podstawowe i najważniejsze źródło informacji o
usługach. Pomimo wzrostu znaczenia kanałów elektronicznych, w
wypadku skomplikowanych usług - telekomunikacyjnych,
ubezpieczeniowych czy nawet turystycznych – oddział i fizyczne
spotkanie z konsultantem jest i pozostanie głównym źródłem wiedzy.
Pozostanie także jednym z najważniejszych punktów, gdzie generowane
są obroty. Klient, który pofatygował się już do oddziału, jest o
krok od decyzji o zakupie. Czasem nawet nie tylko tej usługi, po
którą przyszedł. Zasada chaosu Oddział to doskonały punkt
komunikowania się z klientem. Dlatego zawsze jest pełen materiałów
reklamowych i informacyjnych. Niestety, podlegają one ciągłej
interakcji z klientami, pracownikami banku i pracownikami firm
trzecich (np. firm sprzątających). Wystarczy, że konsument po
przejrzeniu ulotki, zamiast zabrać ją, odłoży ją z powrotem w inne
miejsce. Następny konsument nie zauważy zasłoniętej feralną ulotką
oferty dla niego. Porządek przestał istnieć. Podobne katastrofy
zdarzają się codziennie. Początek nowej promocji, koniec starej,
wprowadzenie nowego produktu - to zawsze cios w prawdopodobnie
przemyślany system informacji konsumentów w punkcie sprzedaży.
Pracownik kontra merchandiser
Wiele firm obarcza obowiązkiem dbania o aktualność i wygląd
materiałów promocyjnych w punktach sprzedaży pracowników oddziałów.
To pozornie bezkosztowe rozwiązanie. Pracownicy oddziałów,
specjalizujący w swoich dziedzinach wiedzy, nie są specjalistami od
właściwej komunikacji wizualnej. Nie czują się odpowiedzialni za
prawidłową ekspozycję i aktualizację materiałów reklamowych. Takie
zadanie odciąga ich od wykonywania głównych obowiązków - realizacji
zadań sprzedażowych czy raportowania. System merchandisingu
pozbawiony fachowej opieki z czasem staje się nieuporządkowany i
przestaje spełniać swoje funkcje. Profesjonalny merchandising w
oddziałach klienta
U. W. O. oferuje profesjonalny merchandising
w placówkach usługowych. Świadczy go bezpośrednio w oddziałach
klienta, np. oddziałach banku. Doświadczeni merchandiserzy
odwiedzają je regularnie, kontrolują ekspozycje materiałów w
odpowiednich miejscach i - w miarę potrzeb - porządkują materiały.
Usuwają również nieaktualne materiały reklamowe. Klient otrzymuje
zagregowany raport z tych wizyt, obejmujący całą sieć placówek.
Przed rozpoczęciem świadczenia usługi przeprowadza się audyt
merchandisingowy. Pozwala on precyzyjnie określić zakres zadań
realizowanych przez pracowników U. W. O. Porządek sprzedaje
Zewnętrzny merchandising opłaca się z kilku powodów. Najważniejszy
z nich to możliwość zwiększenia obrotów handlowych oddziału. Jak to
możliwe?
• Pracownicy mogą skupić się na swoich podstawowych zadaniach.
• Materiały reklamowe spełniają lepiej swoje funkcję, ponieważ
prezentowane są zgodnie z wypracowanymi przez lata zasadami
merchandisingu.
• Klienci odwiedzający placówkę mają większe szanse zauważyć
wszystkie aktualne promocje, nie są jednocześnie wprowadzani w błąd
obecnością nieaktualnych materiałów reklamowych.
• Placówka wygląda dokładnie tak, jak to zaplanowano i zgodnie z
przyjętymi standardami wizualnymi. Placówka rzecz cenna
Placówka to często jedyny namacalny element usługi, z jakim spotyka
się nabywający ją klient. Wygląd placówki wpływa na ocenę jakości
usługi analogicznie, jak wygląd produktu w wypadku towarów
tradycyjnych. Producenci towarów mających fizyczną postać dbają o
najlepszy wygląd swojego wyrobu (projekt opakowania, liczbę
facingów, usuwanie uszkodzonych opakowań, mogących wywołać złe
skojarzenia). Usługodawcy również starają się możliwie
najefektywniej wykorzystywać swoją największą powierzchnię
reklamową - powierzchnię oddziału. Jak Cię widzą, tak Cię
kupują
Na ocenę wyglądu oddziału, a w konsekwencji - na ocenę
jakości usługi - składa się znacznie więcej elementów niż tylko
właściwa ekspozycja drukowanych materiałów reklamowych. Wpływają na
nią bowiem wygląd pracowników oraz ich zachowanie podczas rozmowy.
Klient – nawet nieświadomie - ocenia również stopień zużycia
materiałów wewnątrz placówki, mebli, np. ekspozytorów na ulotki i
innych elementów. Na jego postrzeganie jakości, już przed wejściem,
wpływają wygląd elementów outdoor marketingu - kasetonów
podświetlanych, naklejek okiennych i drzwiowych czy porządek wokół
placówki. Wszystkie elementy ulegają naturalnemu zużyciu, awariom,
czasem też są po prostu dewastowane. Ich wygląd może negatywnie
odbijać się nie tylko na wizerunku marki, ale i zwyczajnie na
sprzedaży realizowanej przez placówkę. Zauważ nieprawidłowości,
zanim zauważą je klienci
Jedną z ważniejszych usług U. W. O.
jest audyt ekspozycji. Przeprowadzają go doświadczeni
merchandiserzy usług, którzy w każdej z placówek klienta
skrupulatnie oceniają wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne elementy
systemu merchandisingowego. Usługa obejmuje dokumentację
fotograficzną elementów podlegających badaniu. Klient może wybrać
audyt kompleksowy albo skupić się na analizie fragmentu systemu. W
ofercie U. W. O. dostępne są m.in.: audyty elementów zewnętrznych
(w tym np. stanu oświetlenia nocnego), audyty wewnętrznych nośników
ekspozycji, audyty wyglądu i zachowania pracowników (również
badania Mystery Shopping). Diagnoza. Recepta. Lekarstwo.
Każdorazowo po zakończeniu audytu klient otrzymuje nie tylko raport
przedstawiający całościowy obraz stanu systemu merchandisingowego.
Uzupełniają go propozycje rekomendowanych działań naprawczych.
Audyty i raport postają szybko i mogą objąć całą sieć - zawierają
więc opis aktualnego stanu i rekomendacje dla placówek. Raport
pozwala reagować na poziomie całej sieci oddziałów lub tylko w
poszczególnych punktach. To właśnie w nich odstępstwa od standardów
stanowią największe zagrożenie dla realizacji planów sprzedażowych.
Poprawianie i tworzenie nowych systemów merchandisingowych
Nowy, wydajniejszy system czy modernizacja starego? Sama kontrola
wdrożonych już zasad prezentacji materiałów reklamowych i
wizualnych elementów identyfikacji przynosi dobre efekty. Jeszcze
lepsze wyniki można jednak często osiągnąć, przeprojektowując lub
modernizując cały system merchandisingu. Taka zmiana odbywa się
zgodnie z najnowszymi zasadami merchandisingu usług. Audyt
ekspozycji może wskazać, że takie radykalne podejście będzie
niekiedy konieczne. U. W. O. jest przygotowane, aby sprawnie
wykonać dla Państwa taką usługę. Standard doskonały Nowy,
zaprojektowany specjalnie pod potrzeby firmy, program
merchandisingu pozwala na usystematyzowanie systemu prezentacji
marketingowej w sieci placówek. Jego zadania polegają na
maksymalizacji efektów komunikacji marketingowej i pełnej kontroli
nad kosztami merchandisingu. Usługa obejmuje m.in.: optymalizację
liczby i rodzajów nośników w oddziałach, optymalizację ustawienia
nośników w odpowiednich strefach w oddziale. Na poziomie centralnym
program merchandisingu może uwzględniać również: wprowadzenie
standardów merchandisingu w prezentacji materiałów, standaryzację
nośników materiałów reklamowych w placówce klienta, wprowadzenie
zwiększających efektywność komunikacyjną standardów projektowania
materiałów reklamowych, wprowadzenia zasad kontrolowania realizacji
serwisu merchandisingowego w sieci placówek tak, aby wdrożony
program merchanidisingowy działał efektywnie - jak najdłużej.
Wiedzieć, co trzeba zmienić Sprawny program merchandisingu,
wykorzystujący w pełni potencjał sieci oddziałów, wymaga oczywiście
dokładnej wiedzy. Przed rozpoczęciem prac projektowych zbiera się
precyzyjne informacje, wpływające na finalną propozycję zmian w
systemie. Analizuje się pojemność systemu, wewnętrzne projekty
placówek, ich lokalizacje, sposób interakcji klientów i sposób
nabywania usług. Cenne zmiany Przeprojektowanie i wdrożenie
nowego systemu merchandisingowego ma na celu wymierne efekty
finansowe i wizerunkowe. Sprawna operacja przynosi w
rezultacie:
• zwiększenie potencjału sprzedażowego sieci oddziału,
• racjonalizację kosztów merchandisingu (np. kosztów produkcji
materiałów reklamowych),
• ujednolicenie pozytywnego wizerunku w każdym z oddziałów.
Precyzja do usług Usługi nabywa się znacznie rzadziej pod
względem impulsu niż produkty. Zakup wymaga bowiem większego
zaangażowania ze strony konsumenta i samego sprzedawcy. Usługi są
też o wiele bardziej zróżnicowane niż masowe towary, a jednocześnie
zazwyczaj dokładniej adresowane do potencjalnych Klientów. Zawarcie
polisy ubezpieczeniowej jest każdorazowo zupełnie inną usługą,
biorąc pod uwagę wiek, zainteresowania kupującego czy jego
profesję. Wykorzystanie tradycyjnych metod, by dotrzeć do
potencjalnego kontrahenta, staje się bardzo trudne. Przekazanie
tych samych informacji - już z wykorzystaniem precyzyjnych technik
BTL - pozwala osiągnąć zamierzone wyniki. Na poziomie kraju i
jednej ulicy
U. W. O. oferuje pełen zestaw działań BTL
dopasowanych do rynku usług. Dzięki strukturze pozwalającej na
pracę w całym kraju możemy prowadzić akcje promocyjne jednocześnie
we wszystkich placówkach, tylko w wybranym regionie lub nawet w
pojedynczym oddziale. Potrafimy maksymalnie wykorzystać precyzję
działań BTL dla zwiększenia efektywności Państwa sieci sprzedaży.
Właściwa metoda do właściwego celu W U. W. O. zawsze
najpierw szczegółowo określamy segment docelowy naszych działań.
Może on być definiowany za pomocą wielu kryteriów. Wśród nich są
m.in.: wiek, miejsce zamieszkania (np. w okolicy do 5 minut
piechotą do oddziału), zawód i dochody. Po określeniu grupy
sugerujemy wykorzystanie najbardziej efektywnego narzędzia BTL.
Przy jednej okazji razem może to być event marketingowy, przy innej
- promocja sprzedaży albo sampling niestandardowych ulotek.
Wszystkie metody łączy nastawienie na jak najszybsze uzyskanie
pożądanego efektu. Działania prowadzone przez U. W. O. przynoszą
konkretne korzyści. Wiele z nich łatwo zamienić na efekt finansowy
- większą sprzedaż w objętych serwisem BTL oddziałach. Działania
BTL pozwalają dotrzeć bezpośrednio do klientów potencjalnie
zainteresowanych usługą. Pozwalają jednocześnie dostarczyć nieomal
wszystkie dane niezbędne do podjęcia decyzji o zakupie. Działania
BTL są często także tańsze. Koszt dotarcia do poszczególnych osób w
ramach kampanii ATL jest niewielki, trudno jednak zapanować nad
jakością zainicjowanych w ten sposób kontaktów. Duża część z nich
jest po prostu nietrafiona - o usłudze wie wiele osób, które nie
mają szans z niej skorzystać. Precyzyjne działania BTL trafiają do
ograniczonej liczby klientów. Duża część z nich może szybko
poszerzyć grupę nabywców. Działania BTL są odporne na tzw. efekt
clatteru i zappingu, czyli przesytu komunikatów ATL i związanego z
nim unikania komunikatu przez konsumentów. Znacznie łatwiej zmienić
kanał w telewizorze niż zrezygnować z rozmowy z kompetentną
hostessą. Najważniejsi są ludzie Oddział jest najważniejszym
kanałem sprzedaży skomplikowanych usług (np. ubezpieczeniowych,
bankowych) przede wszystkim dzięki temu, że pracują tam ludzie.
Konsumenci potrzebują przy wyborze produktów pomocy
człowieka-doradcy. Rozmowa z przekonującą osobą jest nie tylko
źródłem informacji, zwiększa również pewność nabywcy. Kontakt z
pracownikami jest najbardziej namacalnym elementem trudnej do
uchwycenia usługi. Dlatego właściwy poziom ich zaangażowania jest
kluczowym czynnikiem efektywnej sprzedaży usług. Motywacja z
zaskoczenia

Mystery Shopping, usługa oferowana przez U. W. O., pozwala na
dodatkowe wzmocnienie zaangażowania Państwa pracowników. Pozwala
również dowiedzieć się, jaki jest rzeczywisty poziom obsługi w
badanych oddziałach i umożliwia wyeliminowanie błędów w obsłudze,
których pracownicy mogą nie zauważać. Mystery Shopping zwiększa
zaangażowanie pracowników na dwa sposoby. Po pierwsze, zwiększa
świadomość kontroli wykonywanych obowiązków. Po drugie, umożliwia
nagradzanie pracowników za dobrze wykonywane obowiązki. Metoda
sprawdza się podczas promocji pojedynczych usług i poza okresami
wzmożonego zaangażowania promocyjnego. Odpowiednio przygotowany
scenariusz akcji pozwala na wiarygodna kontrolę przestrzegania
standardów obsługi czy zalecanego wyglądu pracowników. Motywacja
pozytywna
Niektóre scenariusze mogą zakładać ujawnienie się -
pod koniec rozmowy - tajemniczego klienta. Umożliwia to
natychmiastowe docenienie pracownika, który spełnił założenia akcji
i zachowywał się zgodnie z przyjętymi standardami obsługi.
Natychmiastowa nagroda silnie angażuje pracowników, którzy
odbierają wtedy tajemniczych klientów nie jako kontrolerów - ale
okazje do zdobycia atrakcyjnych premii. Nieprawdziwy klient -
prawdziwe zyski
Odpowiednio przeprowadzone akcje Mystery
Shopping przynoszą znaczący wzrost zaangażowanie sprzedażowego.
Przebiegają one bez ryzyka demotywowania personelu permanentną
kontrolą. Oprócz bieżącego wzrostu sprzedaży pozwalają także
podnieść standard obsługi klienta. Sprawia to, że efekty
sprzedażowe trwają znacznie dłużej niż sama akcja kontroli