52.2296756 21.0122287

Biuro ds. Rekrutacji Uniwersytetu Warszawskiego

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

pokój nr 4Stare Miasto

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Rada Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego uchwaliła w czerwcu 2008 „Zasady i procedury
doskonalenia procesu dydaktycznego”. Na posiedzeniu Rady Wydziału z
14 czerwca 2010 r. wprowadzone zostały zmiany oraz uchwalony został
jednolity w/w tekst uchwały, która stanowi odpowiedź na wymogi
znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz inicjatywę JM
Rektora UW. Zaproponowane procedury pozwolą przekazywać treści
nauczania w sposób lepiej odpowiadający oczekiwaniom studentów i
pracodawców. Przyczynią się do dalszego podnoszenia
konkurencyjności Wydziału na rynku usług edukacyjnych. Pobierz
ujednolicony tekst uchwały - „Zasady i procedury doskonalenia
procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa i Administracji UW” Uchwała
Rady Wydziału Nr 01/05/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie
systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego BIURO ds. JAKOŚCI
KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
link do strony uniwersyteckiego biura]