52.171532 21.081174

Redakcja Systemy Alarmowe

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Ul. Bazyliańska 1Warszawa

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Dynamiczny rozwój technologii systemów dozorowych CCTV spowodował,że pod opisującym je obiegowym określeniem „IP CCTV” de facto kryjesię wiele odrębnych technologii, w istocie rzeczy nie mających nicwspólnego z Protokółem internetowym. Najlepsze przykłady takichtechnologii, to megapikselowe przetworniki obrazu w kamerach,telewizja wysokiej rozdzielczości, formaty kompresji obrazu czyanaliza zawartości wizji (VCA).Ichociaż wykorzystanie protokołu internetowego do transmisji wizji wdużym stopniu umożliwiło zastosowanie tych technologii w systemachdozorowych CCTV, to nie zmienia to istoty rzeczy, że z transmisjąIP mają one związek jedynie pośredni, a określenie „IP CCTV” jestmylące.Nowy Kurs PISA SYSTEMY DOZOROWE CCTV WYKORZYSTUJĄCEPROTOKÓŁ INTERNETOWY (IP) DO TRANSMISJI WIZJI porządkujewszystkie te technologie, a ich praktyczne wykorzystanie w dozorzewizyjnym lokalizuje w kontekście planowania, projektowania irealizacji inwestycji, a także i prowadzenia dozoru.Kurs jest przeznaczony dla projektantów, instalatorów i dostawcówsystemów dozorowych CCTV, dla inwestorów i administratorów systemówdozorowych CCTV dla wszystkich uczestników procesu planowania,projektowania, realizacji, utrzymania w ruchu oraz zarządzaniainstalacjami systemów dozoru wizyjnego.Kurs podzielono na autonomiczne bloki tematyczne, zamykając każdyblok w wymiarze czasowym jednego dnia. Rozpoczęcie kursu blokamitechnicznymi, a zakończenie blokiem normalizacyjno-prawnym pozwalapołączyć w ostatnim dniu kursu zdobytą wiedzę techniczną zwymaganiami prawnymi i normatywnymi dotyczącymi jej stosowania wpraktyce, tworząc kompletną całość.Materiał kursu, to przede wszystkim zastosowania praktyczne nowychtechnologii, a także aspekty ich aplikacji w sieciach IP(najczęściej pomijane w materiałach marketingowych).Część warsztatowa kursu, to interaktywne wspólne zaprojektowanierozbudowanego systemu dla obiektu / kompleksu / obszaru o różnymcharakterze, w oparciu o założenia i wymagania inwestorskie.Treści założeń i programu Kursu zostały zamieszczone na www.pisa.org.pl wzakładce Ośrodek Szkoleniowy.Bezp. inf. PISATerminy najbliższych szkoleń:KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO DRUGIEGO STOPNIA„PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI 1- 4/KLASYSA4 NO”Termin: 21 – 26 października 2013 r.KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO „MONTAŻ, EKSPLOATACJA,KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ I ŚRODKÓW MECHANICZNEGOZABEZPIECZENIA ORAZ AWARYJNE OTWIERANIE W MIEJSCACHZAINSTALOWANIA”Termin: 28 – 31 października 2013 r.KURS AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEMINFORMACJI (SZBI) WG ISO 27001Termin: 13 – 14 listopada 2013 r.KURS „SYSTEMY DOZOROWE CCTV WYKORZYSTUJĄCE POTOKÓŁ INTERNETOWY (IP)DO TRANSMISJI WIZJI”Termin: 13 – 15 listopada 2013 r.KURS PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO PIERWSZEGO STOPNIA„INSTALOWANIE I KONSERWACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCHSTOPNI 1 – 4/KLAS SA1 - SA4”Termin: 18 – 22 listopada 2013 r.SEMINARIUM DOKSZTAŁCAJĄCE DLA EKSPERTÓW I DORADCÓWTermin: 27 – 28 listopada 2013 r.KURS INWESTORÓW I ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃTECHNICZNYCHTermin: 2 – 6 grudnia 2013 r.Absolwenci kursów otrzymują dokumenty wystawione bezterminowo:- zaświadczenie o ukończeniu kursu (druk MEN)- dyplom Ośrodka Szkoleniowego PISAZ pełną ofertą szkoleniową Polskiej Izby Systemów Alarmowych możnazapoznać się na stronie www.pisa.org.plSzczegółowe informacje można uzyskać w OS PISA tel.(22) 620 45 57,e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotamispamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript,żeby go zobaczyć.