52.1938818 20.8813998

Kontakt ze Zmianą

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Prawnicza 94Ursus

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Jesteśmy grupą doradców i i profesjonalnych facylitatorów, których
największą pasją zawodową są szeroko rozumiane procesy
ZMIAN . Wspieramy menedżerów, zespoły i
organizacje w efektywnym planowaniu i wdrażaniu zmian. Pomagamy
rozwijać odpowiednie kompetencje i zapewniamy niezbędne wsparcie
doradcze. Nasze usługi prowadzimy w języku polskim, angielskim i
francuskim. Łączymy wiedzę z zakresu psychologii
zmiany i zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w pracy na
kierowniczych stanowiskach w firmach FMCG i IT. Stale uzupełniamy
nasze kompetencje. Przy realizacji projektów doradczych i
szkoleniowych współpracujemy na stałych zasadach partnerskich z
ekspertami z różnych dziedzin: innowacji,
strategii, komunikacji, zarządzania projektami oraz narzędzi
diagnostycznych. Jesteśmy praktykami - W oparciu o
nasze doświadczenie zawodowe i praktykę doradczą, zrealizowaliśmy
dla naszych klientów projekty w takich obszarach, jak:
optymalizacja procesu Order-to-Cash, restrukturyzacja działu
obsługi klienta, budowanie i integracja zespołów menedżerskich,
programy rozwojowe w procesach zmian organizacyjnych, warsztaty z
zakresu zarządzania projektami, coaching indywidualny liderów w
organizacjach oraz wiele innych. Dla skutecznego osiągnąć
wyznaczone celów zlecanych projektów, korzystamy z różnych
nowoczesnych narzędzi, metod, procesów jednym z nich jest
profesjonalna facylitacja. Facylitator jest osobą,
która sprawuje kontrolę nad pracą grupy w procesie rozwiązywania
problemu. Nie daje gotowych rozwiązań za to bardzo dobrze zna
procedury podejmowania decyzji i prowadzi grupę przez fazy procesu
decyzyjnego w taki sposób, aby grupa sama wspólnie podejmowała
ostateczne rozwiązania. Pomaga w dochodzeniu do consensusu poprzez:
przeprowadzenie grupy w wypracowaniu procedur działania,
udostępnienie technik pracy, chronienie członków grupy przed
wzajemnymi atakami, umożliwienie każdej osobie pełnego uczestnictwa
w dyskusji, określenie funkcji poszczególnych członków grupy
koncentrowanie uwagi osób w taki sposób, aby wszyscy pracowali nad
danym tematem w tym samym momencie zastosowanie odpowiednich reguł
prawidłowej komunikacji