51.2674181 22.4838921

Zapraszamy na zakupy

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Deszczowa 19Lublin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Producenci------- producenci -------AkapitEP PublishingFundacja Pomocy Szko?om Polskim na WschodzieFundacja Pro OrganoKonsorcjum Wydawnicze Voyager-TourKsi?garnia ?w. JackaLibropolisPolihymniaProwincja Zgromadzenia Si?str Uczennic Boskiego MistrzaSchola Cantorum Misericordis ChristiSutkowski Edition WarsawWydawnictwo ?w. Krzy?aWydawnictwo HEJNAŁWydawnictwo ORGANONWydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w LubliniePobierz cennikużytkowników online: 5zalogowanych: 0liczba odsłon: 2201256StanisławKlimaszewski, Pielgrzymkowy widnokrąg. Strofy o Świętym JaniePawle IIcena: 15.00 złPowyższy tom wierszy StanisławaKlimaszewskiego wpisuje się wszereg interesujących książekcałkowicie poświęconych świętemuJanowi Pawłowi II. Układwierszy w książce zachowuje chronologięwydarzeń i motywówzaczerpniętych z życia i działalności JanaPawła II. Autor niejest poetą okazjonalnym, nie jest poetą„łatwego wiersza”, alezachowując modlitewną tonację akcentujewagę słowa jako ogniwajednoczącego nas z nauczaniem Jana PawłaII. Ciekawe i oryginalnemetafory... więcejMaria Duławska,Literkowocena: 20.00 złPowyższaksiążka to znakomity prezent dla najmłodszych, którzyzaczynająnaukę czytania. Sztywne kartki, poręczny format i twardaoprawa,dzięki którym książka przetrwa wielokrotne przeglądanie.Rymowanki Marii Duławskiej oraz piękne i zabawne ilustracjeautorstwa Eweliny Przytuły - to prawdziwe dzieło sztuki!Każdedziecko z wypiekami na twarzy będzie słuchać wierszyków orazoglądać kolorowe ilustracje pełne licznych detali, ucząc sięjednocześnie alfabetu poprzez kojarzenie... więcejJózef Zięba, ByłCzłowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana zniebemcena: 35.00 złPamiątka kanonizacjidwóch wielkich papieży Jana XXIII i JanaPawła II. Rzym, 27kwietnia 2014 r.Tytuł albumu iutworu poetyckiego autora jest wyjęty z poematu Karola Wojtyły:„Stanisław”.Józef Zięba, autorpoetyckiego tekstu, przenosi„prorocze słowa” poety KarolaWojtyły na błogosławionego, a od 27kwietnia 2014 roku świętegoJana Pawła II, pierwszego Polakawyniesionego po tysiącu latpolskiego chrześcijaństwa na stolicęświętego... więcejSebastian Sas,Wiersze pierwsze, wyd. IIcena: 17.50 złJestto już drugie wydanie „Wierszy pierwszych” autorstwaSebastianaSasa, który jak sam o sobie mówi, tworzy z powodumiłości dodzieci. W wesoły sposób porusza w nich ważne tematytakie jakupływający czas i problemy, z jakimi na co dzieńborykają siędzieci, szkołą, wizytą u lekarza. Autor poważnymsprawom nadajelekkość, pomaga się z nimi oswoić i przedewszystkim bawi.Książkajest bardzo atrakcyjnie wydana,kolorowa, bogato i estetycznieilustrowana,... więcejSebastian Sas,Wiersze wtórecena: 17.50 zł„Wierszewtóre” autorstwa Sebastiana Sasa, który jak sam o sobiemówi,tworzy z powodu miłości do dzieci, to kolejny już zeszytwypełniony wierszykami dla najmłodszych. W wesoły i ciekawy sposóbprzedstawia otaczający nas świat, przekaz jednak nie jestoczywisty– poprzez umiejętną grę słów autor tworzy zagadki, takabynajmłodszy czytelnik sam mógł dotrzeć do puenty. Autorpoważnymsprawom nadaje lekkość, pomaga się z nimi oswoić iprzedewszystkim bawi.... więcejSebastian Sas, Oprzyjaźni. Powieść dla dzieci mądrychcena: 17.50 zł„Oprzyjaźni” to powieść autorstwa Sebastiana Sasa, który jak samo sobie mówi, tworzy z powodu miłości do dzieci. Przedstawionahistoria w ciekawy sposób opowiada o wartościach takich jak:miłość, przyjaźń, a także o pokonywaniu uprzedzeń, gdy w gręwchodzi ratowanie czyjegoś życia.Książkajest bardzoatrakcyjnie wydana, kolorowa, bogato i estetycznieilustrowana.Nakładem WydawnictwaPOLIHYMNIA, ukazały się również:„Wierszepierwsze, wyd.II”,... więcejred. Krystyna Chałas,Młodzież jaką znamy i nie znamy. Część 9. seria C. Wmłodzieńczym życiu staram się być stróżem poranka inadzieicena: 25.00 złNadzieja rodzi się wrazz narodzinami człowieka, zajmuje swenależne miejsce w sercach iumysłach rodziców. Jest elementemstrukturalnym triady cnótteologalnych: wiara, nadzieja i miłość.Te dwa fakty świadczą ojej wielkiej wartości.Książka ta jestświadectwem młodych ludzi - gimnazjalistów i licealistów.Stanowipokłosie IX edycji konkursu na świadectwo wartościom.Tegorocznytytuł brzmiał: „W mojej młodości staram się byćstróżem porankanadziei”. Konkurs został... więcejHelene Bodin,Gotowanie na parze + bambusowy parowarcena: 80.00 złCzłowiekod tysiącleci wykorzystywał parę do przyrządzaniaposiłków.Dzięki niezwykle delikatnemu procesowi gotowania smak,kolor ikonsystencja surowców uzyskują swoją prawdziwąpełnię.Gotowaniena parze sprzyja zdrowiu, ponieważ pozwalasurowcom zachowaćwszystkie ich substancje odżywcze i prawie niewymaga stosowaniatłuszczu.Tensposób przyrządzania posiłkówprzynosi wspaniałe efekty wodniesieniu do praktycznie wszystkichpotraw, zarówno z warzyw, rybi owoców morza,... więcejHelene Bodin,Książka o stresiecena: 27.00 złWzdrowym ciele zdrowy duch!Książkao stresie tozaproszenie do bardziej zbilansowanego sposobużycia. Inspiracjądo jej powstania była tradycyjna filozofiachińska, której metodyautorka przekłada na język warunków życiaw XXI wieku. Książkadaje podstawowe informacje o tym, jak odbieraći interpretowaćsygnały ciała. Przedstawia również garśćprzemyśleń na tematkrótko- i długoterminowych sposobówsterowania własnym życiem wkierunku harmonii i rozwoju.Celem Książkio... więcejTomasz Jasiński wydał,Missa in Dis „Die Zauberflöte” Nieznane dzieło sygnowanenazwiskiem Mozarta. Partytura, facsimile rękopisucena: 99.00 złWzbiorze dawnych muzykaliów kościoła św. Mikołaja wBielsku-Białej zachował się unikatowy przekaz rękopiśmiennydziełasygnowanego nazwiskiem Mozarta. Jest to zupełnie dotądnieznanaMissa in Dis.Dzieło nie figuruje w żadnym z działów kataloguKöchla,nie udało się także odnaleźć jakiegokolwiek jego śladu wrozmaitych innych katalogach muzycznych, spisach inwentarzowych,tytułach bibliograficznych i dostępnych pozycjach literaturymuzykologicznej. Przed uznaniem Missain Disza... więcejŁukasz Kwiatkowski,Muzyka Jana Sebastiana Bacha w twórczości fortepianowejFerruccia Busoniegocena: 40.00 złPrzedmiotemanalizy w niniejszej pracy jest recepcjauniwersalności muzyki JanaSebastiana Bacha w utworachfortepianowych Ferruccia Busoniego. Tematten wydaje sięinteresujący, a także inspirujący pod względemnaukowo-badawczym,dydaktycznym i wykonawczym. Związane jest to z:–odkryciem przezFerruccia Busoniego uniwersalnychwartości artystycznych muzykiJana Sebastiana Bacha oraz próbą ichoryginalnej adaptacji w jegokompozycjach i transkrypcjach, gdziezastosował... więcejJózef Furmanik,Utwory chóralne. Msze jedno- i dwugłosowecena: 30.00 złZogromną radością oddajemy do rąk Państwa kolejne publikacjeJózefa Furmanika. Są to dwa zbiory utworów chóralnych: Mszejedno-i dwugłosowe oraz msze trzygłosowe.Tąedycją zamykamy twórczośćmszalną tego zasłużonegokompozytora, organisty i wychowawcy.Kompozycjemszalne zawarte w trzech zbiorach, jakie ukazały się wnaszymWydawnictwie charakteryzują twórczość Józefa Furmanikajakokompozytora i organistę o solidnym warsztacie muzycznym.Utworydzięki swojej prostocie,... więcejMuzyka w Liturgii 69- 4/2013cena: 7.50 złMuzyka wLiturgii. Pomoce dla organistów i muzykówkościelnych tokwartalnik zaadresowany do osóbzainteresowanych śpiewem i muzykąliturgiczną, organistów,muzyków, dyrygentów prowadzących chóry,schole czy zespołyinstrumentalne na terenie parafii, a takżekapłanów, starającychsię w swych kościołach o uświetnienieliturgii. Czasopismo zawieraopracowania chóralne i akompaniamentyorganowe orazwokalno-instrumentalne opracowania pieśni religijnych.Redakcję...więcejAdam Łaguna, RenataSyta, Stanisław Diwiszek, Śpiewajcie Panu Pieśń. Propozycjepieśni mszalnych na każdy dzień roku liturgicznegocena: 25.00 złWychodzącnaprzeciw oczekiwaniom organistów, księży oraz osóbodpowiedzialnych za muzyczne przygotowanie liturgii Mszy świętejoddajemy do Państwa rąk kompleksowe opracowanie propozycji pieśniw czasie Mszy św. na każdy dzień roku liturgicznego. Obejmuje ononiedziele (rok A, B, C) i dni powszednie (cykl czytań rok I, II),jak również święta i uroczystości oraz wybrane wspomnieniaświętych i błogosławionych. Korzystając z szerokiego wachlarzaśpiewników kościelnych oraz bogactwa... więcejMuzyka w Liturgii 68- 3/2013cena: 7.50 złMuzyka wLiturgii. Pomoce dla organistów i muzykówkościelnych tokwartalnik zaadresowany do osóbzainteresowanych śpiewem i muzykąliturgiczną, organistów,muzyków, dyrygentów prowadzących chóry,schole czy zespołyinstrumentalne na terenie parafii, a takżekapłanów, starającychsię w swych kościołach o uświetnienieliturgii. Czasopismo zawieraopracowania chóralne i akompaniamentyorganowe orazwokalno-instrumentalne opracowania pieśni religijnych.Redakcjęczasopisma... więcejAndrzej SzczepanRozwałka, Co w duszy gra. Śpiewnikcena: 25.00 złPrzedstawiany śpiewnikjest pierwszą publikacją Andrzeja SzczepanaRozwałki. Dobórpoezji, do której napisał melodię nie jestprzypadkowy i stanowiwyraz jego zainteresowańliteracko-muzycznych.Fascynacja wierszamiżyjących współcześniepoetów z bogatym dorobkiem literackim,stała się motywacją inatchnieniem do stworzenia kompozycjizawartych w książce.Wpierwszej częściśpiewnika zawarto poezję pani Izy Marciniak,która swoją przygodęliteracką rozpoczęła po audiencji u Ojca...więcejHenryk RyszardŻuchowski, Powieści i opowiadania teatralnecena: 50.00 złHenryk Ryszard Żuchowskijest autorem bajek teatralnych,słuchowisk radiowych, śpiewnikówdla dzieci, książek z dziedzinysavoir-vivreu, opowiadań ipowieści związanych z teatrem.Topierwszy pisarz, którynapisał tak wiele opowiadań na jeden,wybrany temat, w tymprzypadku teatr. Jego sceniczny pseudonimRyszard Zarewicz jestkojarzony ze znakomitym aktorem i reżyseremw wielu teatrach wPolsce. Prowadzi także zajęcia ze studentami nakilku wyższychuczelniach.Akcje jego... więcejStanisław Harasimiuk,Oszust w cylindrzecena: 30.00 złPowyższa powieść togorzka spowiedź starszego mężczyzny dokonana uschyłku życia wgabinecie u psychoanalityka. Leciwy pan odkrywa,że okłamywałbliskich, przyjaciół i liczne przyjaciółki niczymmagik zcylindra króliki i gołębie, on dobywał i roztaczał przedoczamipań i panienek rozmaite piękności, mamił czarownymipejzażami,dodawał mało warte, lecz efektowne błyskotki, wiódł pokoleiwszystkie do łóżka, skąd wychodziły zdumione mocą kochanka,jego delikatnością i maestrią ars... więcejHonorata Cybulaoprac., Kukułeczka kuka. Piosenki ludowe na głosyrównecena: 12.00 złSpis utworów:1.A za lasem wołkimoje2.Hej,bystra woda3.Idzie chmura4.Kiebyście wywiedzieli5.Kukułeczka kuka6.Kokoszkajarzębata7.Miała baba koguta8.Modre oczka9.Nasa matka Katarzyna10.Odejdź Jasiu odokienka11.Oj, żeglujże,żeglarzu12.Szła dzieweczka13.Trojak14.Uśnijże mi, uśnij15.Za górami, zalasami16.Zielona rutka17.Zielony... więcejGrzegorz Miśkiewicz,Grecki etos muzyczny i jego wpływ na kształtowanie się koncepcjiśpiewu kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwacena: 25.00 złZakres tematycznyniniejszej pracy obejmuje treści wiążące muzykęz jej historią,filozofią i estetyką. Jedną z najważniejszychrelacji, w jakiejmuzyka znajduje się od wieków, jest jej związekze słowem –począwszy od tekstów będących wyrazem prozaicznychludzkichmyśli, poprzez różnorodne formy literackie, aż po SłowoBoże (Logos), któregonajwiększym wyrazicielem, w opinii wieluprzedstawionych w pracyautorów, jest właśnie medium dźwiękowe.Pracama na celu uzasadnienie... więcejWiesław Kot, „Zkoncertu...” W hołdzie profesorowi KazimierzowiGórskiemucena: 18.00 złJestto zbiór wierszy poświęconychw pierwszej części prof.Kazimierzowi Górskiemu, jego działalnościartystycznej w rodzinnymRakowie, którą zapoczątkował w 2007 rokuFestiwalem RAKOWSKIEDIVERTIMENTO „Tota Pulchra es Maria”. Towłaśnie po koncercieodbyło się spotkanie, na którym Pan WiesławKot poznał prof.Górskiego i któremu zaprezentował swoje wiersze,napisane podczaskoncertu. Pod wpływem muzyki rozbrzmiewającej wRakowskiejświątyni wysławiającej przymioty Matki... więcejMatylda IrenaKrasicka, Opowieści bajkowecena: 12.50 złKsiążeczka Matyldy Ireny Krasickiejto zbiór bajek opatrzonychmalarskimi impresjami autorstwa pisarki,co z pewnością wzbogaci ipobudzi wyobraźnię najmłodszychczytelnikówSpis bajek:1.Biała kurka2.Łukasz na wsi3.Niespodzianka4.Sen Walerka5.Spotkali się ślimak z żółwikiem6.Urodziny świnkiwięcejMaria Szymanowicz,Propozycje pieśni na niedziele, uroczystości i święta RokuLiturgicznego, wyd. II rozszerzone + dodatek nutowycena: 32.00 złMszaŚwięta stanowi centrum kultu i życia Kościoła. Wykonywanepodczas niej śpiewy są elementem ubogacającym celebrację iumacniającym ducha wspólnoty. Właściwie dobrane, wprowadzająuczestników w treść liturgii oraz stanowią udźwiękowionykomentarzmodlitw, czytań i homilii. Propozycje pieśni zostałyprzygotowanew oparciu o Mszał Rzymski dla diecezji polskich,LekcjonarzeMszalne, Komentarze biblijne do czytań mszalnych,dokumentyPrawodawstwa muzyki liturgicznej oraz wybrane... więcejFeliks Czyżewski,Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetleinskrypcji nagrobnych. Cz. 1 Słownik nazwiskcena: 32.00 złPowyższapublikacja prezentuje około 3 tysiące haseł. Nazwiskazostaływydobyte z inskrypcji nagrobnych zebranych w latach2005-2008.Badania przeprowadzono na ponad 60 cmentarzachwyznaniowych, głównieprawosławnych i dawnych unickich,północno-wschodniejLubelszczyzny. Bazę źródłową Słownikastanowiponad 10 tysięcy napisów utrwalonych cyrylicą i łacinką.Najstarsze inskrypcje, sięgające połowy XIX wieku, zostałyzapisane w języku polskim i rosyjskim, zaś inskrypcje datowanena... więcejBogusław Szynalski,Opera Modesta Musorgskiego „Borys Godunow” muzyczną ilustracjąosobistego dramatu władcy – w aspekcie wykonawczymcena: 25.00 złNiniejsza publikacja przedstawiawybrane fakty z życia itwórczości rosyjskiego kompozytora zuwzględnieniem miejsca iznaczenia opery „Borys Godunow” wmuzycznym dorobku ModestaMusorgskiego. Autor ukazuje powyższąoperę jako propozycjęprzedstawienia historycznej faktografii,wybranego okresu zdziejów Rosji, jak również muzycznegonowatorstwa w zakresierosyjskiej opery. Publikacja urozmaicona jestkolorowymifotografiami ilustrującymi przedstawienie „Borys... więcejZbigniew Dmitroca,Janusz Lawgmin, Magdalena Józefczuk-Dmitroca,Śpiewanki-malowankicena: 15.00 złŚpiewanki – malowankiprzygotowane zostały z myślą onauczycielach i instruktorachprowadzących zajęciamuzyczno-ruchowe z dziećmi.Zaproponowano 14 różnorodnych utworówz tekstami Zbigniewa Dmitrocy, muzyką Janusza Lawgmina ikolorowankami Magdaleny Józefczuk-Dmitrocy, które z pewnościąumilą najmłodszym muzyczną zabawę.Do książeczki dołączona jestpłytaCD z partiami wokalnymi oraz karaoke z linią melodyczną.więcejMatylda IrenaKrasicka, Aforyzmy i fraszkicena: 4.00 złPowyższy zbiorek zawiera aforyzmy ifraszki w błyskotliwy sposóbpuentujące rzeczywistość, któranas otacza.GospodarkaReforma doskonała to zmiana takaktóra by pasowała czymś doczłowiekaNa przejściachStają na światłachczerwonychgdzie wolne miejscei pędzą bezmyślnie w zielonychnasiebiewięcejLeon Karłowicz, LeonPopek, Świadkowie oskarżają. Okrutna przestroga. CzęśćIIIcena: 40.00 złFundamentalne dzieło,które otrzymuje do rąk Czytelnik w 70rocznicę masowych mordówludności polskiej na Wołyniu, jestkolejnym krokiem do utrwalenia wpamięci i przekazania potomnym kuprzestrodze okrutnej prawdy onieludzkich doświadczeniach kiedyświelokulturowych, malowniczychziem o bogatej historii itradycjach. Są to świadectwa mieszkańcówróżnych wołyńskichpowiatów, którzy byli świadkamibestialskiego ludobójstwa,przechowali te straszliwe wydarzenia wswej pamięci i... więcejJózef Furmanik,Utwory chóralne. Msze trzygłosowecena: 30.00 złZogromną radością oddajemy do rąk Państwa kolejne publikacjeJózefa Furmanika. Są to dwa zbiory utworów chóralnych: Mszejedno-i dwugłosowe oraz msze trzygłosowe.Tąedycją zamykamy twórczośćmszalną tego zasłużonegokompozytora, organisty i wychowawcy.Kompozycjemszalne zawarte w trzech zbiorach, jakie ukazały się wnaszymWydawnictwie charakteryzują twórczość Józefa Furmanikajakokompozytora i organistę o solidnym warsztacie muzycznym.Utworydzięki swojej prostocie,... więcejks. Wiesław Hudek,Uczę się życiem dziękować. Poezje zebranecena: 27.00 złW 2014 roku mija 25 latod pierwszego napisanego wiersza przez ks.Wiesława Hudka, a także20 lat kapłaństwa Autora. Te pięknejubileusze uświadamiają jakszybko płynie życie.Poezja jestwymagająca,jest trudna, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdziedominujekultura obrazkowa. Żyjemy coraz szybciej, tymczasempoezja – słowazaklęte w rymy i rytmy, wersy i strofy – niepozwala gnać, każesię zatrzymać.Wrażliwość poetyckato taczuła struna w człowieku, którą... więcejJózef Struski,Pamiętniki o Łąkoci 1915-1945cena: 25.00 złPowyższą książkę wstępem opatrzyłBiskup Ryszard Karpiński,emocjonalnie związany z tytułowąŁąkocią, z której pochodziła jegomatka – Feliksa z d.Maruszak. Wiele faktów opisanych w pamiętnikuduchowny pamięta zopowieści z domu rodzinnego, co przyczyniło siędo publikacjiwspomnień Józefa Struskiego.Pamiętnikwiejskiegopoety, który wierszem i prozą ukazuje ciężkie kolejelosu swojejrodzinnej wsi Łąkoć podczas I i II wojny światowej.Wieśta,położona przy drodze... więcejAndrzej Mielewczyk,Ave Maria na chór mieszanycena: 4.40 złAve Maria współczesnego kompozytorana czterogłosowy chórmieszany.więcejoprac. HonorataCybula, Przybyli ułani pod okienko. Pieśni patriotyczne iżołnierskie na głosy równecena: 11.00 złSpis utworów:1.Hymn państwowy2.Boże, cośPolskę3.Cześć polskiejziemi4.Cześć Ci,Polsko5.Deszcz, jesiennydeszcz6.Idzie żołnierzborem, lasem7.Jak długo w sercachnaszych8.Marsz, marsz Polonia9.Na Wawel, na Wawel10.Ojczyzno ma11.O mój rozmarynie12.PałacykMichla13.Piechota14.Pierwsza kadrowa15.Przybyli ułani podokienko16.W krwawym polu...więcejJan Węcowski, AveMaria w muzycecena: 35.00 złRóżne opracowania „Ave Maria”w zakresie formy kameralnej: utworysolistyczne i duety ztowarzyszeniem organowym. Przedstawiamydzieła znane, lubiane, aleznajdują się też w niniejszejpublikacji utwory zapomniane, anawet zupełnie nieznane. Wznacznym stopniu prezentowani są polscytwórcy. Szereg kompozycjipublikujemy po raz pierwszy. Nakońcu znajdują się notki dotyczącepowstania danego „Ave Maria”Spis utworów:... więcejŁukasz Gos, PaniFatimskiej - Królowej Różańca Świętego. ŚpiewnikMaryjnycena: 20.00 złPierwsza edycja zawierająca tak licznyrepertuar pieśni maryjnych,głównie fatimskich, udokumentowanych zautorstwa tekstów imelodii, przystosowany do użytku wiernych.Zbiór ten wychodzinaprzeciw powszechnemu zapotrzebowaniu wyrażanemuwielokrotnieprzez duszpasterzy, organistów oraz najważniejszychjego adresatów– wiernych, którzy od dawna wyrażają dużezainteresowanie takimrepertuarem.Śpiewnik zawiera 107 pieśni maryjnychz liniąmelodyczną i tekstami wszystkich... więcejDo ołtarza jużidziemy. Śpiewnik dla dziecicena: 8.00 złŚpiewniczek zawiera 93 pieśni ipiosenki religijne, głównie dośpiewania w okresie zwykłym iwielkanocnym. Przy każdym tytuleumieszczona jest linia melodycznapieśni/piosenki, niektóreopracowane są na dwugłos.Ten sympatyczny śpiewniczek, jak sugerujejego podtytuł, został ładnie wydany z myślą o dzieciach,szczególnie tych, które przyjmują Pierwszą Komunię Świętą, a potem- w oktawie i później  - przychodzą na wspólne Eucharystie,wspólnie uwielbiając Pana Jezusa za Jego odwiedziny w... więcejŚpiewać każdy może.Piosenki do wspólnego śpiewania. Śpiewnikcena: 9.50 złKieszonkowyśpiewniczek do wspólnego śpiewania. Zawiera teksty197znanych piosenek. Są w nim zarówno piosenkibiesiadne, jak ipatriotyczne, ludowe i hity polskiej scenymuzycznej. Możesz gozabrać ze sobą na wycieczkę, na ognisko, naspotkania zprzyjaciółmi, rodziną w domowym zaciszu.Świetnie nadaje się nawesele czy na firmową imprezęintegracyjną. Zaspokoi wymaganiakażdej grupy wiekowej.Wybór i opracowanie: Aleksandra ZołaTomasz Orkiszewski.Rok wydania: 2008 liczba... więcejJacek Bęś, Organy wkościołach Jarosławiacena: 40.00 złPowyższapublikacja jest to studiumhistoryczno-instrumentoznawcze, gdziewiększy nacisk położonyzostał na część instrumentoznawczą.Autor z wykształcenia jestmuzykologiem i organistą, ale z dużymznawstwem wykonuje takżeprace organmistrzowskie – remontowe ikonserwatorskie. Książkapowstała więc nie tylko w oparciu oźródła archiwalne iliteraturę, ale przede wszystkim w oparciu owłasne, gruntownebadania instrumentologiczne. (...)Wswojej książce Autorprzedstawił... więcejRostislaw Wygranienkooprac., Jeszcze Polska nie zginęła - fuga na fortepian luborgany, Karol Kurpińskicena: 9.50 zł„Jeszcze Polska nie zginęła”to fuga Karola Kurpińskiego nafortepian. Niniejszeopracowanie prezentuje oryginalną wersję tegoutworu (Urtext).Dodatkowo przedstawiona jest również wersjaorganowaopracowana przez Rostislawa Wygranienko. W słowiewstępnym opisany jestżyciorys i twórczość Karola Kurpińskiego, ana końcuRostislaw Wygranienko zamieścił komentarz rewizyjny iwykonawczy.Fuga na temat hymnu „Jeszcze Polskanie zginęła”...więcejHalina Ludorowska,Bliżej pełni. Późna twórczość Christy Wolf (1990 –2010)cena: 49.00 złAutorkaniniejszej książki – znawczyni literatury enerdowskiej,którejpoświęciła dotychczas trzy monografie oraz wiele studiów –podjęła w nowej książce próbę podsumowania twórczości ChristyWolfz perspektywy jej zakończonego życia. Na potencjalne pytanie,czyokreślenie „bliżej pełni” należy rozumieć jako rodzajżyciowegospełnienia się Christy Wolf jako pisarki i człowieka,odpowiada zprzekonaniem literaturoznawcy, że wskazuje na to lekturajej...więcejKrystyna Gołaszewska,Nurt neoklasyczny w twórczości fletowej kompozytorów polskich naprzykładzie wybranych utworów Aleksandra Tansmana, AntoniegoSzałowskiego, Tadeusza Szeligowskiego i WojciechaKilaracena: 25.00 złCelemniniejszej pracy jest ukazanie fletowej twórczościkompozytorówpolskich, którzy pisali zgodnie z założeniami nurtuneoklasycznego, zarówno na przykładzie artystów tworzących wkraju, jak i tych pozostających na emigracji. Autorka zamieściła wksiążce informacje mało znane i przybliżyła postacikompozytorów,mających w swoim dorobku utwory z udziałem fletu, októrych wiemyniewiele, oraz szczegółowo omówiła sylwetki podwóchprzedstawicieli z obu obszarów działalności (w... więcejAlicja Barton,Świerszczecena: 8.00 złKolejna wierszowanabajeczka autorstwa Alicji Barton, tym razemopowiada o przygodach izwyczajach świerszcza w każdej z czterechpór roku. Książeczkaopatrzona jest ilustracjami EmiliiRumińskiej, gdzie każdy obrazekma swoje lustrzane odbicie wpostaci kolorowanki.Częściowy dochód zesprzedaży każdejksiążeczki jest przekazywany na fundację EwyBłaszczyk „Akogo?”http://www.akogo.pl/oraz na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im.Małego Księcia... więcejKrystyna Gołaszewska,Polish Flute Music - płyta CD, Tadeusz Szeligowski, AleksanderTansman, Wojciech Kilar, Antoni Szałowskicena: 30.00 złCałe pokolenie kompozytorów XX wieku poszukiwało autorytetówmuzycznych. Jednym z nich była Nadia Boulanger, wielka osobowośćpedagogiczna swoich czasów, nieprzejednana admiratorka formklasycyzujących. To postać, która wywarła wielki wpływ naszerokągrupę kompozytorów europejskich, w tym również naSzeligowskiego,Kilara, Tansmana i Szałowskiego.Wprezentowanej muzyce słychaćrównież inspiracje impresjonistycznei wyraźne fascynacje muzykąStrawińskiego. Niekiedy pojawiają... więcejHieronim Chamskizebrał i opracował, ABBA - OJCZE. Pieśni i piosenki religijne,wyd. IIIcena: 99.00 złABBA – OJCZEjest śpiewnikiem kościelnym, gdyż zawierapieśni o Bogu i Jegowielkich tajemnicach. Ponieważ głównymelementem przeżyciareligijnego w pieśni kościelnej jest treść,zaś muzycznego rytmdlatego prostota i płynność śpiewu stanowiąwielkie zaletywspólnej modlitwy. (...)Jestto najnowszewydanie tego śpiewnika w nieco zmienionej i znacznieposzerzonejformie. Twarda oprawa i niezbyt ścisłe szycie pozwoląna to, abyzbyt łatwo śpiewnik na pulpicie organisty... więcejKrystian Wojaczek,Profilaktyka kryzysu małżeństwacena: 25.00 złKsiążka poświęconaprofilaktyce kryzysu małżeństwa adresowana jestprzede wszystkimdo małżonków, ponieważ znają trud codziennegozmagania opowodzenie swojego małżeństwa, ponieważ są ludźminajbardziejdyskryminowanymi w systemie edukacji, ponieważ wmawiasię im, żeniemal wszystkie trudności, pojawiające się w ich życiuwymagająterapii, ponieważ to od powodzenia małżeństwa zależy nietylkoich osobiste szczęście, ale poprawne funkcjonowanie ichrodziny,naszego społeczeństwa i... więcejks. Adam Orczyk,Kształcenie i formacja duchownych w średniowieczucena: 35.00 złPrzedmiotem niniejszego opracowania jest ukazanie rozwoju formorganizacyjnych kształcenia i wychowania duchownych w KościeleZachodnim w średniowieczu w kontekście historyczno-kulturowym iduchowym tej epoki. Problem badawczy zakłada ukazanie roliśredniowiecznych szkół kościelnych, kapituł katedralnych ikolegiów uniwersyteckich w zakresie formacji kapłańskiej w jejpodstawowych wymiarach: duchowym, intelektualnym i duszpasterskim,nakreślając niejako pośrednio status... więcejElżbieta Zimecka,Ostatni dzwoncena: 12.00 złPrzedstawianytomik zawiera wiersze o tematyce patriotycznej ireligijnej. Autorkaporusza ważne dla każdego kwestie jakpolskość, wiara w Boga orazproblemy bieżące wynikające zrzeczywistości, w której przyszłonam żyć.Marzę,by do Polskiwróciła normalność, a Bóg zawsze był na pierwszymmiejscu. Abypatrioty nie zastępował kosmopolita a rodzinypartnerzy. Abydzieci nie były głodne, deprawowane, a Polacy mieliwładzę służącąpolskiej racji stanu.Wtedy zniknie głód,... więcejJerzy Bartmiński red.,Lubelskie - Polska pieśń i muzyka ludowa WERSJACZARNO-BIAŁAcena: 600.00 złJedyna taka publikacja!Obowiązkowa lektura dla wszystkichosóbzainteresowanych tradycyjną muzyką ludową skierowana: dodziałaczy zajmujących się kulturą w różnych ośrodkach i naróżnychszczeblach, do nauczycieli promujących idee „małychojczyzn”, domłodzieży doceniającej wagę tradycji isympatyzującej z ruchemfolkowym, do regionalistów działających wtowarzystwachregionalnych, do zespołów folklorystycznych i dowszystkich którzyszukają autentycznych zapisów... więcejJerzy Bartmiński red.,Lubelskie - Polska pieśń i muzyka ludowacena: 900.00 złJedyna taka publikacja!Obowiązkowa lektura dla wszystkichosóbzainteresowanych tradycyjną muzyką ludową skierowana: dodziałaczy zajmujących się kulturą w różnych ośrodkach i naróżnychszczeblach, do nauczycieli promujących idee „małychojczyzn”, domłodzieży doceniającej wagę tradycji isympatyzującej z ruchemfolkowym, do regionalistów działających wtowarzystwachregionalnych, do zespołów folklorystycznych i dowszystkich którzyszukają autentycznych zapisów... więcejJanusz Świąder,Apassionata. Wspomnienia o Januszu Gniatkowskimcena: 46.00 złJanusz Gniatkowski,wielka gwiazda polskiej piosenki w latach 50.i 60. XX-wieku.Uwielbiany przez fanów, charakteryzujący sięniepowtarzalnymurokiem osobistym, elegancją i fascynującąosobowościąestradową. No i ten głos, wyjątkowy, ciepły o dużejskali isile, i przepięknej barwie, który później wieluwykonawcówstarało się naśladować. Wylansował takie przeboje jak:Apassionata, Piosenka kubańska (znana takżejako Kuba, wyspajak wulkan... więcejJanusz Świąder,Tadeusz Stolarski, Marta Mirska. Gloria i gehenna. Prawdziwahistoria życia Królowej Polskiej Piosenkicena: 65.00 zł„Starsze pokoleniedoskonale pamięta jej charakterystyczny głos,pięknie brzmiącyalt, który zachwycał swoją niepospolitą barwą.Marta Mirska byłabowiem jedną z najwybitniejszych inajciekawszych postaci, jakiepojawiły się po wojnie w polskiejpiosence. (...)W książce tej, poprzezpryzmat korespondencji,którą w ostatnich latach swojego życiaprowadziła z wypróbowanymprzyjacielem ze Swarzędza, JerzymMiecznikowskim, poznajemyosobowość piosenkarki, będącej nietylko... więcejAlinaŻórawska-Witkowska, Muzyka na polskim dworze Augusta III. CzęśćIcena: 180.00 złKsiążka zostałauhonorowana nagrodą „Clio” I-ego stopnia 2013r., przyznawanąprzez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego orazDziekana WydziałuHistorycznego.Muzykana polskim dworzeAugusta III nawiązuje do wcześniejszych pracautorki (Muzyka nadworze i w teatrze Stanisława Augusta orazMuzyka na dworzeAugusta II w Warszawie).Publikacjeskładają się na swoistątrylogię opisującą i dokumentującąniemal sto lat dziejów muzykina polskim dworze za panowania... więcejHalina Zielińska,Kształcenie głosu, wyd. IVcena: 21.00 złKsiążka prof. H. Zielińskiej jest przystępnie napisanympodręcznikiem emisji głosu. Dzieło to w sposób szczególny podkreślaestetyczne wymiary posługiwania się językiem i akcentuje potrzebępodnoszenie kultury języka i śpiewu. Zawiera wiele rysunków ipropozycji konkretnych ćwiczeń emisyjno-artykulacyjnych. Podręcznikten jest przeznaczony dla wszystkich, którzy wykorzystują własnyaparat głosowy do pracy zawodowej. Liczne odniesienia do muzykiliturgicznej sprawiają, że powinni... więcejAndrzej Schmidt,Historia jazzucena: 88.00 złHistoria jazzu to jedyna w języku polskim publikacjaprzedstawiająca szeroko historię jazzu, począwszy od jego powstaniaaż do roku 2000. Autor – profesor Andrzej Schmidt jest pionierempolskiego jazzu,wykładowcą historii jazzu na Akademii Muzycznejw Katowicach,prelegentem i autorem wielu audycji radiowych orazartykułów w periodykach muzycznych. W niniejszej pozycjiprzedstawia muzykę jazzową i jej powstanie na szerokim tlehistoryczno-społecznym.  O dogłębnym... więcejTomasz Jasiński,Tryptyk dla Fryderyka. SCIENTIA-MUSICA-ARScena: 70.00 złPublikacja tazostała przygotowana na Rok Chopinowski 2010.Zrodziła się w środowiskuakademickim Wydziału Artystycznego UMCSw Lublinie. Księga ta jestwynikiem zbiorowego wysiłku uczonych,kompozytorów, artystówplastyków i poetów. Pierwszą częśćwydawnictwa – Scientia wypełniają teksty naukowe, które są dziełemwykładowcówInstytutu Muzyki UMCS oraz badaczy z innych ośrodków.Częśćdruga tryptyku – Musica zawiera współczesne dziełamuzyczneinspirowane... więcejAleksandraChmielewska, 50 popularnych melodii śpiewówmiędzylekcyjnychcena: 12.00 złNiniejszy tomik stanowi czwartą, konieczną część wydanej ostatniopozycji Śpiewy międzylekcyjne, cz. I-III. Zawiera melodie psalmówzaczerpnięte ze Śpiewnika liturgicznego wydanego przez TowarzystwoNaukowe KUL, Lublin 1991 i z pozycji ks. K. Pasionka Śpiewymiędzylekcyjne, Tarnów 2002.Zbiorek zawiera melodie autorstwa: ks.I. Pawlaka, ks. K. Mrowca, ks. K. Pasionka, ks. W. Kądzieli, ks. Z.Rogali, o. J. Ścibora CSsR, ks. H. Chamskiego, J. Łasia, ks. H.Cempury, E. Sitki, W. Buraka, J.... więcejMichał Szlachcic,Śpiewy międzylekcyjne, cz. I, II, IIIcena: 99.00 złŚpiewy międzylekcyjne to trzytomowa publikacja zawierającapsalmy orazaklamacje przed Ewangelią na cały rok kościelny (cykleniedzielne A, B, C icykle dni powszednich rok I i II, wszelkieświęta i okoliczności, np. śluby, pogrzeby). Zostały onezaczerpnięte z lekcjonarzymszalnych. Kolejne części zawierają:cz.I: Okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego,Wielkiego Postu iWielkanocy, 1-23 tygodnie zwykłe,cz. II: 24-34 tygodnie zwykłe,Msze obrzędowe,okolicznościowe i wotywne,... więcejAnna Osmakowicz,bez Ciebie... Tadeusz Prejznercena: 30.00 złAutorskiepiosenki, skomponowane przez Tadeusza Prejznera. Płytajest hołdemdla muzyka, który odszedł 3 lata temu. Pomysł wydaniaautorskiejpłyty powstał na krótko przed jego śmiercią.Wypełniającniejako testament Tadeusza Prejznera, jegoprzyjaciele, muzycy iautorzy, stworzyli płytę zawierającąszerokie spektrum twórczościkompozytora - od ballad jazzowych poswingi, bluesy.Topiękne, nastrojowe utwory z niebanalnymitekstami WisławySzymborskiej, Wojciecha Młynarskiego,...więcejśw. Hildegarda zBingen, Caritas abundatcena: 25.00 złHildegarda z Bingen święta żyjącana przełomie XI i XII wieku,benedyktynka, muzykolog, mistyczka,uzdrowicielka, biolog.Skomponowała liczne pieśni religijne.Wierzyła, że muzykaprzybliża człowieka ku zbawieniu zaś twórczenatchnienie pochodziod Boga – dzieło artysty jest jedynie jegoprzekazem. Byłapierwszą kompozytorką, którejbiografia została udokumentowana.Na płycie znajdują siępieśni: Caritas abundat, O płonące światło,O coruscans lux,Król nasz, De... więcejred.Aleksndra Chmielewska, Dzwon Wolności Brzmi. Pieśni PowstaniaStyczniowegocena: 12.00 złKażda pieśń, piosenka, strofka, wersbyły inspirowane sytuacją,zdarzeniem, tworzono je pod wpływemchwili. Wiele piosenekpowstańczych nie zakończyło swej historii zmomentem ustania walk.Śpiewano je w koszarach, na koncertach,podczas rocznic ijubileuszy. Dopisywano kolejne strofy, powstawałynowe wersjetekstu. A gorące słowa wzywające do walki z wrogiemodżywały wkolejnych pokoleniach, formach, wojnach.W naszym zbiorzeznalazły się pieśni:Chcecie bym wam zaśpiewałCo... więcejJanusz Nowosad,Anegdota, ciekawostka i dowcip w muzycecena: 20.00 złTa zabawna książka łączy w sobie przyjemne z pożytecznym: uczy,bawi i relaksuje. Szczególnie przydatna dla tych, którzyupowszechniają muzykę wśród dzieci i młodzieży, wykładają muzykę nastudiach wyższych, wygłaszają prelekcje dla szerszego gronaodbiorców muzyki. Może służyć uczniowi i studentowi jako lekturauzupełniająca w muzycznej edukacji.Pozycję ubogacają kolorowe,zabawne rysunki Tomasza Wilczkiewicza.więcejred. s. Justyna MariaBujalska PDDM, s. Monika Dolores Nowak PDDM, Wybrane hymny naJutrznię i Nieszporycena: 56.00 złJest to zbiór 246melodii do 160 hymnów z Liturgii godzin oraz 33pieśni,którymi można w modlitwie brewiarzowej zastąpić hymny.Wśród tych kompozycji 85 zostało napisanych przez znanychkompozytorów specjalnie na zamówienie do tego wydania.Wszystkieutwory opatrzone są oryginalną harmonizacją.Opracowaniemmuzycznym zostały objęte teksty hymnów naJutrznię i Nieszpory:• wszystkich okresóww ciągu roku liturgicznego,•wszystkichuroczystości i niedziel w... więcejks. prof. Michał RomanSzulik, Chór w kościele. Podręcznik. Dodatek nutowycena: 120.00 złJedynyw języku polskim tak obszerny zbiór dotyczący prowadzeniachóru.Podręcznik przeznaczony jest zarówno dla dyrygentów chóru,jakrównież dla tych, których to zagadnienie interesujeteoretycznie.Publikacjaskłada się z dwóch części. Pierwszaczęść opisowa obejmującametodologię, psychologię oraz problemywarsztatowe iinterpretacyjne, bogato ilustrowana, z kolorowymizdjęciami jestjedynym i niepowtarzalnym podręcznikiem tak bogatoomawiającymtemat sztuki chóralnej i... więcejJanusz Mechanisz,Poczet kompozytorów polskich. wyd. IIIcena: 39.00 złPoczet kompozytorówpolskich jest zestawem blisko stu sylwetekwybitnych twórców muzykipolskiej, nie tylko tych o najczęściejwymienianych nazwiskach,lecz również mniej znanych, niekiedyniesłusznie zapomnianych.Przedstawia ich biografie inajważniejsze utwory. Chronologicznyukład całości umożliwiłuzupełnienie tekstu zwięzłymiomówieniami szerszego tłahistorycznego i kulturowegoposzczególnych epok i ukazanie wzarysie panoramy dziejów muzykipolskiej.więcejAnna Pawełczyńska,O istocie narodowej tożsamościcena: 32.00 złPowyższa publikacja stanowi zbiór studiów czy esejów, z którychpraktycznie każdy może być czytany oddzielnie. Nicią przewodniąwiążącą je w całość jest troska o dobro ojczyzny i dobro Polakówjako narodu, który niejedno przeszedł i wycierpiał w swej trudnejhistorii. (...) Pisząc obszernie o mozolnym budowaniu poprzezdzieje narodowej tożsamości, Autorka wskazała na kilkakonstytutywnych cech tego ważnego czynnika życia narodu. Są to:umiłowanie wolności i poczucie braterstwa ze... więcejOstatnio dodane1. red.Krystyna Chałas, Młodzież jaką znamy i nie znamy. Część 9. seriaC. W młodzieńczym życiu staram się być stróżem poranka inadziei2. HeleneBodin, Gotowanie na parze + bambusowy parowar3. HeleneBodin, Książka o stresie4. MariaDuławska, Literkowo5. StanisławKlimaszewski, Pielgrzymkowy widnokrąg. Strofy o Świętym JaniePawle II6. SebastianSas, O przyjaźni. Powieść dla dzieci mądrych7. SebastianSas, Wiersze wtóre8. SebastianSas, Wiersze pierwsze, wyd. II9. GrzegorzMiśkiewicz, Grecki etos muzyczny i jego wpływ na kształtowaniesię koncepcji śpiewu kościoła w pierwszych wiekachchrześcijaństwa10. BogusławSzynalski, Opera Modesta Musorgskiego „Borys Godunow” muzycznąilustracją osobistego dramatu władcy – w aspekciewykonawczym