52.4218225 16.946808

Wielkopolski Instytut Jakości 1

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

SzelągowskaPoznań

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

 „Budowa i wdrożenie proinnowacyjnych usług optymalizacjidla MŚP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim” toprojekt ogólnopolski, realizowany przez Wielkopolski InstytutJakości. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIG,Działanie 5.2).TERMIN REALIZACJI: 01.02.2011 – 31.07.2014Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich firm z terenucałej Polski.Firmy zakwalifikowane do udziału w Projekcie, skorzystają zwybranych usług nieodpłatnie – w ramach pomocy de minimis. Usługi proponowane w ramachprojektu: Aby skorzystać z w/w usług konieczne jest wypełnienie ankietyweryfikującej (ANKIETAWALIDACJI), a sama kwalifikacja przebiega zgodnie z Regulaminem usługi walidacji.