52.107513 19.9430817

ul Stary Rynek 20

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Stary Rynek 20Łowicz

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 Konserwacja i restauracja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiejbezcennego zabytku Ziemi Łowickiej wraz z zagospodarowaniemotoczenia ma na celu utworzenie Szlaku architektury sakralnejŁowicza. Bazylika katedralna nazwana Mazowieckim Wawelem jestmiejscem, w którym spoczywa dwunastu arcybiskupów gnieźnieńskich iprymasów Polski.Stałe użytkowanie oraz upływ czasu spowodował nieodwracalne zmianydestrukcyjne, które mają wpływ na obiekt zabytkowy. Łowicka katedrastanowi miejsce kultu religijnego, a także kształtuje kulturowątożsamość regionalną.Bardzo ważne jest, aby przywrócić katedrze jej doskonały wyglądarchitektoniczny, który będzie miał wpływ na wzrost liczbyturystów, ożywienie gospodarcze regionu, oraz ofertękulturalno-turystyczą.Renowacja katedry niesie ze sobą szerokie przedsięwzięcie m.in.zagospodarowanie terenu otoczenia budowli sakralnej. Celem jestpowstanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie,położonego tuż nad rzeką Bzurą.