53.8298725 20.6925356

IPC-NET,

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Pl. Pocztowy 1Barczewo

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Wszystko co powinieneś wiedzieć o pożyczkach bez BIK Wszystko co powinieneś wiedzieć o pożyczkach bez BIK. Skutki opóźnień w płatnościach oraz konsekwencje nieuiszczenia opłaty Powinineś pamiętać, iż każda osoba, która nie jest w stanie spłacić w terminie zaciągniętej pożyczki, powinia w pierwszej kolejności skontaktować się z pożyczkodawcą.W większości przypadków firmy udzielające pożyczki krótkoterminowe przewidują możliwość przedłużenia pożyczki na kolejny okres.Wymagana jest spłata odsetek, opłacenie kolejnej składki ubezpieczeniowej oraz prowizji za przedłużenie czasu spłaty pożyczki.W w opłaty to zwykle 25% wartości pożyczki.Za każdym razem, należy się zapoznać się ze szczegółowymi warunkami na jakich możliwe jest przedłużenie czasu spłaty pożyczki. Najlepiej sprawdzić to jeszcze przed zaciągnięciem pożyczki. Polityka odpowiedzialnego udzielania pożyczekW ramach cyklicznych wiadomości jakie będziecie Państwo otrzymywać za pomocą naszego programu, będziemy przedstawiać Państwu oferty tylko takich firm i instytucji, które udzielając pożyczkiweryfikuja fakt posiadania przez osobę ubiegającą się o pożyczkę zdolności do jej całkowitego spłacenia.Których polityka udzielania pożyczek przewiduje udzielanie pożyczek obywatelom Polski, sprawdzenie zdolności oraz historii kredytowej a także posiadania dochodu potwierdzonego zaświadczeniem lub oświadczeniem pożyczkobiorcy. Zasady przedłużenia pożyczkiPrzedłużenie pożyczki krótkoterminowej na kolejny okres jest możliwa tylko pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych warunków:- całkowitej spłaty odsetek- opłacenia składki ubezpieczniowej- opłacenie prowizji za przedłużenie spłaty pożyczki Po spełnieniu w w warunków możliwe jest przedłużenie pożyczki na kolejny okres ( w zależności od pożyczkodawcy od 15 do 30 dni). Wpływ pożyczki na zdolność kredytowąZa każdym razem osoby zaciągające pożyczki krótkoterminową powinny mieć na uwadze fakt, iż wpływa to na ich zdolność kredytową.Dla przypomnienia: 8222Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku — Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, art. 70.1.) definiuje zdolność kredytową następująco: Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. 8221 Na zdolność kredytową, ma zatem wpływ z jednej strony dochód jaki posiada osoba osoby ubiegająceje się o pożyczkę kredyt i suma wydatków jakie musi pononosić pożyczkobiorca w codziennym życiu.Zaciągając zatem pożyczkę każda osoba podnosi wielkość wydatków obiniżając w ten sposób swoją zdolność kredytową. Ubiegając się o pożyczkę kredyt w banku każda osoba powinna mieć świadomość, iż poza sprawdzeniem zdolności kredytowej zostanie poddana procesowi analizy punktowej (credit scoring).Analiza punktowa polega na punktowej ocenie cech jakościowych i ilościowych kredytobiorcy. Bank poddaje ocenie najistotniejsze dla siebie cechy, które mają istotny wpływ na analizę zdolności kredytowej. Ujmuje się np. wiek, płeć, stan rodzinny, sytuację majątkową, wykształcenie, zatrudnienie, wykonywany zawód, osiągane dochody, itp. Poszczególnym cechom przypisuje się określoną liczbę punktów (przykładowo 8 punktów za wysokie dochody, 5 punktów za dochody średnie, 2 punkty za zadowalające, 0 za niskie). Osoby ubiegające się o pożyczkę krótkoterminową powinny dokładnie przemyśleć decyzję związaną z podpisaniem umowy pożyczkowej. Procedury windykacyjneProcedura windykacyjna pożyczki krótkoterminowej nie różni się niczym od procedury windykacji kredytu zaciągniętego w banki.Pożyczkodawca sam lub poprzez swoich pełnomocników prawnych kieruje sprawę do Sądu Cywilnego, który to po zapoznaniu się z dokumantami przedstawionymi przez pożyczkodawce wydaje orzeczenie sądowe nakaz zapłaty.Nakaz zapłaty przesyłany jest do Komornika Sądowego, którego zadaniem jest zapokojenie roszczeń pożyczkodawcy.Komornik Sądowy dysponuje szerokim wachlarzem środków by nakaz zapłaty został wyegzekwowany. Zgodność pożyczki z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi pożyczek krótkoterminowych.IPC-NET dokłada wszelkich starań by informacje przesyłane w ramach programu cyklicznych wiadomości były rzetelne i aktualne. Wiadomości mają jednak charakter wyłącznie informacyjny. Zawsze przed podjęciem ostatecznej decyzji o wzięciu pożyczki lub kredytu wymagane jest szczegółowe zapoznie się z warunkami na jakich dana pożyczka lub kredyt są udzielane. Szczegółowe informacje dostępne są w biurach obsługi banku lub firmy udzielającej pożyczki, na stronach internetowych Banków firm lub w Oddziałach Banków firm. IPC-Net jako właściciel serwisu Szybkiepozyczki.eu nie ponosi odpowiedzialność za treść ofert czy informacji reklamowych podmiotów trzecich, tj. banków oraz instytucji finansowych. Zanim użytkownik serwisu FinanseTOP.pl wypełni formularz na stronie banku czy instytucji finansowej powinien dokładnie zapoznać się z treścią regulaminu zamieszczonego pod formularzem. Przykładowe RSSO na podstawie pożyczki w ProfiCreditRRSO dla całkowitej kwoty pożyczki 7846zł, spłacanej w 30 m-cy wynosi 166.81%.RRSO uwzględnia koszty ubezpieczenia pożyczki, opłatę przygotowawczą i prowizję.RSO wynosi 18.34% a rata miesięczna pożyczki8211 328zł. Całkowity koszt pożyczki8211 6322zł,opłata przygotowawcza8211 330zł, koszt ubezpieczenia8211 3998zł, wynagrodzenie umowne8211 1994zł.Całkowita kwota do zapłaty dla powyższej pożyczki to 14168zł,faktyczna całkowita kwota do zapłaty (wynikająca z ilości rat) to 9840zł.Podpisanie umowy wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia. Strony Podobne artykułyPodobne: Słowa Kluczowe