52.200648 21.019217

Fundacja Można Inaczej, profilaktyka, kampania społeczna

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Stacja Metra Racławicka 1Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

zych działaniach Boks informacyjny Dyskryminację można zdefiniować jako mniej przychylne traktowanie danej osoby czy grupy społecznej ze względu na cechę, którą się ona charakteryzuje. Jest to najczęściej płeć, rasa, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna czy wyznawana religia. Tak naprawdę przyczyną negatywnego stosunku do drugiej osoby lub grupy osób może być cokolwiek, co w świadomości innych uznane zostanie za mniej wartościowe, w ich ocenie niezasługujące na szacunek. Charakter dyskryminacji ma też powielanie stereotypów. Matka = kura domowa, osoba starsza = zły pracownik, homoseksualista = dewiant, ateista = immoralizm, katolik = dewot. Zapewniamy: Można inaczej! | | |