PROJEKTY

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

www.elements.net.pl

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Elements to dynamicznie rozwijająca się pracownia architektoniczna założona przez architekta Wojciecha Kolasińskiego. Współpracujemy z cenionymi projektantami z zakresu konstrukcji, instalacji sanitarnych, gazowych oraz elektrycznych. Zajmujemy się szeroko rozumianą działalnością architektoniczną obejmującą zarówno działania projektowe jak i wszelkiego rodzaju czynności okołoprojektowe, związane z postępowaniem urzędowym oraz analizami przedprojektowymi. Podczas pracy nad projektem wielobranżowym przejmujemy rolę koordynatora całego projektu. Potrafimy docenić kreatywny wkład inwestora w procesie projektowania. Wiele wymagamy od samych siebie dlatego też cenimy wymagających klientów!  Wojciech Kolasiński , główny projektant i założyciel pracowni Elements. Od roku 2011 członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń. Od 2007 roku zdobywał doświadczenie w poznańskiej pracowni Archeplan pracując między innymi przy projekcie osiedla budynków wielorodzinnych Warta Park w Luboniu oraz innych podpoznańskich osiedli mieszkaniowych. W roku 2007 ukończył z wyróżnieniem studia na wydziale Architektury Politechnice Poznańskiej. W latach 2005-2006 stypendium na Uniwersytecie Leibnitza w Hanowerze. Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa. Doświadczenie zawodowe zdobył na budowach obiektów kubaturowych dla prywatnych inwestorów a także dla czołowych poznańskich deweloperów. Od 2008 roku zajmuje się projektowaniem konstrukcji i konsultacjami technicznymi. Specjalizuje się w obiektach mieszkaniowych, biurowych i użyteczności publicznej, brał udział w projektach dla przemysłu. Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej, stypendysta Lulea Tekniska Universitet w Szwecji. 8220Ideą projektowania, rozumianego przeze mnie jako gra zespołowa, jest znalezienie optymalnych i ekonomicznych rozwiązań w oparciu o uzupełniające się kompetencje i doświadczenie wszystkich członków zespołu projektowego tak, by najlepiej odpowiadały one oczekiwaniom inwestora. 8221 Posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Absolwentka kierunku Budownictwo na Politechnice Poznańskiej oraz Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe –8220Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków 8221 na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. W 2008 r. wraz zespołem zdobyła pierwsze miejsce w pierwszym etapie konkursu polskich uczelni technicznych na projekt architektoniczny termo-renowacji budynku użyteczności publicznej8220ISOVER Multi-Comfort House8211 Domy Przyszłości 8221 organizowanym przez Saint Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o