50.020255 20.007417

Boisko - ORLIK 2012 Park Lilli Wenedy

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

ul. Walerego Sławka 10Kraków

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

„Najważniejszym walorem projektu jest funkcja integracyjna –
mieszkańcy będą mogli lepiej poznać siebie i swoich przedstawicieli
w dzielnicach – uważa Mateusz Płoskonka, Zastępca Dyrektora
Wydziału Spraw Społecznych. Mateusz Płoskonka zaznaczył, że
partycypacyjny model współpracy zdobywa coraz większe uznanie w
kolejnych samorządach w Polsce (wprowadziły go Sopot, Poznań, Łódź
i Dąbrowa Górnicza) oraz wzmacnia społeczne zaangażowanie
społeczności lokalnych. Bogdan Smok, Przewodniczący Dzielnicy VI
Bronowice uważa, że projekt jest szansą, żeby przełożyć współpracę
z mieszkańcami na konkretne efekty. Z kolei Szczęsny Filipiak,
Przewodniczący Dzielnicy VII Zwierzyniec liczy na wyłonienie
tą drogą liderów społeczności lokalnych. W kwietniu realizatorzy
pilotażowego projektu „Dzielnice się liczą! spotkali się z
przedstawicielami wszystkich Rad Dzielnic, które zadeklarowały chęć
udziału w projekcie. Oceniając ich motywację, potencjalne
zaangażowanie, deklarację wyboru mieszkańców, możliwości
organizacyjne przeprowadzenia konsultacjii środki, jakie
radni zobowiązali się przeznaczyć do dyspozycji mieszkańców,
zdecydowano o wyborze następujących dzielnic: VII Zwierzyniec,
VI Bronowice oraz IV Prądnik Biały. Kwoty budżetów
partycypacyjnych, które ostatecznie zadeklarowali radni to 100 000
złotych w przypadku dzielnic IV i VII oraz 50 000 złotych w
dzielnicy VI. Chęć uczestniczenia w projekcie zgłosiły dzielnice:
IV Prądnik Biały, VI Bronowice, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki, XII
Bieżanów-Prokocim, XIV Czyżyny. Swoje zgłoszenie nadesłała także
Rada Dzielnicy XVI Bieńczyce, która zrezygnowała jednak z
możliwości uczestnictwa w projekcie w trakcie drugiego etapu
rekrutacji. Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego niesie ze sobą
wiele korzyści.
Do najważniejszychnależą: wzrost zaufania mieszkańców do
władzy publicznej, lepsze gospodarowanie środkami publicznymi (za
sprawą lepszego rozpoznania potrzeb mieszkańców), wzrost aktywności
obywatelskiej, edukacja mieszkańców (dowiadują się jak kształtowany
jest budżet) i wzrost świadomości obywatelskiej. Projekt
realizowany jest przez krakowską organizację pozarządową, która za
cel postawiła sobie wzmacnianie partycypacyjnego modelu demokracji
oraz wspieranie profesjonalizacji trzeciego sektora –
Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska we współpracy z Fundacją
Biuro Inicjatyw Społecznych. Oficjalnym partnerem projektu jest
Gmina Miejska Kraków, a honorowy patronat nad projektem objął
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider