50.0617169 19.9482661

Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe - Oddział w Krakowie

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Kopernika Mikołaja 13Kraków II dzielnica Grzegórzki

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Best Ubuntu ProgramsAndroidStowarzyszenie Antymobbingowe w Krakowie jakoOddziałKrajowego Stowarzyszenia Antymobbingowego(powstało weWrocławiu w 2002 roku) powstało w 2003 roku. Swojądziałalnościąobejmuje cały kraj, a w szczególności region Małopolski.Głównymcelem Stowarzyszenia jest pomoc osobom prześladowanym wśrodowiskupracy przez przełożonych, współpracowników, a również przezpodwładnych czyli pełna pomoc dla prześladowanej osoby. Na naszejstronie znajdziecie Państwo również odpowiedź na pytanie co tojestmobbing oraz jak w praktyce radzić sobie z nim.  Mobbing w pracy jest to bezzasadne, długotrwałe ipowtarzające się dręczenie pracownika oraz wywieranie na niegopsychicznej, społecznej i ekonomicznej przemocy. Typowe przykładymobbingu obejmują: nieuzasadnione zwolnienie z pracy,przywłaszczaniesobie owoców cudzej pracy, szantażowaniezwolnieniem, nakładanie zbytdużej ilości obowiązków w porównaniuz innymi pracownikami,niesprawiedliwa krytyka, oskarżenia oniepopełnione błędy. Mobbing jeststosowany zwykle wobecjednostki, rzadko wobec grupy pracowników, copowoduje u osobyprześladowanej poczucie osamotnienia, bezsilności iodrzuceniaprzez grupę. Uprawianiu mobbingu sprzyja niezrównoważonyrynekpracy, istnienie wielkiego bezrobocia. Najczęściej jednak wynikaon ze złej woli przełożonych lub współpracowników lub znieumiejętności kierowania ludźmi. Niekiedy również mamiejsce ze strony innych pracowników.Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe:ujawnia zjawisko mobbingu w Polsce zeszczególnymuwzględnieniem mobbingu wobec kobiet, prowadzi w tymkierunkubadania, publikuje ich wyniki i nagłaśnia problem wśrodkachmasowego przekazu, współpracuje w tym zakresie z innymiorganizacjamiorganizuje spotkania indywidualne igrupowe, podczasktórych osoby mobbingowane mają możliwośćprzedstawienia swojegoproblemu i uzyskania życzliwej poradypsychologicznej lub prawnej,pomaga przezwyciężyć skutki mobbingu,uwrażliwia opinię publicznąna problem przemocy w pracy – ujawniającjej przykładyprowadzi działalność oświatową, uczy,jak radzić sobie zezłym i niesprawiedliwym traktowaniem przezprzełożonego lubwspółpracowników (innymi słowy, jak radzić sobie zmobbingiem),jak właściwie ułożyć sobie relacje w pracy z przełożonym iinnymipracownikami, jak rozwiązywać konflikty w miejscu pracy.Pracodawcom doradza, jak unikać lub rozwiązywać konflikty zpracownikami, uczy asertywnościinterweniuje u pracodawców na rzecz osóbmobbingowanych,dąży do ustawowego uregulowania walki z mobbingiem wpracy na wzórinnych krajów rozwiniętych. Pracowniku!   Jeśli w pracy – przełożeni albo współpracownicy –źleCię traktują, narzucają Ci za dużo obowiązków w porównaniu zinnymipracownikami, niesprawiedliwie Cię krytykują, oskarżają oniepopełnionebłędy, przywłaszczają sobie efekty Twojej pracy,ustawicznie zarzucają Ci niekompetencję, nieuczciwość, niskąwydajność,szantażują zwolnieniem lub bezpodstawnie Cię zwalniająz pracy, toznaczy, że jesteś mobbingowany. Zgłoś się do nasosobiście,telefonicznie, przez pocztę lub wyślij e-mail.Postaramy się Ci pomóc.Nie jesteś sam (a)! Przedstaw swójproblem, uzyskasz poradę specjalistylub innych ludzi, którzy takjak Ty byli w pracy mobbingowani. Pracodawco i Kierowniku!  Jeśli masz konflikty z pracownikiem, nie potrafiszzrozumiećjego zachowania, nie możesz wyegzekwować należytegowykonania pracy,czujesz nieuzasadnioną niechęć wobec siebie zestrony pracownika lubmasz inne wątpliwości związane z kierowaniemludźmi, to też zgłoś siędo nas, opisz swoje problemy, podajprzykłady. Chcemy słuchać iprzedstawiać nie tylko racje osóbmobbingownych, ale także argumenty iprzykłady pracodawcówpodejrzewanych o stosowanie mobbingu.   Zwracamy się do wszystkich, którzy chcielibyzaangażować się w pracę społeczną na rzecz osób mobbingowanych,abyprzyłączyli się do nas, zakładając oddziały naszegoStowarzyszenia wswoich miejscowościach. Udzielimy wszelkiejpomocy i instrukcji, jakpodjąć taką działalność.