50.2802554 19.0178544

BH Steel-Energia Sp.z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Modelarska 9Katowice

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Podstawowymobszarem dziaalnoci firmy BH Steel-Energia jest obrt energielektryczn na terenie caego kraju na podstawie stosownej koncesjinr OEE/349/4204/W/1/2003/MW wan do 22 kwietnia 2013 r wydanej przezPrezesa Urzdu Regulacji Energetyki.BH Steel-Energia znajduje si w gronie spek obrotu energi majcychnajwikszy udzia w rynku. Spka aktywnie uczestniczy w rynku obrotuprawami majtkowymi wynikajcymi ze wiadectw pochodzenia energiielektrycznej wytworzonej w odnawialnych rdach energii.BH Steel-Energia wcza si w proces liberalizacji rynku energiielektrycznej nalec do grona zaoycieli Towarzystwa Obrotu Energioraz Polskiego Zwizku Pracodawcw Sektora Energetyki Odnawialnej iOchrony rodowiska.Zapraszamy serdecznie do nawizania z nami wsppracy w zakresieobrotu energi elektryczn i obrotu prawami majtkowymi wynikajcymi zewiadectw pochodzenia energii ze rde odnawialnych.BH Steel-Energia prowadzi handel armatur przemysow uznanychproducentw, dostawcw europejskich i polskich. Ponadto oferujemyrwnie daleko idc pomoc i porednictwo w realizacji transakcjiimportowych na dostawy czci zamiennych do urzdze energetycznychoraz armatury przemysowej z Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. W tokunaszej dziaalnoci nawizalimy dobre kontakty z wieloma firmamioferujcymi szerok gam produktw dla przemysu.Spka zamierza rozwin dziaalno jako dostawca armatury przemysowejdla przedsibiorstw z brany hutniczej, elektroenergetycznej,ciepowniczej i grniczej.BH Steel-Energia Sp. z o.o. posiada nastpujce zgoszenia patentowewynalazkw w Urzdzie Patentowym:Zgoszenie P.406961 pt.: Sposbwytwarzania odkuwek w ksztacie wzdunymZgoszenie P.405640 pt.:Sposb cicia tam i urzdzenie do cicia tamSpka posiada umowlicencyjn na korzystanie z patentu Nr: 215624 na wynalazek pt.: Prtebrowany i sposb wykonania prta ebrowanego zgoszenie P.380211.Wszystkich zainteresowanych podjciem wsppracy w zakresiewykorzystania powyej wymienionych patentw prosimy o kontakt.