50.444186 18.855546

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Pokaż kontakt e-mail, www
Poproś o ofertę
Umów spotkanie

Rynek 4Tarnowskie Góry

Zadzwoń i poinformuj Firmę, że dzwonisz z nf.pl

lub podaj numer telefonu i poczekaj na kontakt od firmy

O nas

tępujące programy: 1.Program profilaktyki wskazującejbdquoOdkryj siebie rdquo skierowany jest do osób używających narkotyków w sposób [...]W wyniku rozstrzygnięcia przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii wniosków na realizację w latach 2013-2015 zadań w ramach Programów Ministra Zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych został przyjętywniosek złożony przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - SP ZOZ ul. Karłuszowiec 11 na realizację zadania pn. Ambulatoryjny program terapii uzależnionych od hazardu oraz z zaburzeniami kontroli popędów i impulsów. Szczegółowych informacji na temat programu udziela TOTU - SP ZOZ tel. 032 769-00-01Duży wzrost spożycia marihuany w ciągu ostatnich lat jest zjawiskiem niepokojącym i wartym monitorowania. Wynika on ze zmian społecznych w naszym kraju. Marihuana w świadomości młodych ludzi jest postrzegana bardziej jako używka niż narkotyk i znalazła miejsce na półce obok papierosów a nie innych narkotyków, gdzie być powinna. Narosło wokół niej mnóstwo nieprawdziwych mitów, które czynią ją bezpieczniejszą niż jest w rzeczywistości. W 2012r. w trakcie realizowania przezŚląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii zajęć profilaktyczno-edukacyjnych na terenie tarnogórskich szkół przeprowadzona była [...]„Dążymy do zera: zero nowych infekcji HIV, zero dyskryminacji, zero śmierci związanej z AIDS” pod tym hasłem 1 grudnia obchodzony będzie Światowy Dzień AIDS. Święto zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i istnieje od 1988 roku. Ustanowiono je w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa odnośnie wirusa HIV, sposobu jego przenoszenia, profilaktyki i zagrożenia, jakie stanowi on dla życia. Pomimo osiągnięcia zadawalającego poziomu postępu w kwestii ograniczenia nowych zakażeń HIV, całkowita ich liczba nadal pozostaje wysoka. Przewodnim znakiem tego dnia jest [...]W okresie od kwietnia do czerwca 2012r. realizowana była na terenie Tarnowskich Gór kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł której głównymi tematami były asertywność oraz syndrom wyuczonej bezradności. Jako główne cele ZTU 2012 można wymienić: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Zachowaj Trzeźwy Umysł ma także na celu przeciwdziałanie bierności i bezradności, a przede wszystkim zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży. W ramach kampanii odbyło się 5 konkursów indywidualnych: To ja (dla uczniów szkół podstawowych) Autoportret (dla gimnazjalistów) Å»abka czy motylek? [...]Od kilku tygodni przy ul. Górniczej w Tarnowskich Górach działa Centrum Profilaktyki i Wsparcia Terapeutycznego dla Uzależnionych i Ich Rodzin. Punkt uruchomiło Stowarzyszenie „Falochron”.ndashTo miejsce gdzie Stowarzyszenie będzie realizować swoje działania wobec mieszkańców Tarnowskich Gór i całego powiatu. Jest to niezwykle ważne, gdyż zyskaliśmy [...]W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom używającym w warunkach domowych specjalistycznego sprzętu medycznego wymagającego zasilania w energię elektryczną Pełnomocnik Burmistrza Miasta zwraca się z prośbą o kontakt z Urzędem Miejskim pod nr tel. 032 39-33-870 wszystkie osoby, które wymagają wsparcia oddechowego respiratorami w celu podania danych kontaktowych, które umożliwią przekazanie wiadomości o planowanych przerwach w dostawach energii.Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem. Dotajce otrzymali: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Świetlica Centrum i Świetlica Terne Roma oraz Stowarzyszenie Serdeczni. Rozstrzygnięto również konkurs ofert na organizację zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień w 2013r. Dotację otrzyma Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim [...]Zapraszamy na wernisaż 20 marca o godz. 18.00 Restauracja Kałamarz, Tarnowskie Góry ul. Górnicza 7. Organizatorem wystawy jest Galeria Kałamarz, Wydział Strategii i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenie Artystów Śląskich „StAŚâ€™ Artysta od prawie pięćdziesięciulat związany z Tarnowskimi Górami. Był członkiem aktywnej w latach osiemdziesiątych XX wieku grupy plastycznej „Model” działającej w Tarnowskich Górach. Brał udział w licznych konkursach, przeglądach i plenerach, między innymi w corocznie organizowanym dla plastyków przeglądzie „Rudzka Jesień” gdzie czterokrotnie zajmował tam pierwsze miejsce, ma też na swoim koncie wiele wyróżnień. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem sztalugowym a najczęstszym tematem prac artysty jest pejzaż oraz architektura. Często jest to architektura Tarnowskich Gór czego dowodem jest obecna wystawa. Powstała ona z chęci poszerzenia warsztatu o technikę farb wodnych, jest również powrotem do rysowania i szkicowania architektury rodzinnego miasta. Marek Cieśliński jest członkiem Stowarzyszenia Artystów Śląskich „StAŚâ€ oraz członkiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.Serdecznie zapraszamy rodziców do siedziby FundacjiŚwiadomi Rodzicena warsztaty. Więcej informacji na plakacie.Serdecznie zapraszamy doKałamarzana wernisaż prac członków stowarzyszenia STAŚ. W Programie prace następujących artystów: Beata Hetmańczyk Urszula Chachulska Anna Kubik Janina Konieczna Renata Kuligr-Radziszewska Katrin Gensch Bożena Szpak Jerzy Szleger Marek Cieśliński Michał Ogiński Zdzisław Szpak Ireneusz Szymik Leon Kozak Piotr Gregulski Mieeczysław FilipiakSerdecznie zapraszamyW dniu 16 grudnia br. w Pałacu w Rybnej odbyło się spotkanie świąteczne organizacji pozarządowych. Spotkanie świąteczne poprzedzone zostało koncertem Acoustic Trio w składzie: Ronald Tuczykont, Adam Snopek oraz Wojciech Gruszczyński.W dniu 9 grudnia 2012r. w Świetlicy Romskiej Terne Roma odbędzie się Finał Szlachetnej Paczki. Jeszcze 3 rodziny potrzebują naszej pomocy. Serdecznie zapraszamyW dniu 23 listopada 2012r. w Tarnogórskim Ratuszu odbyły się konsultacje społeczne dotyczące planowanych na rok 2013 tras rowerowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń rowerowych, a przede wszystkim autorzy i pomysłodawcy tras rowerowych, czyliStowarzyszenie Tarnogórskie [...]W dniu 17 listopada 2012r. w Miasteczku Śl. kolejny już raz odbył się zjazd ponad czterystu chórzystów zrzeszonych w Śląskim Związku Chórów i Orkiestr. Podczas uroczystości uhonorowano wieloletnich działaczy muzycznych, a także włączono do Związku kolejnych jej członkow. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego OSTRZEGA Intensywne opady śniegu IMGW w Krakowie informuje, że od godziny 18.00 dnia 21 marca 2013r. do godziny 18.00 dnia 22 marca 2013r. przewidywane jest wystąpienie opadów śniegu powodujących przyrost pokrywy śnieżnej od 5 cm do 15 cm Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach prowadzi konkursNajlepszy dzielnicowy 2012 roku . Zapraszamy do głosowania Państwa dzielnicowych. Swój głos można oddać zaznaczając nazwisko dzielnicowego w ankiecie dostępnej na stronie internetowejKomendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach . Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry informuje, że w ślad za uchwałą Nr XXXV 388 2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegona całym obszarze gminy Tarnowskie Góryrozpoczyna się zbieranie wniosków do tegoż studium.Na stronie BIP Urzędu miasta umieszczono stosowne obwieszczenie  oraz wzór wniosku.Nowe wnioski będą przyjmowane dodnia 26 kwietnia 2013 roku.   Informujemy również, że Rada Miejska na ostatniej sesji uchwaliła ostatni duży plan miejscowyndash dla dzielnic północnych. Uchwała wraz z [...]Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry serdecznie zapraszają na Forum Gospodarcze, które odbędzie się w dniu 19 marca 2013 roku o godz. 13.00 w Tarnogórskim Centrum Kultury w Tarnowskich Górach przy ulicy Sobieskiego 7. Więcej informacji w załączonym pliku PDF. Szanowni Państwo, zwracam się do Was z prośbą o poparcie dla koncepcji budowy linii kolejowej z Katowic do Lotniska w Pyrzowicach przez Tarnowskie Góry.   Wchodźcie na profil„Limuzyna na szynach” i lajkujcie. Każdy lajk się liczy!   Arkadiusz Czech  Burmistrz Tarnowskich Gór Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach informuje, że w dniach od 01 marca 2013r. do 31 marca 2013r. będzie się odbywać rekrutacja dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnowskie Góry. Szczegółowych informacji na temat spełnienia wymaganych procedur i złożenia niezbędnych dokumentów udzielają dyrektorzy placówek.W dniu 28 lutego 2013 roku (czwartek) Jednostka Wojskowa w Tarnowskich Górach przeprowadzi głośÂœny trening uruchamiania sygnałów alarmowych. W ramach treningu emitowane będą dŸwięki oznaczające: •godz. 9.00 – alarm o skażeniach, •godz. 9.45 – odwołanie alarmu, •godz. 11.00 – alarm powietrzny, •godz. 11.45 – odwołanie [...]Biuro Rady Miejskiej informuje, iż XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach odbędzie się w dniu 27 lutego 2013r. o godz. 9.30 w sali sesyjnej tarnogórskiego Ratusza. Porządek obrad znajduje się w załączonym pliku. Urząd Miejski informuje, że w przypadku zaginięcia psa fakt ten należy zgłosić do Straży Miejskiej (nr tel. 32 39-33-687) lub do Wydziału Ochrony Środowiska tut. Urzędu (nr tel. 32 39-33-695), podając krótki opis psa (wiek, rasa,kolor sierści, znaki szczególne).Zawiadomienia o zaginięciu psa można również przesyłać drogą mailową na adres g.lis@um.tgory.pl (zamieszczając zdjęcie psa). Przekazane informacje o zaginionych psach będą pomocne w przypadku zgłoszeń dotyczącychbezdomnych zwierząt i pomogą w ustaleniu ich właścicieli. Na stronie internetowej Urzędu w zakładce „Ochrona środowiska” publikowane są zdjęcia psów odłowionych z terenu Tarnowskich Gór. W przypadku rozpoznania psa lub posiadania wiedzy nt. jego właściciela prosimy o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska. Odłowione psy po okresie kwarantanny (14 dni) będą przez schronisko kierowane do adopcji. Z pracami można zapoznać się nafacebook um.tarnowskiegory.pli zaproponować, Państwa zdaniem, najciekawsze - poprzez wybranie opcji „lubię” przy wybranych zdjęciach. Państwa głosy będą brane pod uwagę przez komisję, która wybierze laureatów konkursu. Zapraszamy do głosowania! Klikamy, lajkujemy, wspieramy profilLimuzyna na Szynach . Mamy szansę na linię kolejową wiodącą z Katowic przez Tarnowskie Góry do Pyrzowic. Udostępniajcie gdzie się da! https: .facebook.com LimuzynaNaSzynach W sobotę 9 marca 2013r w hali MOSiR w Katowicach odbyły się pod patronatem Prezydenta Miasta Katowic,Marszałka Województwa Śląskiego i Wojewody Śląskiego, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Ju-jitsu. W zawodach startowała trójka zawodników UKS JUDO „AHINSA” Tarnowskie Góry – Irena Woś, Dawid Golasz i Jacek Glück (junior). Tytuł Młodzieżowej Mistrzyni Polski w Ju-jitsu Ne-waza, w wadze +70kg zdobyłaIrena Woś, pokonując w walce finałowejWeronikę Albrechtz RKJJS Rybnik. Irka [...] Trzeba być poetą by uchwycić subtelności, które czynią z kobiecości tak wielką potęgę. Ja będąc prostym inżynierem chciałem wszystkim Paniom złożyć życzenia proste. Drogie Panie, my rodzaj i brzydszy, i prostszy dziękujemy wam za elegancję, elastyczność, kreatywność w radzeniu sobie z piętrzącymi się kłopotami, za wsparcie w chwilach najtrudniejszych.Å»yczę Paniom pogody ducha, łagodności i cierpliwości.Kiedy zasiadłem za biurkiem by sklecić kilka słów życzeń z okazji Dnia Kobiet do głowy przyszła mi myśl, którą kiedyś usłyszałem od jednego z moich najmędrszych nauczycieli: „Mężczyzn możesz analizować, kobiety tylko podziwiać.” Chciałem Paniom życzyć takich admiratorów, którzy dostrzegą w was każdy błysk piękna, każdy Wasz akt łaskawości, rozsądek, umiarkowanie. Rozmyślając nad Paniami, które w życiu spotkałem mogę powiedzieć, że sama obserwacja kobiet zmienia świat na lepsze.   Arkadiusz Czech To już druga taka udana akcja. Dzięki współpracy urzędników, weterynarzy z Przychodni w Zbrosławicach oraz mediów udało się odnaleźć nowy dom dla porzuconego psiaka. Serdecznie dziękujemy za pomoc w rozpowszechnieniu informacji a nowym opiekunom życzymy dużo radości z wychowywania przepięknego malucha.Już po raz 7. skaciści z Tarnowskich Gór i okolic przystąpią do rywalizacji o Złotą Karbidkę. W 2013 r. w ramach rozgrywek o Złotą Karbidkę w Klubie ,,Czarny Pstrągna Osiedlu Przyjaźń przy ul. Janasa rozegrane zostaną cztery turnieje: 9 marca, 27 kwietnia, 8 czerwca i 28 września. Zawody finałowe zaplanowano na 12 października br. Cykl turniejów jest eliminacją do IV Mistrzostw Miasta o Puchar Burmistrza Miasta., które odbędą się w listopadzie 2013 r. Organizatorem zawodów jest Rada Dzielnicy Stare Tarnowice. Przebieg linii kolejowej z Katowic do Pyrzowic musi zostać uzgodniony do końca 2013 roku. Wciąż nie zdecydowano którędy linia Katowice -  Pyrzowice Lotnisko ma przebiegać. Najbardziej efektywna kosztowo i nie wzbudzająca protestów społecznych jest trasa wiodąca przez Tarnowskie Góry. Proponujemy nazwać linię Katowice - Tarnowskie Góry – Pyrzowice Lotnisko –„Limuzyna na szynach”.Dobrze działające połączenie może się stać jedną z wizytówek Śląska. Argumentów przemawiających za przebiegiem linii przez Tarnowskie Góry jest kilka.  Po pierwsze - koszt wybudowania linii wiodącej przez Tarnowskie Góry, w porównaniu do innych wariantów, jest znacząco niższy - różnica wynosi [...]wniosek do pobrania poniżej NewsletterZapisz się do newslettera.  Urząd Miejski w Tarnowskich Górach, ul. Rynek 442-600 Tarnowskie GóryTel.: +48 (032) 39 33 600Fax.: +48 (032) 39 33 602 lub 609E-mail: Biuletyn informacji publicznej: Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-16.00 2010 Tarnowskie Górywykonanie: Facebook