50.2554642 19.0220942

Zakład Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o.

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Dąbrowskiego 8Katowice

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Zakład Ekspertyz Gospodarczych poza udostępnieniem narzędzi doobrotu obligacjami koncentruje się na organizacji dostępu donajskuteczniejszej formy finansowania pozabilansowego, jaką jestsekurytyzacja należności. Posiada służące temu celowi autorskierozwiązania narzędziowe (Emisyjny System Transakcyjny działający naPlatformie Elektronicznej Rynku Sekurytyzacji – PERS),wykorzystujące zaawansowane technologie informatyczne, gwarantująceniezawodność i bezpieczeństwo stronom transakcji sekurytyzacyjnych.Spółka promuje sekurytyzację należności prowadząc dwa serwisywww.sekurytyzacja.infooraz www.sekurytyzacja.pl.Kompleksowa realizacja sekurytyzacji należności obejmuje usługifinansowo księgowe (głównie w obszarze badania podatności aktywówna sekurytyzację), usługi emisyjne (udostępnienie PlatformyElektronicznej Rynku Sekurytyzacji dla użytkowników EmisyjnychSystemów Transakcyjnych), wsparcie informatyczne a takżezarządzanie tymczasowe (obejmujące serwisowanie podmiotu emisyjnego– spółki celowej SPV). Pakiet tych usług ma również zastosowanieprzy serwisowaniu udostępnianych rozwiązań dla organizacjiLokalnego Internetowego Rynku Kapitałowego, mogąc wspomagać jegoanimatora a także służyć wsparciem podmiotom gospodarczym będącymemitentami obligacji notowanych przez Emisyjne Systemy Transakcyjnew ramach Platformy Elektronicznej Rynku Obligacji.Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SądRejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII GospodarczyKrajowego Rejestru Sądowego w Katowicach, pod numerem KRS0000247827 Kapitał zakładowy: 300.000 PLN. Regon: 272728860 NIP:646-10-14-523