Zespół Szkół w Rabce Zdroju II Liceum Ogólnokształcące

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Kościuszki 9Rabka-Zdrój

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Realizacja projektu szkoleniowego dlaTechnikum Informatycznego w Zespole Szkół w RabceZdrojuModernizacja KształceniaZawodowegoprojekt finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał LudzkiInformacje ogólne o projekcie:W ramach programu operacyjnego: Kapitał Ludzki, Priorytet: Rozwójwykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: Podniesienieatrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego rozpoczął sięprojekt: „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”,którego beneficjantem jest Urząd Marszałkowski WojewództwaMałopolskiego. Projekt wspiera szkoły kształcące w Małopolsce wkierunkach zawodowych  poprzez:- podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i uzyskaniedodatkowych kwalifikacji i umiejętności,- podniesienie zdawalności egzaminów zawodowych,- podniesienie konkurencyjności Techników poprzez wdrożenieprogramów i doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt do zajęćpraktycznych,- poprawę wizerunku kształcenia zawodowego.W ramach projektu systemowego Modernizacja Kształcenia Zawodowego wMałopolsce w naszej szkole realizowane są zajęcia dodatkowe zzakresu:Szkolenia przewidziane są do realizacji w miesiącachkwiecień-listopad 2011r. Zakończą się egzaminami ECDL Core i ECDLAdvanced, w laboratorium egzaminacyjnym w Krakowie. Szkolenia ECDLbedą kontynuowane również w latach następnych.W dalszej perspektywie – w latach 2012-2014 planowane są szkoleniaz zakresu:Sieci komputerowych CISCOObróbki cyfrowej dźwiękuMontażu wideoWszystkie dodatkowe zajęcia są całkowicie bezpłatne dlauczniów.Uczniowie mają możliwość bezpłatnego uzyskania wartościowychcertyfikatów informatycznych, honorowanych na całym świecie.Informacje o systemie certyfikacji ECDLEuropejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (EuropeanComputer Driving Licence) jest podstawowym certyfikatempoświadczającym, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizowaćprzy pomocy komputera takie zadania jak: edycja tekstów,wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej.Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywają następująceobszary zastosowań komputerów i technologii informatycznej:Podstawy technik informatycznychUżytkowanie komputerówPrzetwarzanie tekstówArkusze kalkulacyjneBazy danychGrafika menedżerska i prezentacyjnaUsługi w sieciach informatycznychEgzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno wpracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdegoobywatela Europy.Certyfikat Umiejętności Komputerowych zwiększa możliwościznalezienia zatrudnienia dla szerokich grup społeczeństwa, a wszczególności dla osób:szukających po raz pierwszy pracy, a więc wkraczających narynek pracypowracających do pracy po dłuższej przerwie (np. kobiety pourlopie macierzyńskim)poszukujących pracy, którzy szybciej ją znajdą posiadającodpowiednie umiejętności wykorzystania komputerówposzukujących (lub podejmujących) pracy w innych krajacheuropejskich.  powrót>>