51.2464536 22.5684463

Biuro Lubelskiej Sieci Anio

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

www.lsab.lublin.plLublin

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Lubelska Sie Aniow Biznesu jest regionaln sieci skupiajc inwestorwprywatnych (Aniow biznesu), zainteresowanych inwestycjamikapitaowymi w projekty komercjalizacji innowacyjnych rozwizaopracowywanych w ramach bada naukowych, tworzone innowacyjne spki(start-upy), jak rwnie w spki ju dziaajce, lecz bdce na wczesnymetapie rozwoju.Utworzenie Lubelskiej Sieci Aniow Biznesu  jest projektemrealizowanym przez Lubelsk Fundacj Rozwoju, ktra penifunkcj instytucji tworzcej i koordynujcej dziaalno sieci.Projekt jest finansowany przez Uni Europejska w ramachEuropejskiego Funduszu Spoecznego w ramach ZintegrowanegoProgramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. Zapraszamy do nowego projektu realizowanego od stycznie2010 roku.Misj WSAB jest uatwienie dostpu do zewntrznych rdefinansowania obecnym lub przyszym przedsibiorcom, inicjujcym irozwijajcym innowacyjne przedsiwzicia w regionach lubelskim ipodkarpackim. 2009 r. - Pierwsza inwestycja zrealizowana za porednictwemLubelskiej Sieci Aniow Biznesu.Misja LSABCele dziaania LSABMisj Lubelskiej Sieci Aniow Biznesu jest uatwienia dostpu dozewntrznych, prywatnych rde finansowania dla obecnych i przyszychprzedsibiorcw, tworzcych i rozwijajcych innowacyjne przedsiwzicia wregionie lubelskim. Projekt utworzenia Lubelskiej Sieci Aniow Biznesudziaajcej w wojewdztwie lubelskim realizuje jeden z kluczowych celwRegionalnej Strategii Innowacji regionulubelskiego, jakim jest rozwj przedsibiorczoci poprzez uatwieniedostpu przedsibiorcw do zewntrznych rde finansowania.Gwnym celem Lubelskiej Sieci Aniow Biznesu jest utworzenie wregionie lubelskim forum wsppracy midzy:prywatnymi inwestorami (Anioami Biznesu), dysponujcymi wolnymirodkami inwestycyjnymi oraz  odpowiednimi kompetencjami wzakresie rozwoju i zarzdzania przedsibiorstwami, zainteresowanymi zaangaowaniem si w projekty inwestycyjneo potencjalnie wysokiej stopie zwrotu orazprzedsibiorcami oraz osobami poszukujcymi zewntrznegofinansowania dla realizacji innowacyjnych przedsiwzi gospodarczych,w tym dotyczcych komercjalizacji wynikw bada naukowych prowadzonychna uczelniach wyszych i orodkach naukowo-badawczych w regionielubelskim