51.5264011 20.0192634

Biuro Rachunkowe KONKRET Marzena Dula

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Szczęśliwa 59Tomaszów Mazowiecki

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

Oferta I. Usługi księgowe /zakres
czynności podstawowych/:
1. Ewidencja przychodów
(ryczałt) bez VAT

- sprawdzenie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu
zryczałtowanego podatku dochodowego (PPE)
- stałą opiekę i możliwość konsultacji 2. Ewidencja
przychodów (ryczałt) z VAT
- sprawdzenie dokumentów pod
względem formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- wprowadzenie dokumentów do ewidencji VAT zakupów i sprzedaży
- sporządzenie deklaracji VAT i jej wysłanie do US
- prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu
zryczałtowanego podatku dochodowego (PPE)
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu
podatku VAT
- stałą opiekę i możliwość konsultacji 3. Księga przychodów
i rozchodów bez VAT
- sprawdzenie dokumentów pod względem
formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- wprowadzanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu
podatku dochodowego (PIT-5/PIT-5L)
- stałą opiekę i możliwość konsultacji 4. Księga przychodów
i rozchodów z VAT
- sprawdzenie dokumentów pod względem
formalno - rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- wprowadzanie dokumentów do księgi przychodów i rozchodów
- wprowadzenie dokumentów do ewidencji VAT zakupów i sprzedaży
- sporządzenie deklaracji VAT i jej wysłanie do US
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu
podatku dochodowego (PIT-5/PIT-5L)
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu
podatku VAT
- stałą opiekę i możliwość konsultacji 5. Księgi handlowe
(pełna księgowość)
- sprawdzenie otrzymanych dokumentów
pod względem formalnym i rachunkowym
- wystawienie ewentualnych not korygujących
- dekretację
- zapisy w księgach handlowych
- wprowadzenie dokumentów do rejestru VAT sprzedaży i zakupów
- sporządzenie deklaracji VAT i jej wysłanie do Urzędu
Skarbowego
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu
podatku dochodowego
- poinformowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu
podatku VAT
- stałą opiekę i możliwość konsultacji II. Usługi
kadry-płace /zakres czynności podstawowych/:
- Naliczanie
wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
- Sporządzanie oraz przekazywanie rozliczeń i deklaracji do US i
ZUS
- Przygotowywanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
- Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
- Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
- Przygotowywanie umów/świadectw pracy
- Sporządzanie dokumentacji związanej z chorobą pracownika(Z-3)/
dostarczanie zwolnień lekarskich do ZUS
- Informowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec US z tytułu
zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od wynagrodzeń
(zPIT-4)
- Informowanie Klienta o wysokości zobowiązania wobec ZUS z tytułu
ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń (DRA, RCA, RSA)
- Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników
- Stałą opiekę i możliwość konsultacji III. Usługi
dodatkowe/inne
- pomoc przy zakładaniu działalności
gospodarczej
- aktualizacja danych w prowadzonej działalności (np.EDG,NIP)
- przygotowywanie pism/wyjaśnień/korekt dla US/ZUS
- analiza finansowa /wg potrzeb Klienta/
- kontrola kosztów/przygotowywanie okresowych raportów wg potrzeb
Klienta/
- prowadzenie klasyfikacji kosztów do danego zlecenia /przy
KPIR/
- pomoc/uzyskanie zaświadczeń o nie zaleganiu w US/ZUS
- przygotowanie wniosku o rozłożenie na raty zobowiązań wobec
US/ZUS
- sprawozdania dla Urzędu Statystycznego (GUS)
- transakcje UE (WDT/WNT)
- potwierdzenie ubezpieczenia ZUS dla celów oddelegowania do pracy
za granicę (E-101)
- potwierdzenie ubezpieczenia NFZ (pobyt za granicą ? EKUZ)
- dofinansowania/rozliczenia PFRON
- pomoc w zakresie uzyskania dofinansowań z PUP
- przygotowywanie sprawozdań dla potrzeb kredytowych