AUDYT-PRO

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Krucza 3Osielsko

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Władysław Pietrzak Kancelaria Biegłego Rewidenta„AUDYT-PRO” jest firmą uprawnioną do badania sprawozdańfinansowych, wpisaną na listę  prowadzoną przez Krajową RadęBiegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 3780.Kancelaria została założona przez Biegłego RewidentaWładysława Pietrzaka (nr w rejestrze 10756), prowadzącegodziałalność gospodarczą we własnym imieniu i na własnyrachunek.Podstawowym zakresem działalności KBR Audyt-Pro jestbadanie sprawozdań finansowych sporządzonych w oparciu o ustawę orachunkowości jak i Międzynarodowe Standardy RachunkowościFinansowej. Sporządzamy na zlecenie sprawozdania finansowe.Przeprowadzamy konsolidacją sprawozdań finansowych i zajmujemy sięopracowywaniem pakietów konsolidacyjnych.Świadczymy wszechstronne doradztwo przy wdrażaniuMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej.Pomagamy podmiotom we wprowadzaniu papierów wartościowychdo publicznego obrotu. Zajmujemy się przygotowaniem części finansowej prospektówemisyjnych i memorandów informacyjnych.Świadczymy usługi doradztwa podatkowego ifinansowego. Jesteśmy uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiągrachunkowych.Prowadzimy również obsługę kadrowo-płacową firm.Tworzymy zespół fachowców z dużą wiedzą i doświadczeniem wzakresie rachunkowości i finansów. Zdobyliśmy je w trakciewieloletniej pracy w spółce giełdowej. W sposób ciągły podnosimynaszą wiedzę i kompetencje poprzez udział w szkoleniach isamokształcenie. Uczymy się również o naszych Klientów lepszegorozumienia zagadnień związanych z prowadzeniem biznesu wzmieniającym się dynamicznie otoczeniu rynkowym.Nasze kompetencje to:wysoka jakość usług poświadczona tytułem BiegłegoRewidenta,profesjonalna i rzetelna realizacja powierzonychusług,zaangażowanie w sprawy Zleceniodawców,duża elastyczność i dobór usług zorientowanych na potrzebyKlienta.Proponujemy atrakcyjne warunki finansowe zapewniającedostosowanie ceny usługi do skali działalności.Zapraszamy do korzystania z naszych usług.Władysław PietrzakBiegły Rewident