49.706128 20.424478

Informacje o urzędzie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Bolesnej 9Limanowa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Informuje się, że pisma dotyczące przeksięgowań zwrotu VAT nazaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013 będąrealizowane z deklaracji VAT, które wpłynęły do Urzędu Skarbowegodo dnia 20.01.2014r.OpublikowanoINFORMACJE OGÓLNE Już wkrótce to administracja podatkowa będzie wypełniać PIT zapodatnika.  Aby mogło to być możliwe planowane jestwprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. obowiązkowej formyelektronicznej składania PIT-11 (dla firm zatrudniających powyżej 5pracowników) – przygotuj się do tego już … Czytaj dalej →OpublikowanoINFORMACJE OGÓLNE Ustawą z dnia 07.12.2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów iusług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany do ustawyVAT, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2014 r. Obowiązekpodatkowy art. 19a ustawy  Zasada ogólna – … Czytaj dalej →OpublikowanoINFORMACJE OGÓLNE, PODATEK VAT Od 2013 roku zmianie uległy niektóre zasady i limity odliczania„ulgi prorodzinnej. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym odosób fizycznych wprowadzono  ograniczenia co do możliwościskorzystania z ulgi prorodzinnej polegające na określeniu limitudochodów oraz uzależniono go od … Czytaj dalej →OpublikowanoINFORMACJE OGÓLNE   Z dniem 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa o zwrocie osobomfizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwemmieszkaniowym. Po 31 grudnia 2013 r. prawo do ubiegania się ozwrot części wydatków na zasadach określonych w uchylanejustawie zostało przyznane wyłącznie z tytułu … Czytaj dalej →OpublikowanoINFORMACJE OGÓLNE